Kısmi İlişiksizlik Belgesi Nasıl Alınır ?

Kısmi ilişiksizlik belgesini nasıl alabileceğiniz meselesi için bütün bilgileri paylaşımımızda bulabilirsiniz. Ruhsata tabi 1 inşaat inşaatı yaptığınızda Belediye’den bina kullanım izin belgesi Öbür ismi ile oturma belgesi alabilmeniz için herşeyden önce Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yapı ile ilgili tescilli dosyanızın olması ve bu dosyada lüzumlu olan işçilik bildirimini yapmanız gerekiyor.

İnşaatı tamamladıktan sonrasında ve yapı için lüzumlu olan asgari işçiliği SGK’ya bildirdikten sonrasında SGK’dan alacağınız yapı borcu bulunmamaktadır belgesi diğeri ismi ile ilişiksizlik belgesi ile Belediye’ye müracaat yaparak oturma izni alabilirsiniz. Tabi bazı durumlarda inşaatın tümü yerine 1 tarafını bitirmiş olabilirsiniz. Şayet biten kısım için oturma izni alabilmek istiyorsanız bu halde da SGK’dan kısmi ilişiksizlik belgesi almanız gerekiyor. Peki inşaatın tümü bitmeden kısmi celse nasıl alınır ? Ayrıntılar haberin devamında;

Sgk ilişiksizlik belgesi nedir ?

Bina inşaatı için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınması gereken borcu bulunmamakta yazısıdır. Sosyal güvenlik kurumu meslek bitirme yazısı şekilde da tanımlanabilecek bu ova yapılmaksızın bağlı olunan Belediyeden celse izni alınamaz.

Kısmi ilişiksizlik belgesi nasıl alınır ?

Öncelikle inşaat inşaatı için bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’nde dosya tescili açtırmanız gerekiyor. Dosyayı açtıktan sonrasında ise inşaatın metrekaresi, bina sınıfı ve grubu v.s. bu gibi özelliklerine göre asgari işçilik bildiriminde bulunmanız gerekiyor. Bildirmeniz gereken işçilik hesaplamasını yapmak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Dosyayı açıp lüzumlu olan işçilik bildiriminde bulunduktan sonrasında herşeyden önce inşaatın biten bölümü için bağlı olduğunuz Belediye’den ova almanız gerekiyor. Belediyeden inşaatın yekün metrekaresi ve biten tarafını gösterir yazıyı aldıktan sonrasında son meslek şekilde SGK’ya kısmi ilişiksizlik için dilekçe ile talepte bulunmanız gerekiyor. Kısmi ilişkisizlik belgesi için örnek dilekçeniz alt taraftaki benzeri olabilir;

 Kısmi sosyal güvenlik kurumu ilişiksizlik belgesi dilekçe örneği

Kısmı ilişiksizlik talebinde bulunabilmek için lüzumlu olan Sosyal güvenlik kurumu ilişiksizlik belgesi dilekçe örneği aşağıda paylaşılmıştır;

  • ……… Sosyal Güvenlik Merkezine
  • Müdürlüğünüzde ……………………………………………….. sicil numaralı dosyada işlem gören …. ada. … parseldeki inşaatımızın …………………. metrekarelik tarafını …../…./20.. tarihsel sebebi ile bitirdik. Bitirilen kısma ilişkili olarak Belediye’den alınan ova dilekçem ekindedir. Buna göre biten kısım için tarafımıza kısmi ilişiksizlik belgesi verilmesi hususunu,Arz ederiz. 

Yukarıdaki örnek dilekçeye istinaden SGK bitirilen kısım üstünden bitim tarihine kadar bildirmiş olduğunuz prime esas yatırım üstünden asgari işçilik hesaplamasını yapar. Şayet bildirdiğiniz PEK tutarı inşaatın biten bölümü için yeterliyse ve dosyada başka da 1 mesele yok ise SGK size soğuk mühürlü kısmi ilişiksizlik belgesini düzenleyerek verir. Şayet bildirmiş olduğunuz kısım biten kısım için yetersiz olursa sizden çıkan ayrım işçiliği ödemeniz istenir. Ödeme yaptıktan sonrasında borcu bulunmamaktadır belgesini alabilirsiniz.

Aldığınız soğuk mühürlü yazıyı bağlı olduğunuz Belediye’ye vererek biten kısım için bina kullanım izin belgesi rica edebilirsiniz.Daha sonrasında inşaatın tamamını bitirmeniz şeklinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na tekrardan ilişiksiz belgesi için müracaat yapmanız gerekiyor. Bu halde SGK inşaatın yekün metrekaresi üstünden ve bildirilen yekün PEK tutarını esas alarak hesaplama yapacaktır.

Kısmi ilişiksizlik belgesi nereden alınır ?

Başvuru yaptıktan sonrasında ilişkisiz belgesini dilerseniz bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’nden elden alabilirsiniz. Şayet elden almasanız dahi SGK ilgili Belediye’ye yollar siz kalan işlemleri Belediye’de tamamlarsınız.

Sgk ilişiksizlik belgesi örneği

Kısmi sosyal güvenlik kurumu ilişiksizlik belgesi örneği aşağıda verilmiştir.  Kısmi biten kısımlar haricinde tümü biten inşaatlar için ilişiksizlik evrak örneği,  ilişiksizlik belgesini nasıl alabileceğiniz ve SGK yapı dosya kapanışı konusu konusu için detaylı bilgi sahibi olmak için   sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Tümü bitmeyen, 1 bölümü bitmiş olan inşaatlar için SGK aracılığı ile verilecek örnek ova alt taraftaki gibidir;

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiş olup,…/…/….. tarih ve ……nolu bina ruhsatına istinaden ………………. adresinde yapılan ve Müdürlüğümüzde : ……………….. sicil numaralı dosyada işlem gören ……………tarafından yaptırılan …….m2’lik inşaatın biten ……m2’lik bölümünden ötürü etkinlik devresi olan …./…/….-…./…./….. tarihleri arasında Kurumumuza borcunun olmadığı anlaşılmıştır.
İş bu yazımız, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 90 üncü maddesine istinaden bina kullanma izin belgesi verilebilmesi için düzenlenmiş olup, ibra manasına gelmemektedir.
Bilgi edinilmesini talep ederiz.

SGK ilişiksizlik belgesi e-devletten alınır mı ?

İnşaatın tamamının bitmesi mecburiyetinde ilişiksizlik başvurusu SGK işveren sistemi üstünden yapılabilirken kısmi bitmesi mecburiyetinde ise başvurunun yukarıdaki örnek dilekçe ile yapılması gerekebilir. E-devletten müracaat yapılması ya da sonra sorgulama işleminin yapılabilmesine imkan veren uygulama bulunmamaktadır.

İlişiksizlik belgesi sorgulaması nasıl yapılıyor ?

Belgeyi online şekilde sorgulama yapabileceğiniz 1 uygulama bulunmamakta.

İnşaat borcu yok diğeri ismi ile ilişik olmadığına dair evrak hakkındaki merak ettiklerinizi Yorum kısmından sorabilirsiniz. 

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar