Hakediş Ödemelerinde Sgk Borcu Sorgulama Limiti 2021

Hakediş ödemelerinde sosyal güvenlik kurumu borcu sorgulama limiti ne kadar ? Kamudan ihale kanununa tabi 1 meslek aldığınızda işin yaptığınız bölümü kadar hakediş Öbür ismi ile istihkak ödemesi alabilmeniz için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan hakediş ödemelerinde sosyal güvenlik kurumu borcu bulunmamaktadır yazısı almanız gerekiyor.

Tabi hakediş ödemelerinde sosyal güvenlik kurumu borcu olmadığına dair yazıyı alabilmeniz için hem 4a sosyal sigortalar kurumu prim borcu hem de gerçek şahıs iseniz 4b Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu prim borcu için üst hudut şartını sağlamanız gerekiyor. Bu paylaşımımızda hakedişlerde sosyal güvenlik kurumu borcu limitinin ne kadar olduğunu, hakediş ödemeleri için sosyal güvenlik kurumu borcu yok yazısını nasıl alabileceğiniz ve vergi borcu bulunmamakta limiti meselesi için detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Hakediş ödemelerinde sosyal güvenlik kurumu borcu bulunmaz yazısı nasıl alınır ?

Yazıyı sosyal güvenlik kurumu e borcu bulunmamakta sisteminden alamazsınız. Sosyal güvenlik kurumu hakediş borcu bulunmamaktadır dilekçesi örneği ile işveren dosyanızın bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne müracaat yapmanız gerekiyor. Hakediş borcu bulunmamakta için sosyal güvenlik kurumu borcu bulunmamakta dilekçesi örneğini ve borcu yoktur yazısı örneğini indirmek için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Hakediş ödemelerinde sosyal güvenlik kurumu borç limiti 2021

Sgk hakediş belgesi alabilmeniz için hem 4a sosyal sigortalar kurumu kapsam gereğinde çalıştırdığınız işçilerden kaynaklı prim borcu hem de gerçek şahıs iseniz 4b Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kapsam gereğinde ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borcunuzun olmaması gerekiyor. Hakedişte alınan sosyal sigortalar kurumu borcu yoktur yazısı ihale borcu bulunmamakta yazısı bu gibi değil.İhale borcu yok yazılarında dikkat çekici tutarlara kadar olan kısım borcu bulunmamakta yazısı için dikkate alınmıyor. Lakin istihkak ödemesi için ova alabilmenin bir. koşulu ödeme vadesi geçmiş borcunuzun olmaması.

Eğer 4a işveren prim ya da gerçek şahıs iseniz 4b Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu prim kapsam gereğinde ödeme vadesi geçmiş borç var ise yazıyı alamazsınız. Ödeme vadesi geçmiş lakin yapılandırma kapsam gereğinde olan ve yapılandırmayı düzenli ödediğiniz borçlarınız mevcutsa bu borçlar borcu bulunmamaktadır yazısı için mani değil. Peki sosyal güvenlik kurumu ödeme vadesi geçmiş prim borcu ne demek ?

Malumunuz bütün sosyal güvenlik kurumu prim ödemeleri için son ödeme tarihsel takip eden ayın sonudur. Örneğin mart ayı için son ödeme tarihsel 30 Nisan’dır. Şayet 30 Nisana kadar ova alırsanız mart ayı borcu mani olmamaktadır. Lakin 01 Mayıs sonrası borcu bulunmaz için müracaat yaparsanız ve Mart ayı borcunu ödemezseniz bu borç geçmiş çağa borcu sayılacağından yazıyı alamazsınız.

Ödemelerde sosyal güvenlik kurumu borcu yok limiti 2021

Yukarıda da belirttiğimiz bunun gibi hakediş ödemelerinde cari döneme harici borcun olmaması gerekiyor. Yani belirlenen 1 limit yoktur. Lakin ihalelere katılmak için dikkat çekici 1 tutara kadar olan borçlar ihaleye katılmak için mani teşkil etmiyor. Hemen sayfamızı ziyaret ederek güncel borç ihalede vergi borcu limiti ve SGK limitleri alanında teferruatlı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sgk borcu bulunmamakta yazısı geçerlilik süresi

Borcu bulunmamakta yazılarında geçerlilik zamanı aldığınız tarihin ay sonudur. Örneğin SGK’dan 05 Mart 2021 tarihsel nedeni ile ova aldıysanız borcu bulunmaz yazısı geçerlilik zamanı 31 Mart 2021’dir. Zaten SGK yazıda …./…./…. tarihine kadar geçerlidir ibaresine yer vermekte.

Hakediş ödemelerinde vergi borcu sorgulama limiti 2021

Hakediş ödemelerinde vergi borcu limiti yoktur. Fakat hakediş ödemesi alabilmeniz için son ödeme vadesi geçmiş vergi borçlarınızın bulunmaması gerekebilir. Şayet ödeme vadesi geçmiş borç var ise vergi dairesinden hakediş borcu yoktur yazısı alamazsınız.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar