MySQL'de Tablo İçindeki Alanlar Nasıl Birleştirilir?

MySQL’de Tablo İçindeki Alanlar Nasıl Birleştirilir? İyi akşamlar arkadaşlar,   Sıradaki dersimizde sizlere uzun zamandır değinmediğim MySQL veri tabanından ‘Concat’ yani birleştirme işlemini anlatacağım.   Bilmeyenler için kısaca ‘Concat Fonksiyonunu’ söyleyeyim; MySql CONCAT fonksiyonu iki stringi birleştirir ve tek bir string yapar.   Mysql veritabanında diyelim ki Müşteri adlı bir tablomuz var. Müşteri tablosunda Ad ve Soyad adlı 2 tane de saha var, fakat bu 2 saha yerine ben MüşteriADSOYAD isimli bir saha oluşturmak istiyorum ve burada Ad , Soyad alanlarındaki veriyi tutmak istiyorum diyorsanız eğer;   Burada devreye mysql’in concat fonksiyonu giriyor. Concat fonksiyonu 2 alandaki verileri birleştirmeye yarıyor.   MUSTERİ TABLOSU +——+——-+——–+ | AD | SOYAD | ADSOYAD | +——+——+———+ |Emre |SUPCİN | - | +——+——+———+   Şimdi Ad ve Soyadı birleştirmek için aşağıdaki sorguyu yazalım.   Select concat(Ad,Soyad) from MUSTERI; Yukarıdaki sorgu sonucu EmreSUPCİN geldi. Bu bilgiyi gene Müşteri tablosundaki ADSOYAD dalında tutmak istersek aşağıdaki update sorgusunu çalıştırmamız yeter gelecektir.   Update MUSTERİ set ADSOYAD = Select concat(Ad,’ ‘,Soyad) from MUSTERİ ; Yukarıdaki update işlemi sonucunda tablomuzda bulunan kayıt aşağıdaki bunun gibi olacaktır.     +——–+——–+——–+ | AD | SOYAD | ADSOYAD | +——-+——–+———+ |Emre |SUPCİN |Emre SUPCİN | +——-+——-+———-+ Concat fonksiyonuyla iki yada daha fazla piyasası birleştirebilir, araya özel karakterler koyabilirsiniz…

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar