Luca Beyannameleri ile İlgili Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri?

Luca Beyannameleri ile İlgili Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri? Merhaba arkadaşlar, LUCA Muhasebe Yazılımı, resmi muhasebe işlemlerinin takip edildiği, kasa, yevmiye defteri, defteri kebir, mizan, KDV beyannamesi, muhtasar beyannamesi, gelir tablosu, bilanço, BA/BS formunun hazırlandığı, masraf merkezlerinin takip edildiği, muhasebe fişlerinin otomatik şekilde oluşturulduğu ve resmi kurumlara gönderilmesi gereken belgelerin elektronik ortamda gönderildiği uygulamadır. Mali Müşavirlerin (muhasebeciler) kullanmaya başladığı Luca’da göze çarpan başlı bazı problemler ile karşılaşılmaktadır. Bu problemler çözümleri ile yanında luca sayfasında da yer alıyor ama biz burada da bu konuya değinmek istiyoruz… Yazımıza geçmeden herşeyden önce luca ile ilgili ufak bir konuya değinmek istiyorum; Bilgisayarınızda luca işlemleri yapılırken bağlantınızın yavaş olması, internet sayfanızın süre aşımına uğraması ve ya luca bağlantısında kısa süreli kopukluk benzeri sorunlar internet bağlantınız ve ya internet hızınız ile %100 alakalı değildir. Luca web sunucularında olan aksaklık, yoğunluk ve ya sistemsel hatalar ile ilgilidir. KDV Beyannamesi boş rakamlarla açılıyorsa ne yapılmalıdır? Matrah ve Vergi, indirim ve Hesaplanan bu gibi sayfalarda fiş girişinde uygulanan alt hesapların ilgili alanlara tanımlanarak kaydedilmesi ve Genel sayfasında sistemden ala basılması gerekmektedir. KDV Beyannamesinde Matrah ve Vergi sayfasında hesap planı neden açılmıyor? Klavyede ALT tuşuna bastıktan sonra sağ taraftaki num lock bölümünden değil, üst taraftaki tuşlardan üç tuşuna basmak gerekmektedir. KDV Beyannamesi sistemden kırmızı butonuna basıldığında “hatalı kayıtları düzeltmek için kayıtların üzerine çift tıklayınız” uyarısı ne için geliyor? Matrah ve Vergi sayfasında 391 nolu satıra denk gelen alanlar diğerlerine göre açık mavi renkte ise üzerine çift tıklayarak düzeltip alt tarafta yer saha sistemden kırmızı ya da kaydet butonuna değil rapor butonuna basınız ve bu biçimde XML paket oluşturunuz. Bunun sebebi kuruş farklılıklarını düzeltmektir. Kuruş farklılıklarını düzeltmek için ne yapılmaldır? Düzeltme sonucunda KDV rakamı azaldıysa İlave Edilecek KDV satırına otomatik şekilde ayrım rakamı atacaktır. KDV rakamı arttıysa 1.sınıf firmalar için mahsup fişinden evvela 191 ve 391 nolu hesapların yer aldığı fiş girişi yaparak farkı fişe aktarmanız gerekmektedir. Aksi takdirde sonraki çağa devreden KDV yanlış olur. 2.sınıf firmalarda ise sonraki döneme devreden KDV rakamını etkilememek için artan farka ilgili ayda matrahsız hem gelir hem de gider fişi girmeniz gerekmektedir. Otomatik hesapla kutusundan göstergesi kaldırarak sadece KDV tutarı ve Toplam Tutarı olan fiş girişi yapabilirsiniz. KDV mahsup fişi otomatik şekilde nasıl kaydedilir? Muhasebe-Fiş işlemleri-Hızlı Fiş menüsünde misal Hızlı Fiş Ekle butonuna basarak sistem anlamında default şekilde gelen tanımlar önünüze açılır. Muhasebe-Fiş Girişi menüsünden ilgili aya bir mahsup fişi girilir. Hızlı fiş butonuna basılır ve al ova ile ismi kutusunda KDV mahsubu seçilir. 360 ve 190 nolu hesaplara alt hesap girilerek Fişe Aktar butonuna basılır. İlgili ayın KDV rakamları aksi kayıt ile kapatılıp ilgili hesaplara otomatik şekilde aktarılacaktır. Fişi kaydediniz. KDV Beyannamesi sistemden ala basıldığında indirilecek KDV ve Hesaplanan KDV rakamları gelmiyorsa ne yapılmalıdır? KDV mahsup fişi girildiğinde 391 ve 191 aksi bakiye ile kapandığından Ötürü rakamlar sıfır gelir. fiş listesinde KDV mahsup fişi bulunarak edilgen bir duruma getirilirse tekrardan KDV beyannamesi alınabilir. KDV beyannamesindeki indirilecek KDV ve Hesaplanan KDV aylık paylarını alabileceğimiz rapor mevcut mı? Muhasebe-raporlar-genel raporlar- Hesap Özeti raporunda aylık rakamlar görülebilir. II. sınıf işletme ve serbest uğraş defterinde KDV toplamları raporundan aylık rakamlar görülebilir. II. Sınıf işletmelerde KDV Beyannamesinde hususi Matraha Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel satırı neden boş geliyor ? Gelir fişi girerken KDV Oranı kutusunda “Özel Matrah” seçeneği işaretlenmediyse beyannamede ilgili satıra gelmez. Kurumlar vergisi beyannamesi rakamları satırlara gelmiyorsa ne yapılmalıdır? Kurumlar vergisi beyannamesi almak için KAPANIŞ fişinin edilgen duruma getirilmesi, ilgili satırlara alt hesapların kaydedilmesi gerekmektedir. Bilançoda kar yahut ziyan rakamının oluşması için 690-590/591 fişinin Fiş Girişinden müstakil şekilde kaydedilmesi gerekir. Gelir tablosunun oluşması için 600-690 fişinin fiş listesinde bulunarak Pasif bir hale getirilmesi gerekir. Muhtasar Beyanname kartı girerken stopaj oranı nasıl yazılacak? Muhtasar kart girişi, stopaj oranı girilmeden kaydedilir. Muhtasar Beyanname Kart Listesinde “stopaj oranı getir” butonuna basılır. İstenildiği taktirde stopaj oranları elle değiştirilebilir. II. sınıf firmalarda Muhtasar Beyanname ile ilgili şekilde gider fiş listesinde fiş silinemiyorsa ne yapılmalıdır? II. sınıf işletmelerde fişler, Muhtasar Beyanname Kayıt Listesinden silinmektedir. Muhtasar Beyannamede teşvikli personelin bilgisi nasıl görüntülenir? Personel kartında doğru kanun numarası seçildikten sonra Muhtasar Beyanname Kayıt Listesinde alt tarafta yer saha “Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim Tebliğ Tipi” seçeneğinden doğru olan alternatif işaretlenir. Eğer tebliğ tipi IV seçilirse hem I hem de IV numaralı tebliğe bağlı personellerin bilgisi gelecektir. Ay seçimi yapıldıktan sonra seçileni getir butonuna basılır. 011 ve 012 nolu kartlar seçilip üst tarafta yer saha EKLER butonuna basılarak bilgiler kontrol edilebilir. Kira, serbest meslek, işçilik entegrasyon fişleri nasıl kaydedilir? II. sınıf işletmelerde Muhtasar beyannamede kaydedilen kartlara, kart listesinden fiş oluşturulursa entegrasyon işlemi oluşturulmuş olur. I. sınıf firmalarda işçilik entegrasyonu, muhasebe-muhasebe personel entegrasyonu menüsünden yapılacaktır. İşçilik dışındaki entegrasyon fişleri muhtasar beyanname kart listesinden oluşturulabilir. Gelir Geçici ve Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi Ayrımı Nereden Yapılır? Yönetici modülünde alıcı kartında Dönemin ayrıntısına girilir. 1. sınıf seçimi yapılan butonun alt tarafında beyanname ayırımı yapılabilir. I. sınıf firmalarda Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannameleri sistemden otomatik şekilde getirmek için ne yapılmalıdır ? Yansıtma fişleri kaydedilerek (sonuç yansıtma fişi haricinde) gelir tablosu oluşturulduktan sonra Geçici Vergi Beyannamesinde Sistemden Al butonuna basarak kar çıkarsa ticari kar satırına, ziyan çıkarsa ticari ziyan satırına rakamlar otomatik şekilde gelecektir. II. sınıf firmalarda Geçici Vergi beyannamesini sistemden otomatik şekilde getirmek için ne yapılmalıdır ? İşletme defteri / Serbest uğraş defteri hesap özetini sistemden alarak kaydet butonuna basın. Geçici vergi beyannamesinde sistemden kırmızı butonuna basarak otomatik şekilde rakamlar satırlara gelecektir. Beyannameyi kaydederken Düzenleyen Bilgisi Eksik uyarısı veriyorsa ne yapılmalıdır? Serbest Muhasebeci /Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ayrıntıları programda doldurulmamışsa bu uyarıyı verir. Yönetici modülündeki Diğer işlemler-SM / SMMM Menüsünden adres ve iletişim ayrıntıları dahil bütün bilgilerin doldurularak kaydedilmesi gerekmektedir. Beyannameden XML Paket oluşturma sayfasına gelince satıra paket ismi yazılamıyorsa ne yapılmalıdır? Boş bir excel sayfası açın. Araçlar-Makrolar-Güvenlik menüsünde güvenlik seviyesini düşük işaretleyin ve kapatın. Beyannameyi tekrardan açın. Microsoft Office 2007 versiyonu kullanılıyorsa menu çubuğu – Excel alternatifleri – Güven merkezi – Güven Merkezi Ayarları – Makrolar kısmı seçilir. Sağ tarafta makro ayarları ve ya güvenlik ayarları yazabilir. Orada en düşük ve ya önerilmez olanı seçip Excel kapatılır. Beyanname ekranında rapor butonuna basıldığında neden beyanname excel şekilde açılmıyor ve ya başka firmanın ayrıntıları geliyor? Arka planda excel kendini kapatamamış olabilir. Ekranda ctrl +alt +delete tuşlarına basın. İşlemler sayfasında EXCEL.EXE dosyası çalışıyorsa üzerine basıp İşlemi Sonlandır a basın ve yeniden rapor alın. Beyannameyi www.gelirler.gov.tr adresine gönderirken hata veriyorsa ne yapılmalıdır? Mükellefin ve geçici vergi beyannamesinde fatura ayrıntıları girilmişse alıcının yada basım evi vergi numarasının, tc kimlik numarasının kontrol edilmesi gerekmektedir.TC kimlik numarası hanesi 11 hane olmalıdır. Gelirlerin sayfasına direk gönderilecek olan dosya ZİP dosyasıdır. XML direkt gönderilmez, Beyanname Düzenleme Programında açıp orada paketlenerek gönderilebilir. Gelir vergisi yahut Kurumlar Vergisi beyannamesi için sosyal güvenlik kurumu varsa Şayet her zaman numarası da programda kayıtlı olmalıdır. Muhtasar beyannamede ev sahibinin TC kimlik numarası hanesi 11 hane olmalıdır ve vergi numaraları her ev sahibinin kartında türlü vergi numarası olmalıdır. KDV beyannamesinde sistemden kırmızı butonuna basıldığı süre “hatalı kayıtları düzeltmek için kayıtların üzerine çift tıklayınız” uyarısına uygun şekilde 391 nolu hesapların alanları diğerlerine göre açık mavi renkte ise çift tıklayıp düzeltilmemiş olabilmekte ve ya düzeltilmişse de rapora basılmadan yeniden sisteme ala yada kaydete basılmış olabilir. Beyannameler toplu paket şekilde gönderilebilir mi? Sistemde her mükellefin XML Paketi ayrı ayrı hazırlanır. Hazırlanan bütün XML dosyalarını ayrı bir klasöre toplayın. Bu klasörde hepsini seçerek Mouse ‘un sağ tuşuna basarak ZİP’ li dosya şekilde sıkıştırın. Gelirlerin sayfasına bu ZİP’ li dosyayı gönderebilirisiniz. Beyanname gönderirken ZİP dosyası gelirler.gov.tr sayfasına direkt gönderilince Sistem Hatası uyarısı alınırsa ne yapılmalıdır ? Beyannamede XML Paket oluştururken Türkçe ira kullanmadan klasör oluşturulmalıdır.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar