MySQL'de Kullandığımız Komutlar Nelerdir?

MySQL’de Kullandığımız Komutlar Nelerdir? Merhaba arkadaşlar, Bu yazımızda sizlere MySQL’de kullanmış olduğumuz kodları yazacağım, az herşeyden önce yazmış olduğumuz yazımızda genişçe MySQL’in tanımını yaptık bilmediklerimizi her zaman beraber pekiştirdik. Kodlarımıza geçmeden herşeyden önce şunu belirtmek isterim ki; MySQL’in yazılım türü İlişkisel veritabanı İdare sistemi’dir. Yani verilerin tablolarda satır ve sütunlar hâlinde tutulduğu ve yüksek bir veri tutarlılığına sahip veri depolama sistemidir.   CREATE DATABASE: Yeni bir veritabanı üretir CREATE TABLE: Yeni bir tablo üretir INSERT INTO: Veritabanına yeni kayıt ekler SELECT FROM: Veritabanından bilgi okumaya fayda WHERE: Yapılan işlemin etkileyeceği sütunları belirtir ORDER BY: Seçim işleminde sıralama yahut tersten sıralama yapar UPDATE SET: Veritabanında değişiklik yapar DELETE FROM: Bilgi siler Yukarıdakiler temel SQL komutlarıdır ve nerdeyse her ayrıcalıklı veritabanında geçerlidir. Aşağıdaki komutlar ise özel durumlarda kullanılabilir. SHOW TABLE: Tabloların listesini verir DESCRIBE: Tablo sütunlarının adını yazar DROP DATABASE: Veritabanını toptan siler DROP TABLE: Tabloyu toptan siler (Dikkat edin yalnızca içini boşaltmaz. tablo tarih olur, hatalı kullanmayın) TRUNCATE TABLE: Tablodaki ayrıntıları siler, Tablo ayarlarını sıfırlar ALTER DATABASE: Veri tabanının öz özelliklerini değiştirir. ALTER TABLE: Tabloya sektör ekleme, tablodaki sektörü düzenleme ve silme işlemlerini yapar. ALTER VIEW: Görünüm değiştirmede kullanılır. CREATE DATABASE:Yeni bir veritabanı oluşturur. CREATE INDEX:Yeni bir index oluşturur. CREATE TABLE: Yebi bir tablo oluşturur. DELETE: Belirtilen tablodan noktayı WHERE deyimi ile saptanan satırı siler. DROP DATABASE: Belirtilen veritabanını siler. DROP INDEX: Belirtilen index i siler. DROP TABLE: Belirtilen tabloyu siler. DROP USER: Belirtilen kullanıcıyı siler ama kullanıcının sahip bulunduğu ; tablo, database ,vsvs silinmez. INSERT: Tabloya yeni bir satır ekler. RENAME TABLE: Var olan tablonun adını değiştirir. SELECT: Veri tabanındaki tablonun tamamını ya da WHERE ile belirtilen sektörü gösterir. Diğer Mysql Komutları ALTER DATABASE ALTER TABLE ALTER VIEW ANALYZE TABLE BACKUP TABLE CACHE INDEX CHANGE MASTER TO CHECK TABLE CHECKSUM TABLE COMMIT CREATE DATABASE CREATE INDEX CREATE TABLE CREATE VIEW DELETE DESCRIBE DO DROP DATABASE DROP INDEX DROP TABLE DROP USER DROP VIEW EXPLAIN FLUSH GRANT HANDLER INSERT JOIN KILL LOAD DATA FROM MASTER LOAD DATA INFILE LOAD INDEX INTO CACHE LOAD TABLE…FROM MASTER LOCK TABLES OPTIMIZE TABLE PURGE MASTER LOGS RENAME TABLE REPAIR TABLE REPLACE RESET RESET MASTER RESET SLAVE RESTORE TABLE REVOKE ROLLBACK ROLLBACK TO SAVEPOINT SAVEPOINT SELECT SET SET PASSWORD SET SQL_LOG_BIN SET TRANSACTION SHOW BINLOG EVENTS SHOW CHARACTER SET SHOW COLLATION SHOW COLUMNS SHOW CREATE DATABASE SHOW CREATE TABLE SHOW CREATE VIEW SHOW DATABASES SHOW ENGINES SHOW ERRORS SHOW GRANTS SHOW INDEX SHOW INNODB STATUS SHOW LOGS SHOW MASTER LOGS SHOW MASTER STATUS SHOW PRIVILEGES SHOW PROCESSLIST SHOW SLAVE HOSTS SHOW SLAVE STATUS SHOW STATUS SHOW TABLE STATUS SHOW TABLES SHOW VARIABLES SHOW WARNINGS START SLAVE START TRANSACTION STOP SLAVE TRUNCATE TABLE UNION UNLOCK TABLES USE KELİME İŞLEMLERİ AES_DECRYPT AES_ENCRYPT ASCII BIN BINARY BIT_LENGTH CHAR CHAR_LENGTH CHARACTER_LENGTH COMPRESS CONCAT CONCAT_WS CONV DECODE DES_DECRYPT DES_ENCRYPT ELT ENCODE ENCRYPT EXPORT_SET FIELD FIND_IN_SET HEX INET_ATON INET_NTOA INSERT INSTR LCASE LEFT LENGTH LOAD_FILE LOCATE LOWER LPAD LTRIM MAKE_SET MATCH AGAINST MD5 MID OCT OCTET_LENGTH OLD_PASSWORD ORD PASSWORD POSITION QUOTE REPEAT REPLACE REVERSE RIGHT RPAD RTRIM SHA SHA1 SOUNDEX SPACE STRCMP SUBSTRING SUBSTRING_INDEX TRIM UCASE UNCOMPRESS UNCOMPRESSED_LENGTH UNHEX UPPER ZAMAN FONKSİYONLARI ADDDATE ADDTIME CONVERT_TZ CURDATE CURRENT_DATE CURRENT_TIME CURRENT_TIMESTAMP CURTIME DATE DATE_ADD DATE_FORMAT DATE_SUB DATEDIFF DAY DAYNAME DAYOFMONTH DAYOFWEEK DAYOFYEAR EXTRACT FROM_DAYS FROM_UNIXTIME GET_FORMAT HOUR LAST_DAY LOCALTIME LOCALTIMESTAMP MAKEDATE MAKETIME MICROSECOND MINUTE MONTH MONTHNAME NOW PERIOD_ADD PERIOD_DIFF QUARTER SEC_TO_TIME SECOND STR_TO_DATE SUBDATE SUBTIME SYSDATE TIME TIMEDIFF TIMESTAMP TIMESTAMPDIFF TIMESTAMPADD TIME_FORMAT TIME_TO_SEC TO_DAYS UNIX_TIMESTAMP UTC_DATE UTC_TIME UTC_TIMESTAMP WEEK WEEKDAY WEEKOFYEAR YEAR YEARWEEK MATEMATİK İŞLEMLERİ ABS ACOS ASIN ATAN ATAN2 AVG BIT_AND BIT_OR BIT_XOR CEIL CEILING COS COT COUNT CRC32 DEGREES EXP FLOOR FORMAT GREATEST GROUP_CONCAT LEAST LN LOG LOG2 LOG10 MAX MIN MOD PI POW POWER RADIANS RAND ROUND SIGN SIN SQRT STD STDDEV SUM TAN TRUNCATE VARIANCE

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar