İşe Giriş Evrakları 2021

İşe giriş evraklarını toparlamak hem çalışanlar hem de işverenler açısından zor oluyor. İşe giriş yapılabilmesi için işveren anlamında istenen ve özlük dosyasında yer alması gereken evraklar bulunmaktadır.

Tabi işe giriş için istenen evraklar işçinin niteliğine, işyerinin özelliklerine v.s. benzeri durumlara göre farklılık gösterebilmekte. Fakat temel şekilde istenen ve olmazsa olmamakta diyebileceğimiz, personelin özlük dosyasında bulunması gereken işe giriş belgelerinin neler olduğu,  işe giriş için lüzumlu evraklarının nasıl ve nereden alındığı  bu gibi işe başlama evrakları konusu için bütün detayları bulabilirsiniz.

İşe girerken istenen belgeler nereden alınır ?

Alacağınız evrağın özelliğine göre türlü Kurumlardan almanız gerekiyor. İşe başlarken lüzumlu evrakların 1 bölümü e devlet sisteminden online alınabilirken 1 bölümü için de ilgili Kurumlara müracaat yapmanız gerekiyor. Şimdi işe başlarken istenen evrakların ne olduğunu ve işe girerken lüzumlu evrakların nereden temin edebileceğinize tek tek değinelim.

İşe girerken istenen evraklar

Çoğu işe giriş evrakları e devletten pratik olarak alınabilmekte. İşe başlamak için lüzumlu evraklar şunlardır ve işe giriş evrakları e-devletten nasıl alınır meselesinde aşağıda ayrı ayrı bilgi verilmiştir.

 • Kimlik fotokopiniz,
 • Nüfus kayıt örneği: Belge  için Nüfus Müdürlüğüne gitmenize gerek bulunmamakta. E devlet sisteminden online şekilde pratik olarak alabilirsiniz. E devlet sisteminde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü-Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama ya da T.C. ve e-devlet şifrenizle buradan ⇒ . 
 • İkametgâh Belgesi: Sigorta girişi için lüzumlu evraklardan İkametgah belgenizi de e devlet sisteminde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü-Yerleşim Noktayı (İkametgah) ve diğeri Adres Belgesi Sorgulama ya da T.C. ve e-devlet şifrenizle buradan ⇒ . 
 • Diploma fotokopiniz: Dilerseniz diplama fotokopisi yerine E devlet sisteminden mezuniyet belgesi de alabilirsiniz. Üniversite mezuniyet belgesi için e devlet sisteminde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı-Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama menüsünden, İdadi mezuniyet belgenizi ise Milli Eğitim Bakanlığı-Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama menüsünden alabilirsiniz. 
 • İşe giriş sağlık raporu: Aile hekiminizden rahatça alabilirsiniz. sayfamızı ziyaret ederek nasıl temin edebileceğinizi öğrenebilirsiniz. 
 • Kan grubu kartı: Şayet yok ise aile hekimliklerinden ya da devlet hastanesinden çıkartabilirsiniz.
 • Adli sicil kaydı:  İşe giriş için lüzumlu belgelerden ön önemlisi olan sabıka kaydınızın olup olmadığına ilişkili olarak belgeyi de e devlet sisteminden rahatça alabilirsiniz. E devlet sisteminde Adalet Bakanlığı-Adli Sicil Kaydı Sorgulama menüsünden ya da T.C. ve e-devlet şifrenizle buradan ⇒ . 
 • 2 adet vesikalık fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekiyor.
 • Aile vaziyet belgesi:  Sosyal güvenlik kurumu işe giriş evrakları için lüzumlu olan bu belgeyi buradan indirebilirsiniz: . Bu belgeyi eksiksiz şekilde doldurup vermeniz gerekiyor. Asgari geçim indirimi formunu nasıl dolduracağınız meselesi için adım adım ayrıntılı bilgi için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 
 • Askerlik vaziyet belgesi:  İş giriş evrakları için lüzumlu olan bu belgeyi de e devlet sisteminden kolayca alabilirsiniz. Askerlik vaziyet belgesini e devlet sisteminde Ulusal Savunma Bakanlığı-Askerlik Vaziyet Belgesi Sorgulama menüsünden T.C. ve e-devlet şifrenizle buradan ⇒ . 

İşin özelliğine göre sigorta için lüzumlu evraklar 2021

İşini haline göre işe giriş belge listesi şu şekildedir ;

 • İşyerinde fazla mesai yapılıyorsa işçinin onayının alındığına dair belge,
 • İşçiye zimmetlenmiş araç/gereçlere ilişkili olarak zimmet belgeleri,
 • İşin niteliğine uygun sağlık muayenesi raporları,
 • Eğer işçi periyodik sağlık kontrolü gereken 1 işte çalışıyorsa sağlık raporları,
 • Şoförlük oluşturan işçi için ehliyet fotokopisi,
 • Vardiyalı sistem kullanılan işyerlerinde vardiya değişikliğine ilişkili olarak posta çizelgesi.

İşe giriş evrakları geçerlilik süresi

Sağlık raporları için işin özelliğine göre ekseriyetle geçerlilik zamanı 6 ay ile bir yıl arasında değişebilmektedir. Öbür belgelerin işçinin zorunda 1 değişiklik bulunmadığı sürece yenilenmesi gerekmiyor.

Personel özlük dosyası nereden alınır ?

Hazır personel özlük dosyaları kırtasiyeler ya da bunun gibi yerlerden temin edilebilmektedir. Özlük dosyası 4857 Sayılı İş Kanununa göre tutulması mecbur olan dosyalardandır ve eksiksiz güncellenmesi gerekir. Zaten çoğu evrak işe girişte işçi sebebiyle temin ediliyor ve istenen belgeler paylaşımımızda belirtildiği gibidir.

Özlük dosyası evrakları 2021

Yukarıdaki belgelere ilave şekilde işçinin özlük dosyasında bulunması gereken belgeleri şu biçimde sıralayabiliriz;

 • SGK işe giriş bildirgesi,
 • İş ya da hizmet sözleşmesi,
 • Eğer işçi herhangi 1 sigorta prim teşvikinden yararlanacaksa buna ilişkili olarak belgeler,
 • İşçi engelli kadrosunda ise ve sakatlık indiriminden yararlanıyorsa Vergi dairesinden sakatlık indirimi ile ilgili almış bulunduğu yazı,
 • İşçi 18 yaşından küçük ise ebeveynlerden alınmış muvafakatname,
 • Yabancı işçiler için çalışma izni olduğuna dair belge.

Çalışan işçi özlük dosyasında bulunması gereken evraklar 2021

İş başvurusunda istenen belgeler tıpkı sürede özlük dosyasında bulunması gereken evraklardır. Özlük dosyasında işe girmek için lüzumlu evraklara ilave şekilde lüzumlu belgeler ise şu şekildedir ;

 • Ücretsiz izin, yıllık izin v.s benzeri almış bulunduğu bütün izinlere ilişkili olarak belgeler,
 • Emzirme izni dilekçeleri,
 • İşçi konusu için tutulan bütün tutanaklar, işçilerin savunma dilekçeleri v.s.,
 • Geçici meslek göremezlik raporları,
 • Maaş bordroları ve ücret hesap pusulaları,
 • Ücret kesme vezası var ise buna ilişkili olarak belgeler,
 • Performans değerlendirme belgeleri,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusu için verilmiş eğitimlere ilişkili olarak belgeler,
 • İş kazası tutanağı,
 • İşçi meselesinde yapılan bütün resmi yazışmalar ve diğeri belgeler.

İşten ayrılan işçi personel özlük dosyasında olması gerekenler 2021

 • SGK işten çıkış belgesi,
 • İbraname,
 • Çalışma Öbür ismi ile hizmet belgesi,
 • İş sözleşmesi fesih bildirimi,
 • İşçi istifa ettiyse istifa dilekçesi,
 • Kıdem ve ya ihbar tazminatı ödendiyse ödemeye ait bordrolar,
 • İşveren nedeniyle haklı fesih var ise buna ilişkili olarak belgeler,
 • İşçiye noterle ihtarname v.s. gönderildiyse buna ilişkili olarak belgeler,
 • İhbarname.

Otelde çalışmak için lüzumlu evraklar nelerdir ?

Eğer otelde işe başlayacaksanız zaten insan kaynakları birimi size işe girerken lüzumlu belgelerin 1 listesini verecektir. Bazı uzmanlık sektörü ve ya istisnalar haricinde işe girerken arzulanan belgeler oteller için de üst kısımda belirtilen işe girmek için lüzumlu belgelerle aynıdır.

Yukarıda meslek başvurusunda lüzumlu evraklar alt başlığında hem işe girerken arzulanan evrakların güncel 1 listesini bulabilir hem de meslek başvurusunda arzulanan belgeleri e-devletten nasıl alabileceğiniz meselesinde bilgi bulabilirsiniz. Otellerde Sosyal güvenlik kurumu için lüzumlu evraklardan olmazsa olmazı sağlık raporudur. Özellikle pandemi süreci ile yanında işe başlarken istenen belgelerden olan sağlık raporunun önemi daha da artmıştır.

Belediyeye işe girerken istenen belgeler nelerdir ?

Personel işe giriş evrakları ve özlük dosyasında bulunması gerekenler Kanunen belirlenmekte ve bütün işyerleri için standart şekilde belirlenmiş vardır. Belediye meslek başvurularında istenen işe giriş lüzumlu evrakları ile işe kabulden sonrasında istenen işe girmek için istenen belgeler de aynen yukarıdaki belgeler bu gibi olacaktır. Zaten Belediye’lerin insan kaynakları birimleri meslek başvurusu kabul edilen çalışanlardan istenecek işe başlangıç evraklarını liste şeklinde verirler. Verilen bu listede belirtilen meslek için gereken evrakları eksiksiz tamamladıktan sonrasında verebilirsiniz.

İşe giriş evrakları hastane

Hastanelere meslek başvurusu kabul edilenlere meslek için istenen belgelerin 1 listesi elden verilmekte ya da hastanenin resmi internet sitesinde yayımlanır. Zaten bütün işyerlerinde işe başlarken arzulanan belgeler standart olduğundan %90 üst kısımda belirtmiş olduğumuz işe başlarken arzulanan evrakları ile birebir tıpkı olacaktır. Hastanede sigortalı işe girerken istenen belgeler ve nereden, nasıl alabileceğiniz üst kısımda detaylı paylaşılmıştır.

Fabrikaya giriş evrakları nelerdir ?

Bu paylaşımımızda belirtilen meslek başvurusu için lüzumlu belgeler zaten özel sektörde faaliyette bulunan işletmeler için de geçerlidir. hususi pazara ait 1 fabrikada işe başlayacak olan çalışanlardan istenecek işe giriş istenen belgelerinin 1 listesi insan kaynakları nedeni ile işe başlayacak insana verilmekte. İş başlangıç evraklarını nereden ve nasıl alabileceğiniz ile personel dosyasında olması gerekenlerden hangi belgeleri e-devletten alabileceğiniz meselesinde üst kısımda bilgi verilmiştir.

Özel güvenlik işe giriş evrakları nelerdir ?

Özel güvenlik görevlileri özel uğraş grubu olduğundan üst kısımda belirtilen işe alınırken istenen belgelere ilave şekilde güvenlik sertifikası da istenir. hususi güvenlik görevlilerinden üst kısımda belirtilen işe giriş için istenen belgelere ilave şekilde psikotest de istenebilmekte. İşe başlanacak ofis sebebiyle güvenlik görevlisine işletme giriş belgelerinin 1 listesi verilecektir. Asgari ücret üstünden ödenmesi gereken net maaşlar ve ortalama maaşlara sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar