Memurların Yıllık İzinleri Kaç Gün ?

Memurların yıllık izinleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirlenmekte. Yıllık izinlerin kullanmak konusu için kimi tereddütler yaşanmakta. Bu tereddütleri gidermek adına bu yazıyı yazmak istedik.

Bu paylaşımımızda memur yıllık izin yönetmeliğine göre devlet memurlarının ve öğretmenlerin yıllık izni kaç gün  hakları meselesinde bilgi sahibi olabilirsiniz. Şayet özel piyasa çalışanı iseniz yıllık izin kaç gün,  senelik izin hakları ve yıllık izin ücreti hesaplaması için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Paylaşımımızın devamında ise memur yıllık izin kaç gün ve konu meselesi için merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz.

Memur yıllık iznini kaça bölebilir ?

Memur yıllık izin kaç parçada kullanılır konu meselesi için en aşırı sorulan soruların başında gelir. Kanunen yıllık iznin parça parça kullanılmasında 1 mani yok. İdari amirin uygun görmesi koşulu ile devlet memurları yıllık iznini istediği biçimde parça parça kullanabilir. Dilerse 20 ya da 30 parçaya da bölebilir. Bu % idari amirin inisiyatifindedir.

Memur senelik izin kaç gün ?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarının yıllık izin süreleri çalışma süresine göre belirlenmekte. Buna göre memurlarda yıllık izin hakkı alt taraftaki benzeri olacaktır;

  • Devlet memurluğunda çalışma zamanı 1-9 yıl arası olanların memur izin süreleri 20 gün,
  • Devlet memurluğundaki çalışma zamanı 10 yıldan fazla olan memurların ise 30 gün yıllık izin hakkı vardır.

Emekli sandığından ne süreç emekli olacaksınız ? Hemen sayfamızı ziyaret ederek hesaplama yapabilirsiniz.

Öğretmenlerin yıllık izinleri kaç gün ?

Peki muallim yıllık izin kaç gün ?  Öğretmenler yaz tatilinde izinli olduklarından bununla beraber senelik izin hakları bulunmaz. Tabi acil pozisyonlarda idari amirin onayıyla eğitim/öğretim döneminde mazeret izin hakkı bulunmaktadır. Bu yıllık izin hakkı şekilde değerlendirilmez. İdari bölümlerde yer saha öğretmenlerin (müdür yardımcısı, müdür, şube müdürü v.s.) ise üst kısımda belirtilen süreler kadar yıl arasında senelik izinlerini kullanma hakları bulunmaktadır.

Sözleşmeli memur yıllık izin hakkı kaç gündür ?

Sözleşmeli memurlar için de yıllık izin hakkı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu esas alınarak belirlenmektedir. 657 Sayılı Devlet memurları kanunundaki memur yıllık izin hesaplamasına göre sözleşmeli memurlardan hizmet zamanı 10 yıldan az olanların 20 gün, fazla olanların ise 30 gün senelik izin hakları bulunmaktadır.

Memur yıllık izin cumartesi pazar sayılıyor mu ?

4a Sosyal Sigortalar Kurumu kapsam gereğinde çalışan işçilerde kullanılacak olan yıllık izin sürelerinde çalışma günleri yani işgünleri dahil edilirken yıllık izin süreleri hesaplanırken memurlarda bu vaziyet farklıdır. Yıllık izin sürelerine haftanın bütün günü ve resmi tatiller de dahil edilmekte. Yani izne ayrıldığınızda yıllık izin sürenizin arasında 1 resmi tatil var ise bunu ilave izin şekilde kullanamıyorsunuz. Lakin sigortalı 1 işçi izne ayrıldığında izin süreleri içerisine rastlayan 1 resmi tatil var ise bu tatil izin sonuna ilave edilebilmekte.

Memur hafta sonu izinden sayılmayacak mı ?

657 Sayılı Kanunla ilgili üstünde en çok aşırı tartışılan meselelerden bir tanesi bu. Memur cumartesi ve pazar günleri resmi şekilde çalışmasına karşın yıllık izinde cumartesi ve pazar günleri de senelik izin meselesi için düşürülmekte. Durum böyle olunca da bu konu ile ilgili 1 güncelleme ihtiyacı doğmakta. Şayet böyle 1 güncelleme gelirse memur yıllık izin hafta sonu sayılmayacak ve yalnızca meslek günleri yıllık izin döneminin hesabında dikkate alınmış olacak .

Memurların hafta sonu sürelerinin de izinden sayılması konusundaki güncel olup bitenleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Doğum sonrası bedava izin parça parça kullanılabilir mi ?

Bildiğiniz üzere emekli sandığı kapsam gereğinde hem annenin hem de babanın doğum sonra 24 ay vakit ile parasız izin hakkı var. Bu izin ücretli annelik izni bitim tarihinde başlar ve toplamda 24 aydır. Bu sürenin tümü kullanılabileceği benzeri Kurumun da onayı ile 24 aylık vakit arasında olması kaydı ile parça parça da kullanılabilir. Örneğin 6 ay kullandınız işe başladınız bir ay çalıştınız ve  baktınız olmuyor tekrardan talepte bulunarak ayrılabilirsiniz.

Memur haftasonu yurtdışına çıkabilir mi ?

Kurumu’na bildirim yapması şartı ile çıkış yapmasında 1 sakınca bulunmamakta.Memurluktan emekli olduğunuzda ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaksınız ? Hemen sayfamızı ziyaret ederek hesaplama yapabilirsiniz.

Memurların yıllık izinleri iptal olur mu ?

Devlet memurlarının her yılın iznini takip eden yılın sonuna kadar kullanmaları gerekebilir. Takip eden yılın sonuna kadar kullanılmayan izinler iptal ediliyor ve memurlar bu izinleri kullanamamaktadır.

Babalık izni memurlarda kaç gün, nasıl hesaplanır ?

Devlet memurlarının babalık izni 10 gündür. 10 gündelik vakit bebeğin doğduğu günden itibaren başlar ve işgünü şekilde değil gün şekilde hesaplanır. Yani hafta sonu ya da resmi tatillere denk gelmesi zorunda sonrasına herhangi 1 ilave yapılmaz.

Memurlarda evlilik izni kaç gün ?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi şekilde çalışan memurlar için evlilik izni yedi gündür. Resmi nikah zamanından sonrasında memur istediği herhangi 1 süreç bu iznini kullanma hakkına sahiptir.

Memurun ölüm izni kaç gün ?

Memurun kendisinin ya da eşinin anne, peder ya da kardeşlerinin vefatı mecburiyetinde ölüm izni yedi gündür.

Aday memur yıllık izin, mazeret izni hakkı var mı ?

Aday memurlar için yıllık izin hakkı bir yıllık çalışma süresini tamamladıktan sonrasında başlar. bir senelik çalışma zamanı yapılmasından sonrasında izin hakkı yıllık 20 gündür. Bunun haricinde acil durumlarda amir onayıyla mazeret izni de kullandırılabilir. Mazeretin geçerli 1 sebebe dayanması ve amir sebebi ile da uygun görülmesi zorunda mazeret izin hakkından yararlanabilir.

Yıllık izin bitiminde yine izin alabilmek kanuna göre mümkün müdür ?

Yıllık izin bitiminde normal koşullar altında memura izin verilebilmesi için memurun izin bitiminde göreve başlaması ve başladıktan sonrasında amirin de onayı ile tekrar izne ayrılması gerekir. diğeri pozisyonlarda ise göreve başlamadan iznin uzatılabilmesi amir onayına bağlıdır. Bu halde eski izin belgesi iptal edilerek istenen tarih de dahil edilerek yine izin belgesi güncellenmesi gerekir.

Memur ev atama izni kaç gündür ?

Normal şartlarda memurlar için belirlenmiş olunan atama izni Kanunda yer almıyor. üst kısımda yıllık izin süreleri belirtilmiştir. Şayet evini taşıyacak memurun senelik izin hakkı var ise bu izinlerden kullanabilir. Bununla birlikte 10 gün ve üzeri izinlerde ilave iki gün yol izni de verilebilmekte. Şayet yıllık izin hakkı olmadan ev nakil için memura amirin de onayı ile ihtiyaç kadar izin alınabilir.

Memur mazeret izni kullanabilir mi ?

Özellikle henüz adaylık süreci dolmayan ve memurlukta bir yılı tamamlamamış olan ve dolayısıyla yıllık izin hakkı oluşmamış olanların en çok fazla araştırdıkları konuların arasında mazeret izni gelmektedir. Devlet memurlarına acil pozisyonlarda amir onayıyla mazeret izni verilebilmekte. Mazeret izni için 657 sayılı Kanun’la belirlenmiş 1 üst hudut yoktur. gereksinim şeklinde memura amirin de onayıyla talepte olduğu gün ya da amirin uygun gördüğü gün kadar mazeret izni verilebilir.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar