İşe Giriş Bildirgesi Formu Nasıl Doldurulur ?

İşe giriş bildirgesi formunu excel şekilde indirebilir ve bununla birlikte 1 örneğine paylaşımımızda göz atabilirsiniz. İşe başlayan 1 çalışan için işverenin elektronik ortamda kanunen belirlenen vakit arasında işe giriş bildirgesini elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na göndermesi gerekmektedir.

Sgk işe giriş bildirgesini bazı durumlarda elektronik ortam yerine elden doldurarak vermemiz gerekmektedir. Böyle 1 durumda sigorta giriş belgesini nasıl dolduracaksınız, sigortalı işe giriş bildirgesi formu doldururken dikkat etmeniz gerekenler konusu için bu paylaşımımızda bilgi bulabilirsiniz. Bununla beraber paylaşımımızın devamında işe giriş bildirgesi örneğini de bulabilir ve nasıl doldurmanız gerektiği meselesi için bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sgk işe giriş bildirgesi nedir ?

Öncelikle sigortalı işe giriş bildirgesi nedir sorusunun cevabı ile başlayalım. İşe başlayan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesini veren belgedir. Belgenin 1 örneği alt taraftaki gibidir. Sigortalı ve işverene ait bilgiler, işe giriş tarihi, uğraş kodları bu gibi bilgilerin yer aldığı bildirgedir. İşe giriş bildirgesi meselesinde bütün soru ve yanıtlar ve daha fazla ayrıntı için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşe giriş formu indir

Normal şartlarda işe giriş bildirgesi elektronik ortamda verilmektedir. Fakat bazı pozisyonlarda bilhassa Sosyal Güvenlik Kurumu’nun re’sen işlem yaptığı pozisyonlarda bildirgeyi elden doldurarak vermeniz gerekmektedir. İşe giriş bildirgesi excel şekilde buradan indirebilirsiniz ⇒ Ayrıca paylaşımımızın devamında formu nasıl doldurabileceğiniz meselesi için adım adım bilgi verilmiştir.

İşe giriş bildirgesi örneği

İşe giriş bildirgesi formunun boş 1 örneği alt taraftaki gibidir. sigortalı işe giriş bildirgesi örneğine göz attıktan sonrasında formun nasıl doldurulacağı meselesi için paylaşımımızın devamında teferruatlı bilgi bulabilirsiniz.

sgk işe giriş formu

İşe girişin geç verilmesi biçiminde işveren meselesinde idari nakit cezası uygulanır. Güncel ceza tutarları ile indirim oranları konusundaki ayrıntılar için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sgk işe giriş bildirgesi nasıl doldurulur ?

Sgk giriş bildirgesi formunu doldururken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır;

 • Sigorta işe giriş bildirgesi evrak mahiyeti: Eğer sigortalı ilk kere işe başladıysa daha evvelinde sigorta kapsam gereğinde herhangi 1 başlangıcı yoksa ssk işe giriş formundaki belgenin mahiyeti yönünü “ilk” daha evvelinde sigorta başlangıcı var ise “tekrar” kutucuğunu işaretlemeniz gerekir. Bu kısımda yer alan İşveren re’sen, 1.defa re’sen ve 2.defa re’sen kısmında 1 şey işaretlemenize gerek yok.
 • Ssk giriş bildirgesi sosyal güvenlik sicil numarası: ssk işe giriş bildirgesindeki bu forma işçinin T.C. kimlik numarasını yazmanız yeterli olacaktır.
 • Sigortalı işe giriş bildirgesi A-SİGORTALININ KİMLİK / ADRES BİLGİLERİ kısmı: Bu kısımda sigortalının kimlik, adres ve iletişim bilgilerini eksiksiz şekilde giriniz.
 • İş giriş bildirgesi B- SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ kısmı: Bu kısım sosyal güvenlik kurumu ise giris bildirgesi formunu doldururken bilhassa dikkat etmeniz gereken kısımdır.
 • 13-Sigortalılık Türü/Kodu kısmında Şayet şahıs 4a yani sosyal sigortalar kurumu kapsam gereğinde işçi ise Hizmet Akdine Tabi çalışanlar 4a kutucuğunu, Şayet Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kapsam gereğinde muhtar ya da jokey iseniz Kendi adına Özgür çalışanlar muhtar/jokey 4b kutucuğunu, Şayet şahıs geçici 20. maddeye tabi çalışan ise geçici 20. maddeye tabi çalışanlar kutucuğunu işaretlemeniz gerekir.
 • İse giris formu 4857 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre kısmi süreli, 14 üncü maddesine göre çağrı üzerine ya da ev hizmetlerinde 30 günden az çalışıyor mu? kısmında hangi kutucuk işaretlenecek ?: Eğer şahıs part time, puantaja ya da kısmi zamanlı meslek sözleşmesine v.s. göre ay arasında 30 günden az bildirilecekse bu kutucuğu işaretleyin, değilse boş bırakın.
 • Sgk ise giris formu 4/a sigortalılığından ötürü yaşlılık aylığı alıyorsa devam etmek istediği sigorta kolu ? kısmında hangi kutucuk işaretlenecek ? Kişi emekli ise ve Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi şekilde emekli maaşı kesilmeden çalışmak istiyorsa Sosyal Güvenlik Destek Primi kutucuğunu, emekli maaşının kesilerek normal sigortalı şekilde bildirilmesini rica ediyorsa Tüm Sigorta Kolları kutucuğunu işaretlemeniz gerekiyor.
 • Giriş bildirgesi uğraş ismi ve kodu tarafına ne yazılacak ? Bu kısma insanın işyerinde yapacağı işe uygun uğraş kodu ve adını yazmanız gerekiyor. Güncel uğraş kodları listesine buradan ulaşabilirsiniz:
 • İşe giriş bildirgeleri ÇSGB İŞ KOLU tarafına ne yazılacak ?
 • Bu kısımda işyerinin faaliyette olduğu alana uygun işkolu kodunu yazmanız gerekiyor. Güncel meslek kolu kodları alt taraftaki gibidir.
csgb işkolu güncel listesi
 • SGK İŞYERİ SİCİL NUMARASI: Eğer işveren iseniz bu kısma SGK’da tescilli dosyanızın 26 haneli sicil numarasını yazmanız gerekiyor. İşveren değilseniz mesela Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu için verecekseniz bu bölümü boş bırakmanız gerekiyor. Bilgiler eksiksiz şekilde doldurulduktan sonrasında sigortalı işe giriş bildirgesinin bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezi’ne verilmesi gerekiyor.
 • İşe giriş bildirgelerinin kanuni verilme süreleri, tıpkı gün işe giriş yapılabilen istisnai durumlar ve daha fazlası için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

SGK işe giriş bildirgesi formu nereden alınır ?

İşe giriş formu örneği üst kısımda boş şekilde paylaşılmıştır. İşveren şekilde formun 1 örneğini yukarıdan indirebilirsiniz. Sigortalı şekilde barkodlu işe giriş bildirgesine ihtiyacınız var ise herhangi 1 Sosyal Güvenlik Merkezi’nden ya da işvereninizden bunu temin edebilirsiniz.

Sigorta giriş bildirgesi hakkındaki merak ettiklerinizi yorum kısmından sorabilirsiniz. 

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar