İşyeri Kuralları Nelerdir ? (İş Kanunu ve Güncel Mevzuata Göre )

İşyeri kuralları işyerinin niteliğine, yapılan işe, işletme politikalarına ve çok sayıda faktöre göre değişkenlik gösterebilir. Personelin uyması gereken şartlar temel şekilde her işyerinde tıpkı iken işin niteliklerine göre daha ağır şartlar getirilmiş olabilmektedir. Bu paylaşımımızda işyerinde uymanız gereken davranış kuralları, işyerinde yazılı şartlar nelerdir bu gibi konularda teferruatlı bilgi bulabilirsiniz.

İşyeri çalışma koşulları nelerdir ?

işyerinde uyulması gereken koşullar maddeler biçiminde temel şekilde şunlardır;

 • 4857 Sayılı meslek Kanunu ile belirlenen yazılı kurallar,
 • İşin ve işverenin niteliğine göre geleneksel şekilde belirlenen kurallar,
 • İşyeri yazılı kuralları.

1- İş Kanuna göre işyerinde uyulması gereken şartlar nelerdir ?

4857 Sayılı Kanun, diğeri Kanunla ve yönetmeliklerle belirlenen temel koşullar genel şekilde aşağıda maddeler şeklinde verilmiştir. Tabi bunlar çoğaltılabilir ve 1 hayli fazla kaide bulunur. Genel şekilde herkes için geçerli olanlar şunlardır;

 • İşverenin kendisine, eşine ya da aile üyelerinden birisine karşı saygısız davranılmaması, ağza alınmayacak sözler ya da küfür içeren kelimeler sarf edilmemesi,
 • Diğer işçilere karşı cinsel şekilde taciz girişiminde bulunulmaması,
 • İşyerine içki ya da uyuşturucu kullanarak gelinmemesi,
 • İşverenin güvenini sarsacak durum ve hareketlerde bulunulmaması,
 • Mazeret olmaksızın devamsızlık yapılmaması,
 • Kendisine verilen meslek ya da görevin eksiksiz şekilde tamamlanması ve ya yerine getirilmesi,
 • İş Sağlığı ve güvenliği konularına dikkat edilmesi,
 • Mesai saatlerine riayet edilmesi,
 • İşyerinde işin yürütülmesi için verilen araç ve gereçlerin korunması, özenli kullanılması,
 • Yerine getirilen misyon konusu için işveren ya da amirine yanıltıcı bilgi verilmemesi,
 • İşveren açısından sır niteliğinde olan bilgi ve ya belgelerin üç. bireyler ile paylaşılmaması,
 • İşverenin rakipleri ile bilhassa ticari faaliyetine olumsuz yansıyacak bilgi paylaşımı yapılmaması gerekmektedir.

Genel şekilde işletme koşulları örneği maddeler şeklinde yukarıdaki gibidir. Bu maddelere uyulmadığında işveren tazminatsız ve ihbarsız şekilde çıkış eda hakkına sahiptir. Şayet bu durumlardan biri ile çıkış verildiyse başlıklı paylaşımımızdan nasıl tazminat hakkı elde edebileceğiniz bölgesinde bilgi bulabilirsiniz.

2-Geleneksel şekilde meslek hayatında uyulması gereken koşullar nelerdir ?

Geleneksel şartlar kendiliğinden gelişen ve geleneğe bağlı kurallardır. Bunlar yazılı değildir ve herkes için geçerlidir. Bu koşullar zaman, işletme kurallarına ve topluma göre belirlenmektedir. Genel şekilde geleneksel şartları şu biçimde sıralayabiliriz;

 • İş arkadaşlarına ve işverenine, amirine saygılı davranma,
 • Kurumsal iletişimde saygılı olma, lakayıt davranışlarda bulunmama,
 • Amirlerine ve alttakilerine karşı görevin verdiği sınırlar çerçevesinde yaklaşma,
 • İşin başlama ve bitim saatlerine, işe geliş ve gidiş saatlerine İtina gösterme,
 • İşi sahiplenme ve kendi işletme bunun gibi görerek çalışma,
 • Dürüst olmak,
 • Kendini geliştirmek, yenilikçi olmak, vizyon sahibi olmak,
 • İşyerinde suistimal edilen durumları işverene bildirme.

3-İşyeri yazılı koşulları nelerdir ?

İşyerinde belirlenecek olan yazılı şartlar üst kısımda belirtilen meslek kanunu ve alt mevzuatta belirtilen koşullar ile geleneksek kuralların birleşiminden oluşur. İşveren aracılığı ile belirlenecek ve işyerinde gözle görmekte 1 yere asılması gereken bu koşullar işyerinden işyerine farklılık gösterir ve herkes sebebiyle uyulması zorunludur. İşveren kurallara uyulmadığında oluşabilecek durumları dalında işçiyi bilgilendirmelidir.

İşyeri Görgü koşulları nelerdir ? (kısaca)

Genel şekilde hem işyerinde hem de hayatımızda geçerli olan görgü şartları şunlardır. Tabi yüzlerce yazılabilir fakat aşağıda yazılanlar temel olanlardır.

 • İyimser olmak ve hoşgörülü davranmak,
 • Eleştirileri zamanında ve yerinde yapmak,
 • Giyim, kuşam ve hariç görünümüne ciddiyet vermek,
 • Verilen sözleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmek,
 • Eleştirilere açık olmak,
 • Gereken hallerde özür dileyebilmek,
 • Etik ya da uygun olmayan el/kol hareketlerinden kaçınmak,
 • Abartıya kaçmadan işyerinin şartları dahilinde giyinmek,
 • Topluluğa girildiğinde merhaba vermek, çıkarken gene merhaba vermek.
 • Yüksek sesle konuşmamak.
 • Dedikodu yapmamak,
 • Yalan söylememek.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar