İbraname Örneği ve Geçerlilik Şartları 2021

İbraname örneği ve ibranamenin ne bulunduğu ile konu meselesi için kafanıza takılan bütün sorularınızın yanıtını bu paylaşımımızda bulabilirsiniz. Bildiğiniz üzere  Kanun gereği işyerinde sözleşmesi işveren sebebi ile feshedilen ya da kendi arzusu ile ayrılan bütün çalışanlar için ibraname güncellenmesi gerekmektedir.  Peki nedir bu ibraname, nasıl düzenlenir ? İbraname düzenlerken nelere dikkat edilmelidir ? Paylaşımımızın devamında ibraname örnekleri düzenlerken uyulması gereken kurallar ve örnek ibranameleri bulabilirsiniz.

İbraname nedir ?

İşten çıkarılan ya da kendi arzusu ile ayrılan çalışana işveren vasıtasıyla bütün ücret ve alacaklarının ödendiği ve işçiye bu ücretlerini aldığı konusu için imzalatılan doküman şekilde tanımlanabilir.

İbraname geçerlilik koşulları nelerdir ?

İbraname güncellenirken geçerli sayılabilmesi için hem Kanun’da belirtilen şartlara uygun şekilde hazırlanması hem de Yargıtay Yasa Genel Kurulu kararlarında belirtilen şartlara haiz olması gerekebilir. Lüzumlu şartlar sağlanmadan hazırlanmakta olan ibranameler sonra Mahkemeler sebebiyle geçersiz sayılabilmektedir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nda ibranamenin nasıl düzenleneceği ya da taşıması gereken koşullar meselesinde 1 hüküm bulunmamakta. İbranamenin taşıması gereken koşullar ilk şekilde 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 420’inci maddesinde yer almıştır. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddesi gereği ibranamenin geçerliliği alt taraftaki şartlara bağlanmıştır;

  • İşçinin işverenden alacağına ilişkili olarak ibranamenin yazılı olması,
  • İbranamenin meslek sözleşmesinin fesih zamanından en az bir ay sonrasında düzenlenmiş olması gerekebilir. Yani işten çıkış zamanından itibaren bir aylık vakit yapılmasından sonrasında ibraname düzenlenebilir. Bu süreden evvelinde güncellenmesi şeklinde geçersiz olacaktır.
  • İbraya konu olan ücret ve alacakların çeşidi ve miktarının açık ve net biçimde belirtilmesi,
  • Yapılacak ödemelerin belirtilen tutardan noksan olmaması ve banka kanalı ile ödenmesi gerekmektedir.
  • Belirtilenlere uyulmadan düzenlenen ibra belgeleri Kanun gereği banko şekilde hükümsüzdür.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere ibranamenin geçerli sayılabilmesi için tam olarak yazılı olması gerekebilir. Bununla beraber meslek sözleşmesinin fesih zamanından sonrasında en az bir aylık sürenin tamamlanması beklenmelidir. Sebebi ise işçinin 30 günlük olarak vakit arasında işe iade davası açma hakkının olması. Buna ilave şekilde da ücretlerin şekli ve miktarının aleni belirtilmesi ve ödemelerin bankaya gönderilmesi zorunludur. İşçi alacağı ibraname örneği aşağıda verilmiştir.

İşçi ibraname örneği 2021

İşten çıkarma ya da kendi arzusu ile işten ayrılma mecburiyetinde istifa ibraname örneği 2021 alt taraftaki gibidir. Dilerseniz işten çıkış ibraname örneğini buradan word şekilde da indirebilirsiniz: .

alacak ibraname örneği

Kıdem tazminatı ibraname örneği

İşten çıkış yapıldıktan 30 gün sonrasında kıdem tazminatının de ödendiğine dair ibraname üst kısımda belirtilen biçimde düzenlenebilir. Zaten işten çıkarma ibraname örneğini üst kısımda boş şekilde ve word ortamında paylaştık. Buradan ibraname indirebilir ve işten çıkarılma ibraname örneğini kıdem tazminatı alacağını da kapsayacak biçimde düzenleyebilirsiniz. Kıdem tazminatı alma şartları, tazminat hesaplamasında dikkat edilecek hususlar ve ödenecek tazminat tutarı hesaplaması yapmak için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İbranamenin geçersiz sayılması ve alacak davası

Yukarıda belirtilen şartların tamamına ya da 1 tarafına uyulmaması mecburiyetinde işçinin alacak davası açma hakkı gizli olacaktır. Örneğin ibraname belgesinde belirtilen tutarın noksan şekilde ödenmesi 1 alacak davası sebebidir. Bununla birlikte zorla ya da tehditle imzalanan, düzmece imzalarla işçi adına imzalanmış belgeler de tam olarak hükümsüzdür. Bu tür durumlarda da işçilerin dava açma hakları gizli olabilmektedir. Hazırlanmakta olan ibranamelerin imza zamanından itibaren işçilerin beş yıllık vakit içerisinde dava açma hakları bulunmaktadır. 

İhbar tazminatı alma şartları, kanuni ihbar süreleri ve tazminat hesaplaması yapmak için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kapıcı ibraname örneği

Konut kapıcıları ve diğeri apartman görevlileri işten çıkarıldığında ya da kendi arzuları ile işten çıktıklarında ibranamenin üst kısımda paylaşılan ibra örneğine uygun şekilde güncellenmesi gerekebilir. Konut kapıcısı için ibraname düzenleyecekseniz yukarıdan ibraname word şekilde indirebilir ve düzenleyebilirsiniz.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar