Kaç İhtarda İşten Çıkarılır ?

Kaç ihtarda işten çıkarılır ?  İşyerinde ihtar alabilmek işçilerin en çok aşırı karşılaştığı durumlar bünyesinde yer alır. İşçinin işe geç gelmesi, devamsızlık yapması, işyerinde kavga olayına karışması, hırsızlık olayına karışması bunun gibi durumlarda işverenler bunu tutanağa döker. Derhal fesih gerektiren durumlarda bunu sözleşme feshinin kanıdı şekilde kullanır ya da işçiye yalnızca ihtar vererek tutanağı özlük dosyasında muhafaza eder.

İşçi tutanakları ile ilgili hatalı adlandırılan çok sayıda şey mevcuttur. Örneğin üç tutanak tutulduğunda işçi işten çıkartılır bunun gibi hatalı 1 algı söz meselesidir. Bu tam şekilde böyle değildir. Bu paylaşımımızda işyerinde işçi meselesinde tutulan tutanakların nasıl olması gerektiği, geçerlilik süresi  bölgesinde ve en önemlisi de kaç savunmada işten çıkarılır sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

İşten çıkarma tutanağı nasıl tutulur ?

İşyerinde tutanak tutulması gerekiyorsa aşağıdakilere dikkat edilmesi gerekmektedir.

  • Tutanağın muhakkak yazılı olması ve en az 2 şahıs anlamında imzalanması gerekir.
  • Başlığında TUTANAKTIR yazması gerekmektedir.
  • Hakkında tutanak tutulan işçi/işçilerin kimlik bilgileri, görevleri, işyerinde çalışmaya başlama süreleri ve tutanak tutulma sebebinin açık ve net şekilde yazılması gerekmektedir.
  • Tutanak sağ üst tarafında tarihin yer alması gerekir.
  • Aşağıda 1 örneği verilmiştir.  Siz de örnekteki bu gibi hazırlayabilirsiniz.

İşçi işletme tutanak örneği

İşçi bölgesinde tutulması gereken örnek tutanak aşağıda verilmiştir.

işyeri tutanak örneği

Tutanak tutulursa ne olur ?

Peki tutanak tutulduktan sonrasında ne olur ? Tutanak tutulduğunda işçinin üç tutanaktan sonrasında ya da hemen sözleşme feshinin verilmesi tutanağın tutulma sebebine göre değişebilir. Örneğin işyerinde hırsızlık vakasına karışmış 1 işçi için ilk tutanakta derhal ve tazminatsız fesih gerçekleştirilebilir. Fakat örnek olarak işyerinde çalışma performansı düşüş gösteren 1 işçi için işveren belki beş tutanağa kadar da çıkışını vermez.

Kısaca özetlemek gerekirse her tutanak sözleşme fesih nedeni değildir. Tutanağın tutulma nedenine göre tutanağın sonuçları da hem 4857 Sayılı Kanunun ve mevzuatın diğeri maddeleri gereği farklılık gösterebilmektedir.

İşyerinde haksız yere tutanak tutulduysa ne yapılmalı ?

Hakkınızda haksız yere tutanak tutulduğunu düşünüyorsanız herşeyden önce derhal amiriniz ile görüşerek bunun arka alınmasını rica etmelisiniz. Şayet amir tutanağı arka almama konusu için ısrarcı davranırsa kanıtlayıcı belge, resim ya da video var ise 1 dilekçe yazın ve bu belgelerle yanında işyerinize verin ve özlük dosyanızda saklanmasını rica edin. Tıpkı dilekçe ve belgelerin 1 sureti de sizde kalsın. Zira işverenle daha sonrasında yaşanabilecek olasıdır 1 arabulucu ya da adli birim işlemlerinde bunları lehinize kullanabilirsiniz.

Tutanak kaç gün bünyesinde tutulmalıdır ?

Tutanakların tıpkı gün tutulması gerekebilir. Devamsızlık durumlarında bu tutanakların gene tıpkı gün ve tanıklar huzurunda hazırlanması gerekebilir. Tıpkı gün tutulmayan tutanakların sonradan tutulması mecburiyetinde geçerli sayılabilmesi için tanık imzaları ve kanıtlayıcı bazı belgelerin konulması gerekebilir.

İşyerinde tutanak geçerlilik zamanı nedir ?

Peki işçiye tutulan tutanak kaç yıl geçerli ? Tutanakların geçerlilik süreleri yok. Temelde sınırsız şekilde geçerlidir. Lakin tutulan tutanaklarda 4857 Sayılı Kanunun 25’inci maddesi kapsam gereğinde derhal fesih yapılacaksa bu halde bu tutanağın 6 meslek günü arasında işleme alınması ve uygulanması gerekir.

Tutanakların işleme konulma zamanı nedir ?

Derhal fesih gerektiren durumlarda tutanaklar hemen tutulur ve sözleşme feshi gerçekleştirilir. Fakat diğeri nedenlerle, basit nedenlerle tutulan tutanaklar özlük dosyasında muhafaza edilir ve ilerleyen süreç tekrarı biçiminde işçiye lüzumlu ceza verilir.

İşçi kaç tutanakta işten çıkarılır ?

Ne 4857 Sayılı Kanunda ne de yönetmeliklerde bununla ilgili 1 sayı bulamazsınız. Zira Kanunda ya da yönetmeliklerde böyle 1 sayı zaten mevzuatta yer almamaktadır. 4857 sayılı Kanunun 25’inci maddesi kapsam gereğinde derhal fesih gerektiren durumlardan ötürü ( mesela hırsızlık, taciz, işverene saldırma, salgın hastalık v.s. bunun gibi ) tutulan bir tutanak dahi işten çıkarmak için yeterli olabilmekte.  Ya da işçinin üst üst üste devamsızlık yapması biçiminde iki. ya da üç. tutanakta işten çıkarılabilir. Lakin genel uygulamada üç tutanak tutulunca çıkış verilmektedir diye 1 hüküm bulunmamaktadır.

3 tutanak işten çıkarma mevzuata uygun mudur ?

Yukarıda da belirttiğimiz bunun gibi üç tutanaktan sonrasında işçinin işten çıkarılması Kanuna uygun 1 vaziyet değildir. Zira Kanunda böyle 1 hüküm bulunmamaktadır. Sırf üç tutanak tutuldu diye işçinin çıkışı verilemez. Fakat tutanak nedeni sözleşme feshini gerektiriyorsa Kanunen çıkış verilmesinde sakınca yoktur.

Tazminatsız işten çıkarma tutanağı nedir ?

İşçilerin tazminatsız işten çıkarılabileceği durumlar 4857 Sayılı Kanunun 25’inci maddesinde sayılmıştır. Bunlardan biri gerçekleştiğinde işveren 1 tutanakla, derhal ve tazminatsız çıkış verebilir

  • 4857 Sayılı Kanunun 25’inci maddesi alt bentleri ve derhal çıkış gerektiren durumların tümü ve detaylı bilgi için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
  • Bu kapsamda işten çıkışlar da bundan böyle SGK 29 kodu ile verilmemekte ve 25/2 alt bendi kapsam gereğinde yer saha ayrı kodlarla çıkışlar verilmektedir. başlıklı paylaşımımızdan bu kapsamda verilen çıkış kodu ve açıklamasına göz atabilirsiniz.

Tutanakla işten çıkarma işsizlik maaşı alımını engeller mi ?

İşsizlik maaşı almak için;

  • İşveren vasıtasıyla çıkış verilmesi ve çıkış nedeninin İş Kanunu 4857/25’inci madde kapsamı harici 1 kodla verilmiş olması gerekir.
  • Ayrıca işten çıkış zamanından önceki son üç ay içerisinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olması gerekir.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar