İş Kanunu 25. Madde Nedir ?

İş kanunu 25. maddesi işverenleri ve çalışanları yakından ilgilendiren 1 maddedir. Özellikle 29-SGK İşten çıkış kodu ile çıkışı verilen çalışanlar açısından büyük ciddiyet arz etmektedir. Bu kodla çıkışı verilen çalışanlar tazminat, işsizlik maaşı bu gibi haklardan yararlanamamakta ve sonraki işe alımlarda da referans teşkil etmektedir.

Bu paylaşımımızda 4857 Sayılı İş Kanununun 25. maddesi gereği SGK 29- İşten çıkış kodu ile çıkışı verilenlerin yapması gerekenler ile konu meselesi için yoğun sorulan sorularınızın yanıtını bulabilirsiniz.

Sgk 29 kodu nedir ?

İşverenleri sebebi ile 29. kodu yani “İşveren sebebi ile işçinin ahlak ve iyi niyet şartlarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu ile çıkış yapılabilmesi için Kanunun aşağıda belirtilen nedenlerden kimsenin var olması gerekebilir. Bu kodla çıkışınız verildiğinde kıdem tazminatı ve ya işsizlik maaşı alamazsınız. Kıdem tazminatı alabilmenin püf noktalarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İş kanunu 25/2 maddesi

İşçinin çıkış nedeninin dayandırıldığı 4857 Sayılı İş Kanunu’nun ikinci maddesi şu şekildedir;

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından birisi için lüzumlu vasıflar yada kurallar kendisinde olmadığı durumda bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, ve ya gerçeğe uygun olmayan bilgiler ve ya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren ve ya bunların aile üyelerinden birinin Şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi yada davranışlarda bulunması, yada işveren meselesinde Şeref ve şeref kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin diğeri 1 işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene veya onun ailesi üyelerinden birine ve ya işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış şekilde gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin uğraş sırlarını ortaya atmak benzeri doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen 1 suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın yada haklı 1 sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 işgünü ve ya 1 ay bünyesinde 2 kere herhangi 1 tatil gününden sonraki meslek günü, ve ya 1 ayda 3 işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli olduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı durumda yapmamakta ısrar etmesi.

             ı) İşçinin kendi ilgisi ve ya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin mülkü olan yahut mülkü olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı yada başka eşya ve maddeleri otuz günlük olarak ederinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

İşveren anlamında 1 işçinin çıkış nedeninin “29- işveren anlamında işçinin ahlak ve iyiniyet şartlarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” ile verilebilmesi için 4857 Sayılı Kanunun ikinci bendinde yer saha yukarıdaki sebeplerden kimsenin var olması gerekebilir. Lakin Kanunun ilgili maddesinde birden bire fazla neden olduğundan çalışanlar tam şekilde hangi nedenle işten çıkışlarının verildiğini bilememektedir. Bu kodla çıkış verildiğinde çalışana tazminat ödenmediği bu gibi işsizlik maaşı ve Öbür haklardan da yararlanamamaktadır.

29 maddeden işten çıkarıldım ne yapmam gerekiyor ?

İşten ayrılış bildirgesi 29 kodu ile yapılan çalışanların herşeyden önce böyle 1 vaziyet olmadan işverenleri ile görüşmeleri ve işten çıkış kodunun düzeltilmesini rica etmeleri gerekebilir. İşten çıkış zamanını takip eden 10’uncu güne kadar işveren aracılığıyla lüzumlu düzeltme yapılabilir. 10 gündelik vakit dolduysa da işten çıkış nedeninin değiştirilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na işveren sebebiyle dilekçe verilerek cezasız şekilde düzeltilmesi sağlanabilir.

Ancak işveren kodu düzeltmezse ya da düzeltmek istemezse bu halde çalışanın İş Mahkemesi’ne başvurarak düzeltme yoluna gitmesi gerekmektedir. Mahkemece işçi haklı görülürse işten çıkış kodu düzeltilir ve işçi geriye dönük yararlanamadığı haklarından yararlanabilir.

İşten çıkış kodunuzu öğrenmek, düzeltme yapılıp yapılmadığını sorgulamak için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar