İşe Giriş Bildirgesi Geç Verme Cezası Ne Kadar 2021

İşe giriş bildirgesi geç eda cezası tutarları konusu için bütün teferruatları paylaşımımızda bulabilirsiniz. İşe başlayan 1 çalışan için sigortalı işe giriş bildirgesinin kanunlara göre belirlenen tarihten evvelinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na işveren aracılığıyla elektronik ortamda bildirilmesi gerekiyor.

Bildirim zamanı dışında yapıldığında SGK anlamında geriye dönük işçi girişi cezası uygulanır. Bu paylaşımımızda bildirgenin geç verilmesi şeklinde uygulanacak işe giriş bildirgesi vermeme cezası tutarı ile işe giriş bildirgesini geç vermenin cezasının erken ödeme indiriminin ne kadar olabileceği meselesinde bilgi bulabilirsiniz.

İşe giriş bildirgesi eda zamanı 2021

Normal şartlarda işe giriş bildirgesinin en geç sigortalının çalışmaya başladığı tarihten 1 gün öncesine kadar elektronik ortamda verilmesi gerekiyor. Lakin bu durumun bazı istisnaları var.

  • İlk kere tescil edilen işyerlerinde bildiri veriliş zamanı işyerinin tescil zamanından itibaren bir aydır. Bu vaziyet alt taşeron için de geçerlidir. Tabi ki ana dosyanın son veriliş tarihine kadar geçerli taşeron için de. Olmadan devam eden 1 işyerinde alt taşeronluk dosyası açan 1 işveren için de işe girişin en geç çalışmaya başladığı tarihten bir gün evvelinde verilmesi gerekli.
  • Tarım, yapı ve balıkçılık işyerlerinde tıpkı gün işe giriş yapılabilmekte. Bu işkolu kodları ile tescilli işyerlerinde beyanname girişi için son tarih işçinin işe girdiği gün saat 23.59’dur. Bu vakit içerisinde verilmesi şeklinde ipc uygulanmaz.
  • Bir Öbür istisna ise Pazartesi günü işe başlayanlar ile resmi tatil günlerinde işe başlayanlar için geçerli. Pazartesi işe başlayan 1 işçi için giriş Pazartesi günü de yapılabilir. Resmi tatillerde ya da bayram tatilinde başlayanlar için de son veriliş tarihsel takip eden ilk meslek günü olacaktır.
  • İşe giriş bildirgesi verilme süreleri için bütün istisnai durumlar ve daha fazla ayrıntı için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Geriye dönük işe giriş cezası 2021

İşe giriş bildirgesinin geç verilmesinden ötürü normalde her 1 sigortalı için brüt asgari ücret tutarında işe giriş bildirgesinin geç verilmesi cezası uygulanır.

  • 2021 yılı için brüt asgari ücret 3.577,50 TL olduğundan geç verilen işe girişlerde uygulanacak sosyal güvenlik kurumu işe giriş geç bildirim cezası tutarı her 1 işçi için 2.683,00 TL olacaktır.
  • Bildirgenin verilmediği adli birim kararı, denetmen ya da müfettiş raporu, resmi bilgi ya da belgelerden v.s. tetkik edildiyse ve SGK sebebiyle re’sen ceza uygulandıysa bu halde ise işçi başına brüt asgari ücretin iki sert tutarında Sosyal güvenlik kurumu geç bildirim cezası uygulanır. Bu halde 2021 yılı için işçi başı Sosyal güvenlik kurumu işe giriş bildirgesi geç eda cezası tutarı 7.155,00 liradır.

İşe giriş bildirgesi geç eda cezası indirimi 2021

Normalde bütün SGK idari nakit cezalarında tebliğ zamanından itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi biçiminde indirim tutarı %25’tir. Lakin işe giriş bildirgesinin geç verilmesi ve tebliğ zamanından 15 gün içerisinde ödenmesi biçiminde geç işe giriş cezası indirim tutarları türlü olabiliyor.

  • İşe giriş bildirgesini verilmesi gereken tarihten itibaren en geç 30 gün arasında kendiniz elektronik ortamda geç verir ve geriye dönük sigorta girişi cezası yazısı tebliğ zamanından itibaren en geç 30 gün arasında ödemeniz biçiminde kullanılan işe giriş geç bildirim cezası tutarının 3/4’ünün 1/4’ünü ödersiniz.
  • 30 gündelik süreyi geçirdikten sonrasında vermeniz şeklinde bu indirim uygulanmaz. Bu halde 30 gün içerisinde verip geriye dönük sosyal güvenlik kurumu girişi cezasını tebliğden itibaren en geç 15 gün içerisinde ödediğiniz beyanname cezasının indirimli tutarı 670,00 TL olacaktır. Normalde indirimsiz şekilde 3.577,50 TL.

SGK idari nakit cezası güncel indirim oranları ve daha fazla ayrıntı için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Aynı gün işe giriş cezası 2021

Yukarıda paylaşımımızın girişinde de belirttiğimiz üzere tıpkı gün işe giriş yapılabilen istisnai durumlar verilmiştir. Bu istisnalar dahilinde verilen bildirgeler için işe girişi geç bildirme cezası uygulanmaz. Lakin istisna kapsam gereğinde değilse bu halde sigortalı başına uygulanacak işe giriş bildirgesi cezası tutarı ile işe giriş geç eda cezası indirimi güncel şekilde üst kısımda belirtilen oranlarda olacaktır.

E bildiri geç eda cezası 2021

Süresi içerisinde verilmeyen asıl ya da ek bildiri için Sosyal Güvenlik Kurumu sebebiyle idari nakit cezası uygulanmaktadır.

  • Süresi dışında verilen ek bildiri için  brüt asgari ücretin 1/8’i yani 2021 yılı için 368,00 TL,
  • Süresi geçtikten sonrasında verilen asıl bildirgeler için ise brüt asgari ücretin 1/5’i oranında yani 2021 yılı için 588,00 TL ipc uygulanır.

SGK bildirgelerinin geç ya da noksan verilmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırma cezaları ve güncel indirim oranları için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar