MongoDB Database Create ve CRUD İşlemleri

Bu makalemde noSql veritabanı yapısına sahip olan, çok hızlı çalışan örnek veritabanı yapısı olarak mongoDB’yi ele alacağım. MongoDB’nin kullanımı mysql veritabanı kullanımı kadar basit değildir. Ben yaptığım bütün veritabanı işlemlerini terminalde yaptım. Bu arada ubuntu 14.04 lts sürümünü kullanıyorum. MongoDB’den kısaca bahsedecek olursam, genel olarak fazla hıza gereksinim olan, ilişkisel veritabanlarının çok ağır ve yavaş kaldığı durumlarda sıkça kullanılan bir veritabanı çeşididir. Her zaman asıl amaç çok daha iyi performans ve daha iyi verim elde etmektir. MongoDB’nin temel amacı budur deyip hemen veritabanı işlemlerine geçmek istiyorum

MongoDB üzerindeki kurulu veritabanlarını görme komutu;

>show dbs

Yeni bir veritabanı oluşturma

>use veritabani_adi

İnsert metodu ile veritabanına veri ekleme işlemi

>kaydedilecekler={"ad":"Erdem","soyad":"OFLAZ","yas":"20"}

İnsert işlemi daha bitmedi, hemen ardından şu komutu da yazıp kayıt işlemini gerçekleştiriyoruz

>db.tablo_adi.insert(kaydedilecekler)

MongoDB veritabanı silme işlemi

>db.veritabani_adi.drop()

MongoDB ile veritabanından verileri listeleme/gösterme işlemi

>db.tablo_adi.find()

Veritabanındaki veriler arasında eşitlik gibi kontrolleri yapma ve mysql de oladuğu gibi SELECT  *  FROM kitap WHERE ad=”Erdem”; komutunun çalışma mantığıyla işlem yaptırma komutu

>db.tablo_adi.find({"ad":Erdem})

ve son olarak da veritabanı üzerinde update işlemi

> db.tablo_adi.update({"ad":"Güncellenecek isim"}
,{$set:{'soyad':güncellenecek soyad}})

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar