Internet Adresleri Nelerdir?

Internet Adresleri Nelerdir? Merhaba arkadaşlar, Bu yazımızda sizlere İnternet Adresleri yani IP Adresleme, IPv4 Adresleme, IP Adres Sınıfları, Genel ve hususi IP adresleri, Alt Ağlar ve IPv6’yı anlatacağım. Başlığı gördüğünüzde bu adam bize site adreslerini mi anlatacak acaba diye düşüneceğinizi tahmin ettim doğrusu 🙂 İnternete bağlı her bilgisayarın kendine özgü bir adresi vardır. DNS (Domain Name System-Alan Adı Sistemi) şekilde bilinen hiyerarşik bir isimlendirme sistemi ile (Internet adresi), internete bağlı bilgisayarlara ve bilgisayar sistemlerine isimler verilir. DNS de gerçekte bir TCP/IP servis protokolüdür. DNS, “host” şekilde bilinen internete bağlı bütün birimlerin yerel şekilde bir ağaç yapısı içerisinde gruplandırılmasını sağlar. Bu şekilde, tüm adreslerin her yerde tanımlı olmasına gerek kalmaz. misal olarak, itu.edu.tr onun altında da, titan.ehb.itu.tr vb. halinde dallanmış çok sayıda adres olabilir. Her bir internet adresine 4 haneli bir numara karşılık gelir. a.b.c.d şeklindeki bu numaralara IP (Internet Protocol) numaraları denir. Burada a,b,c ve d 0-255 arasında değişen bir tamsayıdır (32 bit adresleme sistemi). misal şekilde aurora.eng.bahcesehir.edu.tr için bu numara 193.255.84.10’ dur. Her internet adresinin ilk bölümü olduğu domain’ in network adresini, son bölümü ise makinenin (host) numarasını verecek biçimde ikiye bölünür. Bir bilgisayar ağında bulunan makinelerin miktarına göre makine numarası için ayrılan kısmın daha büyük yada daha küçük olması gerekebilir. Bu domain adreslerinin dağıtımı NIC (Network Information Center) aracılığı ile yapılır, daha sonra her domain sahip bulunduğu adresi kendi ihtiyaçlarına göre parçalayarak dağıtabilir. Bilgisayarlar birbirlerini IP numaralarından tanırlar. İnsanların aklında pratik kalsın ve hiyerarşik yapılanma sorunsuz yapılsın diye bunlar alt ağlar, makine adları benzeri isimlendirmelere tabi tutulurlar. Yukarıda görüldüğü gibi, internete bağlı her bilgisayarın (teorik olarak) bir IP numarası ve o numaraya karşılık gelen de bir gerçek ismi vardır. İki mekanizma arasındaki dönüştürmelerden DNS sorumludur. IP Adresleme IP adresi, file üstünde bulunan makinenin adresini anlatım eder. Bu adres ile bir makine diğerlerine ulaşma imkânı bulur. Ağ üstünde bulunan herhangi bir bilgisayarı anlatım etmek için 32 bitlik bir IP adresi kullanılır. TCP/IP protokolü uygulanan bir ağda her bilgisayarın her zaman bir IP adresi olmak zorundadır. IP adreslerinin atanması son derece kolay bir işlem olmasına rağmen bu adresler atanırken göz önünde bulundurulması gereken birkaç önemli husus vardır. Atanan IP adreslerinin file arasında “eşinin” bulunmaması gerekir. Bununla beraberinde atanan IP adresleri tıpkı file üstünde bulunan öbür birimlerle tutarlılık göstermelidir. IPv4 Adresleme IPv4 (32 bit) ve IPv6 (128 bit) olmak üzere iki çeşit IP adresi vardır. Günümüzde sıkça rastlanan şekilde 32 bitlik (IPv4) adresleme mekanizması kullanılmaktadır. İnternetin artması ve IPv4 adreslerinin aşırı hızlı tükenmesi ile yanında IPv6 adreslerinin kullanılmasına yönelim sürat kanacaktır. IPv6 işlevselliği, kullanım kolaylığı yardımı ile büyük çıkarlar sağlayacaktır. 32 bitlik bir IP adresi 8 bitlik dört oktet hâlinde anlatım edilir. Bunun sebebi, ise okumayı kolaylaştırmak içindir. Adresleme için yekün 32 bitimiz varsa 232 = 4 milyar 294 milyon 967 bin 196 tane bilgisayar adreslenebilir. Ancak bu aslında böyle değildir. 32 bitlik bir adres, diyelim ki, 1000010.00011011.00001100.00001100 halinde anlatım edilmiş olsun. Bu adresin okunması için ikilik sistemde bir okuma gerekmektedir, fakat bu biçimde de okuma epey bir zor olduğunda yazdığımız adres onluk sisteme çevrilerek 194.27.12.12 çeşidine dönüşür ve bu tür bir ifadeye noktalı imla (dotted decimal notation) denir. Nokta ile ayrılan kısımların her bir tanesi 0 ile 255 arasında bulunan birer tamsayı olmak zorundadır. IP adresleri file numarası (Net ID) ve bilgisayar numarası (Host ID) olmak üzere iki bölümden oluşur. “Net ID” bilgisayarın olduğu ağı belirtirken, “Host ID” file arasında bilgisayarların birbirlerinden ayrılmasını verici değerleri barındırır. IPv4 bugün mevcut olan internet ağının ana halkası şekilde yerini almıştır. Günümüz interneti IP protokolünün 4.sürümü(IPv4) üzerine kurulmuş ve IPv4 tablo 2.1’de görüldüğü bunun gibi sınıf sistemine dayalı bir sözleşmedir. IP Adres Sınıfları İnternete bağlı büyüklü küçüklü binlerce file olmaktadır ve bu ağlar için lüzumlu IP adresleri sayısı birbirinden epey bir muhtelif olabilmektedir. Adres dağıtımını ve ağlara atanan adreslerin file aygıtlarına yerleşimini kolaylaştırmak amacıyla IP adres endüstrisi alt kümelere bölünmüştür, yani sınıflandırılmıştır. Beş temel sınıflama olmaktadır ve bunlar A,B,C,D ve E sınıfı adresler şekilde adlandırılır. Bunlardan hangisinin gerektiğini direkt bu adreslerin kullanılacağı ağın büyüklüğü belirler. Adresler iki parçaya ayrılır; parçanın soldaki bölümü file adresi, sağdaki kısım ise sistem adresi şekilde adlandırılır. Ağ adresleri yönlendiriciler için daha anlamlıdır. Tüm yönlendirme işlemleri file adreslerine bakılarak yapılır. biçim 2.2’de sınıflanmış bir ağın ayrılmış hâli görülmektedir. Sınıflamalı adreslemede 32 bitlik adresin kaçar bitinin file ve sisteme ait olduğunu belirlemek için file maskesi kullanılır. Ağ maskesi IP adresiyle mantıksal VE işlemine tabi tutulur ve netice file adresini verir. Mesela, 167.34.1.1 IP adresine ve 255.255.0.0 file maskesine sahip bir bilgisayarın VE işleminden sonra file adresi 167.34.0.0’dir. IPv6 Günümüzde hâlen internet protokolü şekilde uygulanan IPv4, bilgisayarların iletişim esnasında uçtan uca adreslenebilmesini sağlamaktadır. IPv4 adresleri 32 bit ve teorik şekilde 4.294.967.296 adettir. Ancak pratikte verimsiz adres tayin etme mekanizmalarından Ötürü Öğe adres sayısı bu sayıya hiç bir süre ulaşamamaktadır. 1990’lı dönemlerde patlayan internetteki host sayısındaki ve web sayfalarındaki artış anlamında IPv4, ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu problemler karşısında IPv6 geliştirilmiştir. Internet protokollerinden mesul Internet Engineering Task Force (IETF), 1990’lı yılların başında yeni bir çalışma grubu kurulmuş ve o zamanki adıyla IPng (Internet protocol, next generation ) çalışma grubu, yeni IP protokolünün geliştirilmesi vazifesini üstlenmiştir. İnternet mimarisinin temel prensiplerinin korunarak sıhhatli gelişiminin sağlanması ve yeni uygulamaların önünün açılabilmesi için IP protokolünün yeni bir sürümünün geliştirilmesi öngörülmüştür. Yaklaşık on yılı aşkın bir süredir endüstri, akademi, hükûmetler ve türlü organizasyonların müşterek çalışması sonucu IPv6 protokolü oluşmuştur. IPv6 protokolü, IETF’ in yayınlamış bulunduğu bir süratli RFC dokümanı vasıtası ile tanımlanmıştır. IPv6’yı IPv4’ten ayıran en temel özellik 128 bitlik genişletilmiş adres alanıdır. Bu genişlemenin sağlamış bulunduğu teorik adreslenebilir düğüm sayısı 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 adettir. Böylesine geniş bir adres sektörünün şu lahza yaşadığımız adres sıkıntısını çözmenin birlikte internet uygulamalarında yeniliklere de yol açması beklenmektedir. Öte yandan, IP üstünde yapılan değişiklikler yalnızca bununla da kalmayıp, protokolün tam anlamıyla yeniden gözden geçirilmesi ve yenilenmesi de söz konusu olmuştur. Bunlar arasında basitleştirilmiş ve 64 bitlik işlemcilere göre düzenlenmiş paket başlığı paket bölünmesinin yalnızca uç noktalarda yapılacak olması yönlendiricilerin veri trafiğini daha süratli bir biçimde işleyebilmesi için yapılan değişikliklerdir. Temel IP başlığının yanı dizi ihtiyaca göre eklenebilir uzantı başlıklarının tanımlanabilmesi protokolün esnekliğini artıran bir etken olmuştur. Güvenlik için IPsec (IP Security protocol ) şartı da IPv6 ile gelen özellikler bünyesinde yer almaktadır. 128 bitten oluşan IPv6 adreslerinin ilk 64 bitlik bölümü alt ağı adreslemek için uygulanan adres blok bilgisini içermektedir. Adres bloğu, bir paketin varacağı son bağa kadar olan yolda yönlendirilmesini sağlamaktadır. Geriye kalan 64 bit ise bu bağa vardığında paketin son alıcısının tespitinde kullanılmaktadır. IPv6 adresleri 16’lık bir düzende aşağıdaki benzeri anlatım edilir: 2045:ab28::6cef :85a1:331e:a66f:cdd1 Servis sağlayıcılar IPv6 omurgalarını kurup, tamamıyla IPv6 servisleri hizmete girene kadar geçen sürede, noktadan noktaya IPv6 uygulamalarının IPv4 ağları üstünden geçirmeleri gerekecektir. Bu, bir IPv6 paketinin bir IPv4 paketinin içerisine sokulmasıyla sağlanılmaktadır.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar