Master Page Kullanarak Nasıl Web Sitesi Oluşturabiliriz?

Master Page Kullanarak Nasıl Web Sitesi Oluşturabiliriz? Merhaba arkadaşlar, Dün yazdığım yazıda sizlere Asp.NET’te master page kullanımının nasıl olduğundan bahsetmiştim. Bu yazımda ise dün sizlere belirttiğim Master Page kullanarak web sayfasının nasıl oluşturulacağını ifade etmek istiyorum. Şimdi Visual Studio’yu kullanarak, basit bir web sitesi oluşturacağız. Bu siteyi oluştururken Master Page kullanımını da öğrenmiş olacaksınız.     Aşağıdaki adımları uygulayın ve dersimize giriş yapalım;   • Visual Studio’yu açın.   • File menüsünden New Web Site komutunu vererek boş bir site oluşturun. Ben MasterPage adında VB destekli bir site oluşturdum.   • Site klasöründe web.config dışında dosya varsa bunları silin.   • Website menüsünden Add New Item komutu vererek yeni bir Master Page oluşturacağız. Bu pencerede Master Page seçeneğini seçin. Dosya ismi MasterPage.master şekilde kalabilir. Aşağıdaki kutucuklardan ‘Select Master Page’ seçeneğinin önündeki göstergesi Şayet varsa kaldırın. ‘Place Code In Seperate File’ seçili kalabilir.   • Varsayılan kodlarıyla beraber bir master sayfası oluşturulacaktır. Bu kodlarda iki şey dikkatimizi çekiyor: Birincisi sayfa direktifi Page değil Master şekilde başlıyor. İkincisi ise ContentPlaceHolder adındaki ASP.NET kontrolleri sayfaya eklenmiş.     Buradaki ContentPlaceHolder kontrolü bizim metin sayfalarımızın yer alacağı kısım. Yani ContentPlaceHolder dışında kalan yerler bütün sayfalarda müşterek olacak. ContentPlaceHolder yazan yerlere ise ilgili sayfanın içeriği gelecek. Master sayfamızda bunlardan otomatik şekilde iki tane oluşturulur. Birisi head etiketleri arasında biri ise body etiketleri arasında. Biz istediğimiz yere istediğimiz kadar ekleyebiliriz. Fakat head etiketleri arasındaki ContentPlaceHolder kontrolünü bu örnekte kullanmayacağımız için kaldırın. Bizim kullanacağımız kontrol body etiketleri arasındaki ContentPlaceHolder kontrolü. Biz sitede değişmeyecek olan kısımları bu kontrolün etrafına yerleştirmeliyiz. Aşağıdaki kodları MasterPage.master dosyasının body etiketi bünyesinde kalan tarafına yerleştirin:   1  <form id=”form1” runat=”server”> 2  <div> üç   <a href=”default.aspx”>Anasayfa</a> | 4   <a href=”digersayfa.aspx”>Diğer sayfa</a> 5     <hr/> altı  <asp:ContentPlaceHolder id=”ContentPlaceHolder1” runat=”server” /> 7     <hr/> 8   Burası sitenin alt kısmı. 9     </div> on  </form> Artık master sayfamız hazır. Sıra geldi, master sayfamıza metin sayfalarını ‘gömme’ye. Devam edelim: •  Website menüsünden Add New Item komutu vererek yeni bir metin sayfası oluşturacağız. Dosyanın ismi Default.aspx şekilde kalsın. Bu işlemin normal aspx dosyası eklemekten tek farkı Master Page kullanması. Dolayısıyla Add New Item penceresindeki aşağıdaki seçeneklerden ‘Select Master Page’ seçeneğinin önündeki işaretin seçili olması gerekiyor. ‘Place Code In Seperate File’ seçili kalabilir. Add butonuna bastığımızda bizden bu dosyayı hangi Master sayfasının içine yerleştireceğimizi soracaktır. Buradan MasterPage.master sayfasını seçerek devam edelim. • Aşağıdaki kodları da Default.aspx sayfasına ekleyin:   1  <%@ Page Title=”Anasayfa” Language=”VB” MasterPageFile=”~/MasterPage.master” 2  AutoEventWireup=”false” CodeFile=”Default.aspx.vb” Inherits=”_Default” %> üç  <asp:Content ID=”Content1” ContentPlaceHolderID=”ContentPlaceHolder1” Runat=”Server”> 4  <h1>Anasayfa</h1> 5  Anasayfa içeriği burada yer alacak. altı  </asp:Content>     Burada dikkatimizi çeken şey sayfa direktifinde Title parametresiyle sayfa başlığını ayarlayabiliyoruz. Yine sayfa direktifinde bu dosyanın kullandığı master sayfasını MasterPageFile parametresinde görebiliriz. Onun dışında otomatik şekilde oluşturulan Content kontrolünü görüyoruz. İçerik sayfasında bulunan bütün içeriğin bu kontrolün içerisine yazılması gerekiyor. Buraya yazdıklarımız master sayfasındaki ContentPlaceHolder kontrolünün olduğu yere dahil edilecek.   •  Son olarak, tıpkı biçimde DigerSayfa.aspx dosyasını oluşturun.   Siteye bundan sonra ekleyeceğimiz her yeni dosyayı tıpkı biçimde ekleyebileceğiz. Bunun yanı sıra, master sayfamızda yapacağımız değişiklikler metin dosyalarına otomatik şekilde yansıtılacaktır.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar