İşten Çıkış Bildirgesi Nedir, Nasıl Düzenlenir ?

İşten çıkış bildirgesi konusundaki bütün bilgileri paylaşımımızda bulabilirsiniz. Sigortalı şekilde çalışırken işten çıkışı verilmesi gereken çalışanların işten çıkış bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda bildirilmesi gerekebilir. Bazı pozisyonlarda işten ayrılma bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesindeki çıkış karıştırılmakta ve işten çıkış verilmesi unutulabilmektedir.

SGK işten ayrılış bildirgesinin işçinin çıkış zamanından itibaren en geç 10 gün içerisinde verilmesi gerekirken aylık prim ve hizmet belgesinin takip eden ayın 23’üne kadar verilmesi gerekir. Dolayısıyla sigortalı işten çıkış belgesinin aylık prim ve hizmet belgesi beklenmeden en geç işten ayrılış zamanından itibaren onuncu güne kadar verilmesi gerekmektedir.

Sgk işten ayrılış belgesi geç verildiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtasıyla ceza uygulanabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda her 1 işten ayrılış sebebinin 1 işten çıkış kodu olmaktadır. Şimdi hem işten çıkış sosyal güvenlik kurumu kodlarının ne anlama geldiğine hem de işten çıkış belgesi konusu için merak edilen bütün soruların cevaplarına;

Sigortalı işten ayrılış bildirgesi nedir ?

4a sosyal sigortalar kurumu kapsam gereğinde çalışanların işten çıkışının Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesinde uygulanan belgedir. Sözleşmeli çalışan memurlar için de bu evrak verilmekte. Belgenin bazı istisnai durumlar haricinde elektronik ortamda verilmesi zorunludur.

İşten çıkış bildirgesinin işveren sebebiyle çıkış zamanından sonrasında 10 gün arasında verilmesi gerekebilir. Geç verilmesi ya da hiç verilmemesi zorunda Sosyal Güvenlik Kurumu sebebi ile idari nakit cezası uygulanmaktadır.

İşten çıkış belgesi formu

İş çıkış belgesini elektronik ortamda sgk işten çıkış bildirgesi uygulaması ile verebilirsiniz. Uygulamaya buradan gidebilirsiniz: ⇒ Sosyal Güvenlik Kurumu işçi çıkış bildirgesi uygulamasından işten çıkış bildirgesini verebilmeniz için e bildiri şifresine ihtiyacınız olacak.

İşten ayrılış formu örneği

İşten ayrılış bildirgesi formunu excel şekilde buradan indirebilirsiniz : ⇒ . Boş şekilde işten çıkış bildirgesi örneği aşağıda paylaşılmıştır.

işten ayrılış bildirgesi örneği

İşten ayrılış bildirgesi geç eda cezası ne kadar uygulanır ?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere sosyal güvenlik kurumu çıkış bildirgesini en geç işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren 10’uncu güne kadar bildirmeniz gerekir. İşten çıkış bildirimini geç oluşturan işverenlere Sosyal Güvenlik Kurumu sebebi ile idari nakit cezası uygulanır. Sigortalı işten ayrılış  bildirgesinin;

 • Verilmediği Sosyal Güvenlik Kurumu nedeni ile tetkik edilirse yani işlem re’sen olursa fiil tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin 1/10’u tutarında sigortalı başına ceza uygulanır.
 • Eğer işten çıkış kağıdını vermediğinizi kendiniz farkederseniz ve işten ayrılış zamanından itibaren en geç bir ay içerisinde verirseniz bu halde gene 1/10 tutarında uygulanır. Lakin cezayı tebliğ zamanından itibaren 15 gün içerisinde öderseniz 1/4’ünün 3/4’ünü ödersiniz. Şayet 1 ay geçtikten sonrasında verirseniz sırf %25 indirim uygulanır.

Sgk işten ayrılma belgesinin geç verilmesinden ötürü kullanılan idari nakit cezasını size tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün arasında öderseniz %25 indirimli öderseniz. üst kısımda da belirttiğim üzere işyerinden çıkış belgesini verilmesi gereken tarihhten itibaren en geç bir ay arasında vermeniz şeklinde indirim oranı 1/4’ünün 3/4 ü olmakta.

Sgk işten çıkış kodları

Her 1 işten ayrılış sebebinin sgk çikiş kodu bulunmaktadır.

 • 1- işten ayriliş kodu Tecrübe zamanlı imzalanmış sözleşmenin işveren sebebiyle feshedilmesi
 • 2-Deneme zamanlı işe alınmış çalışanın kendi ilgisi ile sözleşmesini feshetmesi
 • 3-İstifa diğeri adıyla sözleşmenin işçi vasıtasıyla feshi, işçinin kendi merakı ile ayrılması
 • 4-Sözleşmenin işveren anlamında feshi. Gerekçe bildirmeden fesih biçiminde uygulanan koddur.
 • 5-Süresi göze çarpan olan 1 işin sona ermesi,
 • 8-Emeklilik ya da toptan ödeme gerekçesi ile çıkış,
 • 9-Malulen emekli olacak insanın çıkışının verilmesi,
 • 10-Ölen sigortalı için bu çıkış kodu kullanılır.
 • 11- İş kazası sonucunda ölen sigortalı için bu sgk çıkış bildirgesi kodu kullanılır.
 • 12-Askerlik nedeni ile işten ayrılanlar için bu sosyal güvenlik kurumu çıkış belgesi kodu kullanılır.
 • 13-Evlilik nedeni ile işten ayrılacak bayan işçi için bu işletme çıkış bildirgesi kodu kullanılır.
 • 14-Emekli olabilmek için ıslak dışında prim gün sayısı ve sigortalılık zamanı kurallarını sağlayanlar için bu kod kullanılır. Genel manada kıdem tazminatı almak için emeklilik sebebi ile işten ayrılacaklar için bu iş çıkış bildirgesi kodu kullanılır.
 • 15-İşverenlerin toplu şekilde işçi çıkarmada kullandıkları işten ayrılış belgesi kodudur.
 • 16- İşçinin tıpkı işverenin diğeri 1 işyerine nakli şeklinde kullanılan sigortalı işten ayrılış bildirgesi kodudur.
 • 17-eğer işletme kapanma gerekçesi ile işçi işten çıkartıldıysa bu işten çıkarılma bildirgesi kodu kullanılır.
 • 18-İşin sona erme hallerinde kullanılan çıkış bildirgesi kodudur. Bu 4a işten ayrılış bildirgesi kodu genel anlamda inşaat inşaatı, ihaleli işler bunun gibi geçici şekilde yapılan işlerde çalışan sigortalılar için kullanılır.
 • 19-Mevsimlik işler için bu işten ayrılma bildirimi kodu kullanılır. Bu kod sözleşmeyi askıya alma kodudur. Şayet işçi yine işe alınmayacaksa dört kodu ile çıkış verilmesi gerekir.
 • 20-Kampanya bitimlerinde bu sgk ayrılış bildirgesi kodu kullanılır. Şayet çalışan tekrardan işe alınmayacaksa 04 kodu ile isten ayrilma bildirgesinin verilmesi gerekir.
 • 21-Statü değişikliği şeklinde bu sgk işten çıkış beyanname kodu kullanılır.
 • 22- diğeri nedenler şekilde tanımlanan ayrılış bildirgesi kodudur. Şayet işçinin çıkarılma sebebi tanımlı sigorta işten ayrılış kodlarından birisine uymuyorsa çıkış bu kodla verilebilir.
 • 23-İşçi sebebiyle sözleşmenin mecbur nedenle feshedilmesi mecburiyetinde kullanılır. İşyerindeki zorlayıcı sebepler v.s. bunun gibi pozisyonlarda bu sosyal güvenlik kurumu işten çikiş bildirgesi kodu kullanılabilir.
 • 24- İşçinin sağlık dertlerinden ötürü ilgisi ile ayrılması şeklinde bu sgk işçi çıkış kodu kullanılır.
 • 25- işverenin ahlak ve ya iyiniyet şartlarına aykırılığı sebebi ile işçinin işten ayrılması şeklinde bu sgk işten çıkış bildirimi kodu kullanılır.
 • 26-İşyerinin disiplin kurulu kararı ile çıkışına karar verilenler için bu sgk işçi çıkış bildirgesi kodu kullanılır.
 • 27-Bu işten ayrilma bildirgesi kodu işçinin tutuklanması ya da mecbur durumlarda işçinin çıkışın verilmesi gerektiği durumlarda kullanılır.
 • 28-İşçinin sağlık derdi var ise ve bu gerekçe ile işçinin çıkışı verilecekse bu sigorta çıkış bildirgesi kodu kullanılır.
 • 29-İşçi işyerinde ahlak ve ya iyiniyet koşullarına aykırı davranışı sebebi ile işveren tarafından işveren işten çıkış bildirgesi verilecekse bu kod kullanılır.
 • 30-Vize devrinin bitiminde kullanılır. Şayet işçi yeniden işe alınmayacaksa bu işçi çikiş bildirimi kodu yerine 04 işçi işten çıkış bildirgesi kodu ile verilmesi gerekir.
 • 31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsam gereğinde çıkışı verilecekler için işçi işten çıkış kodu kullanılır.
 • 32-4046 sayılı kanunun 21’inci maddesine istinaden özelleştirilen Kurumlar’dan çıkış verilecek olanlar için kullanılan işden çıkış kodudur.
 • 33-Gazetecilerin kendi arzusu ile işten ayrılması şeklinde kullanılan sigortali işten ayriliş kodudur.
 • 34– İşyerinin devredilmesi, niteliğinin değişmesi v.s. şeklinde bu sgk işçi çikiş kodu kullanılır.
 • 36-Olağanüstü Durum kapsam gereğinde Kanun Hükmünde Kararnameler ile kapatılan işyerlerinde çalışanların işyeri çıkış belgesi kodudur.
 • Sigortalı işten ayrılış belgesi kodları bu şekildedir. Şimdi sgk işten ayriliş bildirgesi meselesinde merak edilen bazı sorular ve cevaplarına yanıt bulmaya çalışalım.

Emeklilik için işten çıkış bildirgesi nasıl verilmekte ?

Emeklilik gerekçesi ile işten çıkarılacak 1 işçi için çıkış kodunun 8-Emeklilik ya da toptan ödeme gerekçesi ile çıkış kodu ile verilmesi gerekiyor. Şayet bu şahıs çalışmaya devam ediyorsa 1 sonraki güne 02-Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışanlar kodu ile girişini yapmanız gerekiyor.Emeklilik için lüzumlu kurallar sağlanıyor olsa dahi belirtildiği biçimde ve kodlarla çıkış ve giriş işlemleri yapılmazsa emekli maaşı bağlanmaz.

İşten çıkış bildirgesi tıpkı gün verilmekte mi ?

Aynı gün verilmesinde kanunen 1 mani bulunmamakta. İşçinin işten çıktığı gün yani tıpkı gün elektronik ortamda çıkış bildirgesi verilebilir. Bununla birlikte 10 günlük olarak vakit içerisinde verilmesi biçiminde de idari nakit cezası uygulanmaz. Tıpkı gün işten çıkış işlemleri konusundaki bütün ayrıntılar için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşten çıktıktan sonrasında Sgk’ya bildirmek gerekir mi ?

Çalışanların bildirim yapmasına gerek bulunmamakta. Fakat işverenin bildirim zorunluluğu da işten çıkış belgesi vermesi. Çalışanların sağlıktan yararlanma durumu işten çıkış zamanından önceki gün sayısına göre belirlendiğinden işten çıkanların genel sağlık sigortaları ile ilgili durumu takip etmeleri gerekmektedir.

İşten çıkış görüntülemesi nasıl yapılıyor ?

Çıkış bildirgesi işveren ya da Sosyal Güvenlik Kurumu anlamında görüntülenebiir. Çalışanların işten çıkış belgesini alabilecekleri 1 sistem bulunmamakta. E devlet sistemi üstünden de alınabilmesine imkan veren 1 uygulama henüz hizmete açılmamıştır.

Yabancı uyruklu işten çıkış bildirgesi nasıl verilmektedir ?

Eğer çalışma izni ve dokuz ile başlayan yabancı T.C. numarası var ise sistemden verilmekte. Yok ise çıkışın üst kısımda verdiğimiz formla elden Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeniz gerekiyor.

İşten ayrılış bildirgesi nereden alınır ?

İşten ayrılış bildirgesi işyerinden ya da herhangi 1 Sosyal Güvenlik Merkezi’nden alınabilir. Çalışanların e devlet üstünden ya da başka 1 online platform üstünden görüntüleme olanakları bulunmamakta.

İşten çıkışımın yapıldığını nasıl öğrenebilirim ?

En yakın SGM’den T.C. numaranız ile sorgulatarak öğrenebilirsiniz. İş çıkış belgesi e devlet sisteminde görüntülenemez. İşten çıkış tarihinizi ve işten çıkış nedeninizi öğrenmek için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

4a kapsamına ait işin sonlanması nedeni ile işten ayrılış bildiriminiz

Eğer çalışan şekilde SGK sistemine tanımlı telefon numaranız var ise işveren çıkışınızı verdiği anda bu işleme ilişkili olarak bildirim cep telefonunuza mesaj şekilde iletilir.

10 gün geriye dönük işçi çıkışı hesaplama

İş çıkışı hesaplanırken çalışanın işten ayrıldığı günde dahil edilir. Hafta sonları da bu hesaba dahildir. Yani 15 Mart 2018 tarihinde işten ayrılan 1 çalışan için işten ayrılış bildirgesini 24 Mart 2018 tarihsel 23,59’a kadar bildirmeniz gerekir.

İşten ayrılış bildirgesi düzeltme dilekçesi

Hatalı verilen işten ayrılış belgesi için düzeltme dilekçesinin işyerinin bağlı olduğu SGK’ya verilmesi gerekmektedir.

İşten ayrılış bildiriminiz iptal edilmiştir ne demek ?

Bazen işverenler vasıtasıyla işten çıkış bildirgelerinin yanlışlıkla verilmesi ya da başka sebeplerden iptal edilmesi gerekebilmekte. İptal mecburiyetinde ise işçiye bu vaziyet sms ile bildirilmekte. Neden çıkış yapıldığı ve sonradan neden iptal edildiği meselesinde bilgiyi işvereninizden alabilirsiniz.

İşten çıkış konusundaki bütün merak ettiklerinizi yorum kısmından sorabilirsiniz. 

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar