İstifa Dilekçesi Örneği 2021 ( Güncel ve Detaylı )

İstifa dilekçesi örneği ve istifa meselesinde ayrıntılar bu paylaşımımızda verilmiştir. İşveren ve meslek arasındaki meslek sözleşmesini ve sona erdiren etkenlerden biri de işçinin istifasıdır. İstifa işten çıkışlarda işçilerin en çok aşırı kullandıkları yöntemlerden birisidir. Fakat istifa ile haklı sebeplerle meslek sözleşmesinin feshedilmesi arasında ayrım bulunur bu ikisinin birbirine karıştırılmaması gerekir. Bu halde çoğu hakkı kaybetme riski ile karşı karşıya kalırsınız.

Bu paylaşımımızda istifa ile haklı sebeplerle istifa/işten ayrılmanın tam şekilde ne bulunduğu ile ilgili bilgi verilecektir. Bununla beraber istifa dilekçe nasıl yazılır meselesinde bilgi verilecek ve işçi istifa dilekçesi örneği paylaşımımızın devamında sizlerle paylaşılacaktır.

İstifa nedir ?

İstifa,  işçinin kendi iradesi ve beyanı ile işi bırakma alakayı şekilde tanımlanabilir. İşçilerin işten ayrılmak için oldukça çok nedeni olmaktadır. Kimi kendi merakı ile bırakır kimi işi bırakmak zorunda kalır. Kendi merakı ve beyanı ile işten ayrılmak istifa şekilde tanımlanabilir.

4857 Sayılı İş Kanunu açısından İstifa: ” İşçinin haklı 1 sebep belirtmeden ve bildirim öneli tanımaksızın meslek sözleşmesini sonlandırması şekilde tanımlanmaktadır”.  Buradan özetle işçinin haklı 1 nedene dayanmaksızın, kendiliğinden sözleşmeyi feshetmesi istifa şekilde tanımlanır.

Haklı nedenle istifa nedir ?

Haklı sebeplerle işi bırakmak da 1 istifa ve kendi beyanı ile işten ayrılma isteğidir. Lakin genel istifadan farklıdır ve haklı 1 nedene dayalı fesihlerde işçilerin kıdem tazminatı ve Öbür alacak haklarının hepsi gizli kalmaktadır. Haklı sebeplerle istifa durumlarından birileri şunlardır;

 • Emeklilik,
 • Emeklilik için lüzumlu prim ve gün sayısının tamamlanması,
 • Evlenen hanım sigortalının resmi nikah zamanından itibaren en geç bir sene arasında işten ayrılması,
 • Sağlık sorunları nedeni ile sözleşmenin feshi,
 • Askerlik nedeni ile ayrılma,
 • İşverenin ya da vekilinin işyerinde ahlak ve iyiniyet koşullarına aykırı davranışı nedeni ile işten ayrılma,
 • Maaş, fazla mesai bunun gibi alacakların zamanında ödenmemesi ya da hiç ödenmemesi.

İstifa edenlerin hakları nelerdir ?

Haklı 1 nedene dayanmadan yapılacak olan 1 istifada;

 • İşçinin kıdem tazminatı hakkı yoktur.
 • İstifa dilekçesini verdikten sonrasında ihbar zamanı boyunca çalışmak durumundadır ters durumda işveren uymadığı vakit kadar ihbar tazminatını rica edebilir.

Haklı nedene dayanan fesihlerde ise;

 • İşçi çoğu halde ihbar süresine uymadan sözleşmesini feshedebilir. ( İstisnai durumlar dış ).
 • Kıdem tazminatı ve diğeri alacaklarını işverenden rica etme hakkına sahiptir.

İstifa dilekçesi nasıl yazılır ?

Özel piyasa meslek istifa dilekçesinin usül şekilde yazılı yapılması gerekebilir. İşten istifa dilekçesi örneği aşağıda verilecektir.

 • Dilekçede kimlik bilgileriniz ile iletişim bilgileriniz muhakkak yer almalıdır.
 • İşyerinde işe başlama ve işten ayrılma tarihinizi tam şekilde belirtin.
 • İşten ayrılma nedenini ve gerekçenizi aleni yazın.

Herkes için işten ayrılma nedeni farklıdır ve dolayısıyla herkes için matbu yani hazır 1 dilekçe oluşturmak zordur.  Sizinle aşağıda genel formatı vereceğim. Bu formata uygun şekilde ve gerekçenizi açık ve net şekilde belirtmenizde fayda olacaktır.

İstifa dilekçesi elle mi yazılmalı ?

İstifa mektubu örneği diğeri ismi ile istifa dilekçesini elle ya da bilgisayar ortamında yazdıktan sonrasında çıktı alıp imzalamak sureti ile hazırlayabilirsiniz. mühim olan işten çıkış tarihsel ile talebinizin aleni yer alması ve dilekçedeki talebinizin anlaşılabilir olmasıdır.

Özel saha istifa dilekçesi örneği 2021

Eğer herhangi 1 gerekçe belirtmeden istifa edecekseniz alt taraftaki bunun gibi basit 1 dilekçe ile bunu işverene bildirebilirsiniz. World şekilde hazır ve boş formattaki gerekçesiz istifa dilekçesi örneğini buradan indirebilirsiniz ⇒.

 • …….. İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün Dikkatine,          
 • ../../…. tarihinde başladığım …… işimden ../../…. itibariyle ayrılmayı rica ediyorum. İstifamın işleme alınarak kabulünü ve  gereğinin yapılmasını arz ederim.

Haklı nedenle istifa dilekçesi örneği 2021

Eğer haklı 1 nedene dayanarak işten çıkacaksanız bu halde işten çıkma gerekçenizi dilekçede açık ve net 1 biçimde yazmanız gerekiyor. Örneğin SGK emeklilik için gereken ıslak dışındaki prim günü ve sigortalılık zamanı şartını sağlayarak SGK’dan tazminat alabilir yazısı alıp bu gerekçe ile işten çıkacaksanız istifa dilekçeniz şu biçimde olmalı;

 • ../…../…. tarihinde işe başladığım görevimden emeklilik için lüzumlu prim gün sayısı ve sigortalılık zamanı şartını sağladığım için ayrılmak istiyorum. Buna dair SGK’dan aldığım ova dilekçe ekindedir. …./…../….. tarihsel tarafından işten ayrılmak istiyorum. Kıdem tazminatı ve diğeri alacaklarımın tamamının ödenerek çıkış işlemlerinin başlatılması hususunda gereğini arz ederim. 

Eğer sağlık sorunlarınız nedeni ile işten çıkacaksanız başlıklı sayfamızdan dilekçe örneklerine göz atabilir hem de izlemeniz gereken yol meselesi için bilgi bulabilirsiniz.

Mobbing istifa dilekçesi örneği 2021

Mobbing, işçinin lüzumsuz şekilde yıpratılması, görevinden muhtelif işlerde zorla çalıştırılması ve idareci nedeniyle orantısız şekilde kullanılan baskı şekilde tanımlanabilir. Kanuna göre suçtur ve Mobbing kullanılan 1 çalışan bunu gerekçe göstererek haklı fesih hakkını kullanabilir. Bunun için gerekçenin detaylı şekilde yazılması ve dilekçede işyerinde yapılan Mobbingin kim sebebiyle ve nasıl yapıldığının  belirtilmesi gerekmektedir.

Örnek Mobbing dilekçesi şöyle olabilir;

 • İşyerinizde ……/…./….. zamanından bu güne çalışmaktayım. İşyerinde ……… unvanlı yöneticim sebebiyle devamlı şekilde Mobbinge maruz kalıyorum. Devamlı şekilde ………………….. ( Buraya yaptıklarını anlatın.). Tarafıma kullanılan bu Mobbingden ötürü haklı fesih hakkımı kullanarak işten ayrılmak istiyorum. Tazminat ve bütün alacaklarımın ödenerek …../…../…….. tarihsel itibarıyla meslek çıkışımın verilmesini arz ederim. 

Kıdem tazminatı istifa dilekçesi örneği 2021

Kıdem tazminatı almak için hem en az bir yıl çalışmış olmanız, kendi isteğiniz ve kusurunuz dışında işten çıkmanız ve diğeri koşulları da sağlamanız gerekebilir. başlıklı makalemizden hem genel tazminat koşullarına göz atabilir hem de kendi isteğiniz ile ayrılmanız mecburiyetinde tazminat alabileceğiniz durumlara göz atabilirsiniz.

Kıdem tazminatı ile işten çıkış dilekçesinde tazminatın neden size ödenmesi gerektiği konusundaki gerekçenizi aleni yazmalısınız. Bununla beraber askerlik sevk belgesi, evlilik cüzdanı ya da sağlık raporu bunun gibi kanıtlayıcı belgeler var ise bunları da dilekçeye eklemelisiniz. üst kısımda zaten emeklilik gerekçesi ile ayrılacaklar için örnek 1 istifa dilekçesi sundum. Örneğin askerlik nedeni işten çıkacaksanız;

 • İşyerinizde ……/…./….. zamanından bu güne çalışmaktayım. Dilekçem ekindeki askerlik sevk belgesinden de anlaşılacağı üzere …/…../…… tarihinde şubeye teslim olmam gerekebilir. Askerlik nedeni ile çıkışımın yapılarak tazminatının ve Öbür alacaklarımın ödenmesi hususunda gereğini arz ederim. 

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar