Kuşaklara Göre Sosyal Medya

20.yüzyıl itibariyle bahsedebileceğimiz üzere 5 farklı kuşak bulunmaktadır. Bunlar; Sessiz Kuşak, BB kuşağı, X, Y ve Z kuşaklarıdır. Öncelikle kuşakları, zaman periyotları içerisinde konumlandırmamız ve onları tanımamız gerekiyor fakat bir değişiklik yapıp, genel çerçevede kuşakları teknoloji ile olan ilişkilendirilmesiyle anlatacağım.

Sessiz Kuşak

1925 ile 1945 yılları arasında, savaş ve yokluk gören, buna bağlı olarak da başarı, güç ve daha iyi bir sosyal konum kazanabilmek için hırslanmış bir kuşaktır. Milli ve ailevi duygular söz konusu olunca gurur ve güven konusunda en tutucu kuşak olduğu bilinmektedir. Disiplin ve şeref onlar için çok mühimdir. Böyle bir kuşak teknolojiye karşı, uzak ve tutucu, geleneksel yapıyı savunan bir görünümdeydi. Telefon dolapları ve gazlı lamba teknolojisi zamanındadır, Sessiz Kuşak. Teknolojik gelişmelerin süreçleri etkileyici seviyede gözlenmediği bir dönemdir.

 BB Kuşağı (Baby Boomers)

1946 ile 1964 yılları arasında artan doğum oranları sonucunda ortaya çıkan nesildir. II.Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında Soğuk Savaş’ın içinde doğmuşlardır. İlk defa bu kuşak İnsan Hakları savunuculuğundan bahsetmiştir. Ekonomik seviyenin iyi olması onlara istediklerini elde etmelerini sağlamışlardır. BB kuşağı aynı zamanda tüm dünyayı politik olarak etkileyen 68 kuşağını da yaratan nesildir. Gramofon, radyo, buzdolabı ve televizyon teknolojisi zamanındadır. Teknolojinin yeni yeni gelişmeye başladığı bir dönem olduğu için uyum sağlayamamışlardır.

X Kuşağı

1965 ile 1979 yılları arasında doğan kuşak olup, o dönemde yaşanan ekonomik krizlerden ve sosyal sancılardan etkilenen kayıp kuşak olarak da adlandırılan nesildir. Daha iyi yaşam standartları için daha az çocuk anlayışı ve maddiyata önemveren bir kuşak olarak bilinir. Teknolojik gelişmelere mecbur kaldığı için uyum sağlamaya ve alışmaya çalışan kuşaktır. Merdaneli çamaşır makinesi, transistörlü radyo, kaset çalar ve pikapla açan X nesli sakinleri pek çok dönüşüm yaşamıştır. Teknoloji açısından düşünüldüğünde, bilgisayar sistemlerinin dönüşümü ve buna bağlı değişen iş yapış şekillerine adapte olmaya çalışmışlardır.

Y Kuşağı

1980 ile 2000 yılları arasında doğan kuşak olup, özellikle akranlarının görüşleri ve bakış açıları onlar için önemli olan ve ekip ruhuna sahip bir kuşaktır.  Teknoloji onlar için hayattaki birçok şey için temel araç ve simge olarak kabul edilmektedir. Bu nesil için sosyal medya, hayatlarında oluşan yeni tecrübelere dair en objektif yorumları alabildikleri, inovasyon ve teknolojinin önem kazandığı interaktif bir nesildir.

Z Kuşağı

Z  kuşağı Milenyum gençliğini de içine alan 1996 sonrası doğanlardır. Dijital nesil olarak bilinmektedir. Teknoloji onların bir parçası ve yaşamlarının temelidir. Teknoloji aracılığıyla sürekli iletişim kanalları açıkken yalnız bir yaşam benimsenmesi beklenen kuşaktır.

%79’u elektronik aygıtlarından uzak kaldığında stres altına giriyor. Y kuşağı ortalama 3 farklı ekran kullanırken; Z kuşağı; akıllı telefon, laptop, kişisel bilgisayar, televizyon ve tablet olmak üzere 5 farklı ekran ile birlikte hayatını sürdürüyorlar. %60’ı kitap, giyim ve elektronik alışverişlerini online mağazadan yapmayı tercih ediyorlar. 2020 yılında, Z kuşağı bütün tüketicilerin %40’ını oluşturacağı tahmin ediliyor. Snapchat, Instagram gibi sosyal ağları daha çok tercih ediyorlar. 13 ile 17 yaş grubunun dörtte biri Facebook’u terk etmeye başladı. Lise çağındaki gençlerin %72’si ileride kendi işlerini kurmak istiyor. %76’sı ise hobilerini tam zamanlı işe çevirmeyi amaçlıyor. Araştırma yapma, kendi kendilerini eğitme ve bilgiye hızlı ulaşma konusunda iyiler. %33’u online derslerden faydalanıyor, %20 ders kitaplarını tabletlerden okuyor, %32’si sınıf arkadaşlarıyla çevrim içi ders çalışıoy.r Ortalama dikkat süreleri 8 saniye civarlarındadır.

Y kuşağı bireyleri, günlerinin çok büyük bir bölümünü medya ve iletişim teknolojileri ile etkileşim içinde geçiriyor. Televizyona, basılı medyaya daha az ilgi duyuyorlar ve internet, hayatlarındaki temel sosyalleşme aracı. Sosyal medyada olmaktan ve sıkça paylaşım yapmaktan korkmuyorlar. Z kuşağı için sosyal medyanın tek farklılığı ise bilgiyi aynı anda daha fazla kişi ile paylaşmasına imkan vermesi. Bunu hesaplarında kullandıkları fotoğraflarla da örneklemek mümkün. Y kuşağı profil resmi adı altında, aslında pek kendisine benzemeyen ama havalı ve güzel fotoğraflar kullanırken, Z kuşağı gündelik, olduğu gibi ve çoğu zaman filtresiz fotoğraflar kullanıyor. Yani Z kuşağı, sosyal medyayı kendi gerçekliğini yansıtmak için kullanıyor. X kuşağının en çok zaman geçirdiği sosyal medya platformu Facebook. Ancak Y ve Z kuşaklarında Facebook bu yoğunluğu diğer sosyal ağlarla da paylaşıyor. Ayrıca Facebook, 1.5 milyar kullanıcısıyla bütün kuşakların aktif yer aldığı bir platform. Instagram, 400 milyon aktif kullanıcısıyla sosyal medyanın en fazla kullanılan platformlarından biri. 35 yaşından küçük kullanıcıların oranı %90. Bu yüksek orandan da anlayabileceğimiz gibi Instagram X kuşağından ziyade Y ve Z kuşağına hitap ediyor.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar