Network Marketing Nedir?

Network Marketing Nedir? Merhaba arkadaşlar, Bu makalemde araştırmalar ışığında Ağ Pazarlama öbür adıyla Network Marketing’den bahsetmek istiyorum. Kısaca giriş yapalım daha sonra detaylara değinelim, öncelikle Çok katlı pazarlama (network marketing), direkt satışın geliştirilmiş bir türüdür. Doğrudan satış, en isimlendirilen tanımıyla, bir mal ya da hizmetin, sektöre yüz yüze bir ilişkiyle ve çoğunlukta de evlerde, işyerlerinde ve perakende satış noktası sayılamayacak yerlerde, bir satışçı anlamında anlatılarak tanıtıldığı bir satış yöntemidir.   Network Marketing, sözcük manası sebebi ile “Ağ Pazarlama” manasına gelmektedir. Klasik süregelen ticaret sisteminde, ürün müstahsil nedeniyle üretilir. Üretilen ürünün tüketiciye ulaştırılması iki yolla gerçekleşir: Bunlar Doğrudan Satış ve Perakende Satıştır. “Doğrudan Satış”, ürünün satıcı bir şahıs sebebiyle tüketiciyle direkt iletişim kurularak gerçekleştirildiği satış yöntemidir. Ürünün tanıtımı bu noktada % tüketiciyle iletişimi kuran insana aittir.   “Perakende Satış” ise, ürünün üreten şirket anlamında belirlenmiş yerlerde bulundurularak satışa ulaşıldığı klasik satış yöntemidir. Üretici şirket ürünü tanıtmak için extra bir reklam maliyeti oluşturur ve ürün televizyon, gazete, internet benzeri platformlarda tüketiciye tanıtılmaya çalışılır. Network Marketing ise, direkt satışın bir yan kolu denilebilecek bir satış politikasıdır. Network Marketing kavramının doğuşuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Amerika’da bir doktora tezi esnasında “ticarette, tüketicinin tavsiye gücünün ayrım edilmesi” ile yanında keşfedildiği düşünülür. Yakın çevresinden herhangi bir ürün meselesinde tavsiye sektör tüketici; türlü reklamlarla ve tanıtımlarla ürün meselesi için bilgi sahibi olan tüketiciden ürünü almaya daha fazla yatkındır. Bunun bilincine varmış olan bazı firmalar -ki bu şirketlerin ilki A.B.D.’de Carl Rehnborg’un Nutrille isimli firmasıdır-, ürünü stoklamak, barındırmak, türlü reklamlarla tanıtmak, dağıtmak benzeri klasik ticaret ve satış metodunun dışına çıkarak; ürününü kullanmış olan insanları network marketing ile buluşturarak onların tavsiye yoluyla ürünün satışını yapması yoluna gitmiştir. Yani ürünü tanıtıp satışını oluşturan network marketing sisteminde tüketicidir. Durum böyle olunca, reklam, barındırma, tanıtma, stoklama bu gibi masraflardan kurtulan firmalar ürünün fiyatını piyasadan aşağı çekerek ya da sektör ile fiyatları tıpkı tutarak -kesinlikle bu sahanın üstünde değildir Network Marketing firmalarının ürünleri- harici kalan kârı da bu işi oluşturan tüketiciyle paylaşmaktadır.   Ekonomiye Ne Gibi Yararlar Sağlar? Çok katlı pazarlamanın, ekonomiye son derece önemli katkıları vardır. Öncelikle, onbinlerce, yüzbinlerce insana, meslek ve yatırım olanağı sağlayarak, bu şahısların noksan istihdamlarını önleyerek önemli bir kıymet sağlar. Çok katlı pazarlama, bireylere son derece düşük maliyetle ve kolaylıkla kendi işlerini başlatabilme olanağını sunar.   Konunun bir de öbür cephesi, yani, mal ve hizmet üreticileri cephesi vardır. Buradan bakılınca ise çok fazla katlı pazarlamanın, ürünlere, reklam gerekliliğinden ve raflardaki öbür ürünler ile rekabet etme zorunluluğundan kurtulmuş olarak, süratle nihai tüketiciye ulaşmalarına İmkan verdiği görülür. Çok katlı pazarlama, dünya üstündeki her ülkede ve her toplumda başarıyla uygulanabilen bir pazarlama yöntemidir.   Üretici Firmalara Neler Sağlar? Çok katlı pazarlama yönteminin müstahsil firmalara sağladığı en büyük avantaj, aşırı düşük bir başlangıç yatırımıyla binlerce, hatta onbinlerce insandan oluşan bir dağıtım ağına sahip olma ve gene çok fazla düşük bir maliyetle ürünleri yayma olanağı vermesidir. Çok katlı pazarlama sistemini uygulayan bir firmanın dağıtım masrafları, Distribütörlerine ödediği iskonto ve primlerden ibarettir. Bu dağıtım masrafları da, geleneksel dağıtım tarzını (üst toptancı, mesafe toptancı, perakendeci) kullanan bir firmanın üstlendiği dağıtım masraflarıyla kıyaslanamayacak kadar düşüktür. Bu nedenle de çok fazla katlı pazarlama, müstahsil firmaya, geleneksel dağıtım tarzını kullanan firmalarla olan fiyat rekabetinde çok fazla önemli bir avantaj sağlar.   Öte yandan, aşırı katlı pazarlama firmasının dağıtım ağını tıpkı sürede bir nihai tüketiciler teşkilatı şekilde görmek mümkündür. Onbinlerce Distribütörden ve onların aile üyelerinden oluşan bu büyük topluluk, naturel şekilde beraberinde çalıştıkları firmanın ürünlerini kullanırlar. Bu da, şirket için dev bir hazır alıcı portföyü demektir.   Dağıtım yöntemi şekilde çok fazla katlı pazarlamayı seçen bir şirketin, geleneksel tarzda etkinlik işaret eden bir firmanın hiç bir süre ulaşamayacağı en irak ilçe ve köylere kadar uzanma olanağı vardır. Geleneksel kanalların kullanıldığı yöntemde, ürünlerin gidebileceği yerler büyük ölçüde toptancılar sebebiyle ve onların kendi ticari beklentilerine uygun şekilde belirlenirler. Oysa, herhangi bir yerde, bir Distribütörün yaşıyor olması dahi, o ürünün oraya erişebilmesi için yeterlidir.   Ürünlerin pazara tanıtımı bu dev dağıtım ağının üyeleri aracılığı ile ve yüz yüze yapıldığı için, çok fazla katlı pazarlama firmasının reklam harcamaları da çok fazla düşüktür. Kullanılan bu yüz yüze tanıtım tıpkı sürede gerçek hedef kitleye yönelik bulunduğu için de son derece Öğe ve üretken bir tanıtımdır. Bu stratejik seçim, ürünlerin fiyatlarının düşük seviyelerde tutulabilmesine İmkan sağlayan ve çok fazla katlı pazarlama firmasına rekabet karşısında avantaj veren öbür bir unsurdur.   Çok katlı pazarlamanın firmaya sağladığı bir öbür fayda da, bir cins “görünmezlik” altında etkinlik gösterilebilme olanağı sağlamasıdır. Ürünleri raflara çıkmadığı ve kitle tanıtım araçlarını kullanmadıkları için rakipleri, bu tür firmaları izlemekte güçlük çekerler. Bu, bilhassa de lansman döneminde olan bir firmaya önemli bir soluk alma fırsatı verir. Rakipleri, piyasaya yeni giren bu firmanın stratejilerini öğrenip tepki gösterinceye kadar firma, pazarda ayakları üstünde durma aşamasına gelmiştir bile.   Uygulayanlara Neler Sağlar? Çok katlı pazarlama sistemini seçmiş bir firmanın ekibine kayıt olan bir insanın elde ettiği ilk avantaj, kendisinin ve ailesinin ihtiyacı olan ürünleri tüketici fiyatı yerine iskontolu, toptan fiyat üstünden alabilmesidir. Bu, firmadan firmaya değişmekle birlikte, genellikle % 20 ile % 50 arasında indirimli bir alışveriş olanağı demektir. Bu yarar, bir tüketici şekilde elde edilen yarardır ve geniş bir ürün yelpazesine sahip olup bir ailenin türlü ihtiyaçlarını karşılayabilen bir firmanın ekibinde bulunan çok fazla katlı pazarlamacılar için asla küçümsenmeyecek bir avantajdır. İkinci avantaj, satış yaptıkça gelir hanesine yazılacak olan satış karıdır. Bu kazanç, bilhassa faaliyete yeni başlandığı, henüz ekibin oluşmadığı ilk aylarda gelirin önemli bir bölümünü oluşturur. Çok katlı pazarlamada kapı kapı dolaşarak satış yapılması beklenmediği ve hatta çoğu süre teşvik de edilmediği için, çok fazla katlı pazarlamacı satışlarını yakın çevresinde yoğunlaştırır, ilk satışlarını gerçekleştirip yüksek yatırım elde eder.   Üçüncü ve gerçekte en önemli fayda ise ekip oluşturması sonucunda, firmanın teşvik planına ve ekibin performansına göre elde edilecek olan iskontolar ve primlerdir. Çok katlı pazarlama sisteminin motoru, itici gücü, bu iskonto ve primlerdir. Bir başka deyişle, aşırı katlı pazarlamanın sunduğu meslek olanağıdır. Ekip kurarak kazanılan iskonto ve primler, aşırı katlı pazarlama sisteminin uygulandığı bütün ülkelerde gerçek zenginler yaratmıştır.   Tüketicilere Neler Sağlar? Çok katlı pazarlama sisteminin sektöre sunduğu en önemli avantaj, dağıtım ve tanıtım harcamalarından yapılan büyük tasarruflar tarafından ürünleri, çok fazla ekonomik fiyatlara satın alabilmeleridir. Bu, tüketicinin elde ettiği birinci avantajdır. Tüketicinin ikinci avantajı, bu yolla satın alacağı alternatifler meselesinde önceden çok fazla ayrıntılı bilgilere sahip olabilmesidir. Ürünü satmakta olan kişi, tüketicinin belki akrabasıdır, belki arkadaşıdır ama büyük genel anlamda yakın çevresinden bir kişidir. Tüketici, ürünler ile ilgili her muhtelif bilgi veren dokümanı kendisinden alabilir; bununla birlikte çok fazla katlı pazarlamacı da, tüketiciye ürünler ile ilgili her niteliği anlatabilir. Bu, bilhassa reklam bombardımanı altında şaşırmış çağımız tüketicisi için aşırı özel bir hizmettir.   Çok katlı pazarlama sisteminin perakende kanalların gelişmediği yörelerde yaşayan sektöre sağladığı en büyük avantajlardan biri, onları ürünlere ulaşabilme ve ürünleri satın alabilme olanağına kavuşturmasıdır. Böyle irak yerlerde yaşayan tüketiciler, maddi imkanları elverse dahi, perakende satış noktalarında ürünleri bulamadıkları için satın alamazlar. Çok katlı pazarlama, tüketiciye bu engeli aştıran bir yöntemdir.   Piramit Organizasyon Nedir, Yasak Mıdır? En adlandırılan örneği zincir mektuplar olan piramit organizasyonlar, çok fazla katlı pazarlama uygulamalarıyla yoğun olarak karıştırılırlar. Oysa bir piramit organizasyon, aslında bir direkt satış yöntemi dahi değildir. Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu WFDSA’nın da ilan ettiği benzeri piramit organizasyonlar, insanları “dolandırma” amacıyla kurulurlar ve yasaktırlar. Piramit organizasyona eklenmiş olan bir insanın genelde yüklüce bir kayıt ücreti yatırması gereklidir. Bu ücretin bir kısmı, kendisini sisteme dahil eden kişiye, bir bölümü üstlerde yer piyasa diğerlerine, bir bölümü da piramitin en tepesindeki insana ödenir. Piramiti yapan kutucukların hepsi dolduğunda, en üstteki şahıs ayrılır ve onun altındaki iki kişi, iki ayrı piramitin en üst seviyesine yükselmiş olurlar. Böylece, en üsttekiler ayrıldıkça, alt seviyelerde yer alanlar üstlere çıkarlar. Ancak gerçek hayatta bu “mutluluk zinciri” en alttaki insanın en üste ulaşmasından aşırı herşeyden önce çöker.   Piramit organizasyon, piramiti kurarak baştan itibaren en üstlerde yer piyasa birkaç insana büyük paralar kazandırır; lakin büyük bir çoğunluk, yatırdığı kayıt ücretini dahi çıkartamaz. Piramit organizasyonlarda, bir ürünün ticareti söz konusu olmadığı için ortada yaratılan bir katma kıymet yoktur. Son senelerde gerçek amaçlarını saklamak üzere ürün satışı yaptıklarını iddia eden piramit organizasyonlar kurulmuştur. Ancak bu kuruluşların pazarladıklarını iddia ettikleri ürünlerin aslında hiç bir ticari kıymeti bulunmamaktadır. Bu nedenle de piramit organizasyonların kurum amacı, aşırı sayıda bireyin nakit kaybetmesi sonucunda az sayıda kişinin nakit kazanmasıdır.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar