İşten Çıkış Bildirgesi 10 Gün Hesabı Nasıl Yapılır ?

İşten çıkış bildirgesi 10 gün hesabı meselesinde işverenler devamlı baş karışıklığı yaşamaktadır. İşten ayrılan her 1 çalışan için işverenleri sebebiyle elektronik ortamda işten çıkışın verilmesi zorunludur. Çıkış yapılırken kanuni sürelere uyulmalı ve geriye dönük verilecekse 10 gün geriye dönük işçi çıkışı hesabı iyi yapılmalıdır. İşten çıkış 10 gün hesabını iyi yapamazsanız işten çıkış cezası uygulanabilmektedir.

Yazımızın devamında işten çıkış bildirgesi veriliş süreleri meselesi için bilgi bulabilir bununla beraber işten ayrılış bildirgesi geriye dönük 10 gün nasıl hesaplanır, Sosyal güvenlik kurumu çıkışı kaç gün geriye dönük yapılıyor bu gibi Sosyal güvenlik kurumu işten çıkış bildirgesi geriye dönük 10 gün hesaplama konusu meselesinde bilgi bulabilirsiniz.

Sgk işten çıkış bildirgesi veriliş zamanı nedir ?

İşten çıkış bildirgesi işten çıkış zamanından sonrasında başlamak üzere en geç 10 gün arasında elektronik ortamda verilmelidir. İşten çıkış tarihsel hesaplaması ve Sosyal güvenlik kurumu 10 gün geriye dönük çıkış hesaplamasının nasıl yapıldığı bölgesinde alt başlıkta teferruatlı bilgi verilecektir.

10 gün geriye dönük çıkış hesaplaması nasıl düzenlenmektedir ?

İşten çıkış zamanı hesaplaması yapılırken;

  • İşten çıkış zamanından sonraki günden başlamak üzere 10 gündelik vakit hesaplanır.
  • İşten çıkış geriye dönük 10 gün hesabı yapılırken meslek günü şekilde değil normal gün şekilde hesaplama yapılır.
  • Geriye dönük işten çıkış hesaplamasında 10 günlük olarak vakit hesaplamasında resmi tatil, bayram tatili ya da Öbür tatillere denk gelen günler 10 gündelik süreye dahil edilmez.

İşçi çıkışı kaç gün geriye dönük yapılıyor ( 10 gün örnek hesaplama )

Sgk çıkış 10 gün hesabını 1 örnekle somutlaştıralım.

  • Kişi 09.08 tarihinde işten ayrılmış olsun.
  • Bu halde işten çıkışta 10 gün hesabını 09.08 zamanından değil 10.08 zamanından itibaren 10 gün parmak hesabı ile hesaplamanız gerekiyor.
  • 10.08 zamanından itibaren 10 gün saydığımızda 10 gün geriye dönük işçi çıkışı hesaplama formülüne göre bu işçi için son çıkış tarihsel 19.08 olacaktır. Bu tarihten sonrasında geriye dönük çıkış yapılması şeklinde idari nakit cezası uygulanır.

Geriye dönük işten çıkış yapılabilir mi ?

Yukarıda işten çıkış kaç gün geriye dönük verilebilir meselesinde örnekle teferruatlı bilgi verdik.  İşten çıkış bildirim zamanı işten çıkış zamanından sonrasında 10 gündür. Sosyal güvenlik kurumu işten çıkış 10 gün hesaplaması yaparak en geç 10 gün geriye dönük çıkış yapabilirsiniz. Bu tarihten bundan öncesi için elektronik ortamda çıkış yapmanız mecburiyetinde ceza uygulanır. Bununla beraber en fazla bir yıl geriye dönük çıkış yapabilirsiniz. bir yıldan fazla geçtiyse bu halde çıkış bildirgesini doldurarak elden bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne vermeniz gerekmektedir.

Aynı gün işten çıkış düzenlenmektedir mı ?

Aynı gün işten ayrılış bildirgesi verilebilir. Kanuna göre işten çıkılan gün nedeni ile işverenin işten çıkış uygulaması üstünden tıpkı gün çıkış bildirgesi vermesinde sakınca yok. Bununla beraber işverenlerin tıpkı gün işe giriş yapabileceği istisnai durumlar da mevcuttur. sayfamızda konu meselesinde detaylı bilgi bulabilirsiniz.

İşten çıkış günü çalışılmış sayılır mı ?

Sigortalının işten çıktığı gün tıpkı sürede çalışmış bulunduğu gün şekilde kabul edilir ve işten çıkış bildirgesinin bu tarih nedeni ile verilmesi gerekir. Örneğin 15 Ağustos tarihinde son defa çalışan 1 sigortalının işten çıkış bildirgesinin gene 15.08 şekilde verilmesi gerekmektedir.

İşten çıkış iptal zamanı nedir ?

İşten ayrılış bildirgesi iptali 10 gün hesabı da aynen yukarıdaki işten çıkışlarda 10 günlük olarak vakit nasıl hesaplanır alt başlığında anlatılan hususlarla aynıdır. Yani işten çıkış zamanından sonraki günden başlamak üzere 10 günlük olarak vakit arasında verilen işten çıkış bildirgesi işten çıkış sayfasında ve elektronik ortamda iptal edilebilmekte. İşten çıkış iptali zamanı geçtikten sonrasında iptal işlemi yapılmamaktadır ve iptal edilmesi gerekiyorsa SGK’ya dilekçe ile başvurulması gerekir.

İmza atmadan işten çıkış olabilmekte mi ?

Bazı istisnalar dış olmak üzere işçiye bundan önce bildirilmeden ve ibraname imzalatılmadan işçinin çıkışının verilmesi yasaya aykırı 1 vaziyet teşkil etmektedir. Bu tür pozisyonlarda işçi işe iade davası açma hakkını kullanabilir ve işvereni dava edebilir. Bununla birlikte işçiye tazminat, maaş, yıllık izin ücreti benzeri bütün alacaklarının ödendiğine dair ibraname de imzalatılması kanuni zorunluluktur.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar