MS-SQL | Veri Tipleri ve Özel İfadeler!

MS-SQL | Veri Tipleri ve Özel İfadeler! Merhaba arkadaşlar, Güzel bir pazar gününde muhteşem bir SQL dersinin iyi gideceğini düşündüm. Bu yazımızda tablo oluştururken kullanacağımız veri tiplerini ve daha sonra tablo oluşturma yöntemlerini inceleyeceğiz. Programlamadan da bildiğiniz bu gibi her verinin tipi ve alacağı değerler farklıdır. Bu muhtelif veri tipleri T-SQL dilinde de vardır. Tablo oluşturma yazımıza geçmeden herşeyden önce tablo oluştururken kullanacağımız veri tiplerinden ve daha sonra tablo oluştururken uygulanan özel ifadeleri göreceğiz sonrasında bu bilgiler ile tablomuzu oluşturabileceğiz.     Veri Tipleri; Tam Sayı ve Kesirli Sayı Veri Tipleri; BigInt – 8 bayt yer kaplar ve en geniş aralığı olan sayısal veri tipidir. Int – 4 bayt yer kaplar ve en aşırı uygulanan sayısal veri tipidir. Smallint – 2 bayt yer kaplar. Tinyint – 0-255 bünyesinde 1 bayt yer kaplar. Bit – 0 ya da 1 değerini alır True ya da False şekilde kullanılır. Decimal – Ondalık ve ya tam sayıları tutar. Genelde ondalık sayı olduğunda kullanılır. Money – Bellekte 8 byte yer kaplar ve parasal değerleri tutmak için kullanılır. SmallMoney – 4 bayt yer kaplar ve küçük miktardaki parasal değerleri tutmak için kullanılır. Real – Hassas değerli ondalıklı sayıları tutar. Boyutu en büyük olan kesirli sayı tipidir. Float – Bu veri tipi de real benzeri duygulu ondalıklı veri tiplerini tutar. Ancak boyutu Real’in yarısı kadardır.   Tarih Veri Tipleri; DateTime – 1 Ocak 1753 ile 31 Aralık 9999 tarihleri arasında veri alır. Bellekte 8 byte yer kaplar. DateTime2 – 1 Ocak 0001 ile 31 Aralık 9999 tarihleri bünyesinde veri alır. Bellekte 8 byte yer kaplar ve 100 nano saniye hassasiyetinde tarih tutabilir. SmallDateTime – 1 Ocak 1900 ile altı Haziran 2079 tarihleri arasındaki verileri alır. Date – 1 Ocak 0001 ile 31 Aralık 9999 tarihleri arasında veri alır. Ancak yalnızca tarih verisini tutar. Time – 100 nano saniye hassasiyetinde saat verilerini tutar. DateTimeOffset – Normal datetime aralığında veri alır ek şekilde bölgeye bağlı olan saat farkını da tutar.   Unicode Desteği Olmayan Karakter Veri Tipleri ; Char – En fazla 8000 ira alabilen ve girilecek verinin uzunluğu belirgin olduğunda kullanılır. Unicode desteği yoktur. VarChar – Bu da char benzeri en fazla 8000 ira alabilen fakat girilecek verinin uzunluğu göze çarpan olmadığında kullanılır. Unicode desteği yoktur. VarChar(Max) – En fazla 2 GB boyutuna kadar ira verisi alır. (Max) bölümüne sayısal kıymet yazarsak VarChar veri tipinin en iyi uzunluğu o sayı kadar olur. Unicode desteği yoktur. Text – En fazla 2,147,483,647 ira uzunluğunda kıymet alabilen veri türüdür. Unicode desteği yoktur.   Unicode Desteği Olan Karakter Veri Tipleri ;Unicode nedir ? Bilgi İçin (http://www.unicode.org/standard/translations/turkish.html) NChar – En fazla 4000 ira tutan ve Unicode desteği olan veri türüdür ve gireceğimiz ira sayısı belirgin ise bu kullanılır. NVarChar – En fazla 4000 ira alır ve Unicode desteği olan veri türüdür bununla birlikte gireceğimiz ira sayısı göze çarpan olmadığında kullanılır. NVarChar(Max) – En fazla 2 GB boyutuna kadar ira verisi alır. (Max) bölümüne sayısal kıymet yazarsak VarChar veri tipinin azami uzunluğu o sayı kadar olur. Unicode desteği vardır. NText – En fazla 2,147,483,647 ira uzunluğunda kıymet alabilen veri türüdür. Unicode desteği vardır.   Binary Veri Tipleri ;Sql’de dosyaları gizlemek için kullanılır.Türleri şunlardır; Binary – En fazla 8000 bytelık veri saklar. VarBinary – En fazla 8000 bytelık veri saklar ve girilecek byte miktarı değişken olduğunda kullanılır. VarBinary(MAX) – En fazla 2 gb boyutunda veri alabilir. (MAX) ederine 2 GB’dan az olmak şartı ile ebat belirtebiliriz. Image – Grafik nesneleri için kullanılmaktadır.   Diğer Veri Tipi Çeşitleri ; Sql_Variant – Girilecek olan verinin tipi belirgin olmadığında kullanılır. Kısacası bütün türleri kapsayan genel veri türüdür. XML – Xml verilerini gizlemek için tercih ettiğimiz veri türüdür. Hierarchyid – Bir hiyerarşi arasında olan yapıları gizlemek için kullanılılır. Geometry – X ve Y eksenindeki koordinat bilgilerini tutar. Genel hali ile tercih ettiğimiz veri tipleri bunlardır. Veri tiplerini gösterdikten sonra tablo oluştururken tercih ettiğimiz özel ifadelere değinelim.   hususi İfadeler; Primary key; Oluşturulacak olan sütunun içindeki verinin o sütun arasında benzersiz olmasını sağlar. Identity; Belirli bir sayıdan başlayıp, belirlediğimiz aralığa göre artan ve ya düşen bir biçimde sayısal kıymet üretir. Genellikle primary key ile beraberinde kullanıp kimlik numarası (id) oluşturulur. Default; Kullanıcı anlamında sütunda veri belirtilmeden SQL Server anlamında otomatik şekilde verilen değerlerdir. sorun eleman tablosunda kuruluş sütunu olsun ve herkes tıpkı şirkette olduğundan bu bilgi default ile otomatik verilebilir. NULL / NOT NULL ; Null kavramı boş anlamına gelmektedir. Eğer bir sütunda null şekilde belirlemişsek içeriğine bir şey yazmadan bile tablomuza kayıt ekleyebiliriz. Ancak Not Null şekilde belirlersek içeriğine aldığı veri tipinden kayıt girilmesi zorunludur. Yoksa verileri kaydetmez ve hata alırız. Unique ; Primary key mantığındadır. Bir tablodaki sütuna yalnızca tekil bilgi girilmesini sağlar. Primary key ve Unique beraberinde kullanılmaz.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar