Görev Yeri Değişikliği Yazısı Örneği

Görev noktayı değişikliği yazısı örneğini bu paylaşımımızda bulabilirsiniz. İşin gereği şekilde çoğu halde işçinin misyon noktayı ya da unvanının değişmesi gerekebilmektedir.  Hem vazife noktayı hem de unvan değişikliklerinin işçiye yazılı şekilde bildirilmesi Kanunlara göre zorunludur. Şayet işçinin vazife noktayı ya da unvanı değişecekse alt taraftaki misyon değişikliği yazısının düzenlenerek işçiye tebliğ edilmesi gerekebilir. Ters halde usulsüz işlem gerçekleştirilmiş olunacaktır.

İşçinin rızası olmaksızın misyon değişikliği yapılabilir mi ?

Görev noktayı ya da undan değişikliğinin işçiye bildirimi ile alakalı 4857 Sayılı İş Kanunu’nda net 1 ibare yok. Fakat işçinin meslek sözleşmesinde görev/yer değişikliğini kapsayan 1 hüküm var ise işçi bunu peşinen kabul etmiş sayılacaktır. Zaten hazırlanmakta olan meslek sözleşmelerinin yüzde 90’ında bu hüküm yer alıyor. Dolayısıyla işverenler alt taraftaki misyon noktayı ve çalışma koşullarında değişiklik bildirim örneği ile işçiye bunu tebliğ ettiklerinde işçi de maalesef buna uymak zorunda kalmaktadır.

Çok istisnai pozisyonlarda sözleşmede vazife noktayı ya da türlü şehirde çalışma benzeri 1 ibare olmaz. Bu tür 1 halde işveren işçinin rızası olmaksızın misyon yerini değiştiremez. İşçi bunu gerekçe göstererek meslek sözleşmesini feshettiğinde haklı fesih gerçekleşmiş olur. Bu tür 1 halde alt taraftaki işçiye işletme değişikliği bildirim yazısı örneği hazırlanıp imzalatılsa dahi hükümsüz olacaktır.

Personel vazife değişikliği yazısı örneği

Görev noktayı ya da yapılan meslek yani unvan değişikliği durumlarında işçiye tebliğ edilmesi gereken misyon noktayı değişikliği yazısı örneği aşağıda verilmiştir. Dilerseniz evrağı buradan word şekilde bilgisayarınıza indirebilirsiniz ⇒ . Görev noktayı değişikliği yazısı örneği görseli aşağıda paylaşılmıştır;

Personel vazife değişikliği yazısı örneği

Görev noktayı değişikliği dilekçesi örneği

Bazı durumlarda işçi de vazife yerinin değiştirilmesi için işverenine başvurabilir. Bu halde bunun yazılı şekilde ve 1 dilekçe ile gerçekleştirilmesi gerekebilir. Aşağıda örneği verilen dilekçe ile misyon noktayı ya da unvan değişikliği için işvereninize başvurabilirsiniz.

  • İşyerinizde ……../…../….  zamanından bu yana …… görevinde çalışmaktayım. ……………………… ( sebep yazılacak ) gerekçesiyle işyerinizdeki yeni vazife yerimin …………  ( yeni vazife noktayı yazılacak ) şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Birim değişikliği dilekçesi örneği

İşyerindeki biriminizin değiştirilmesi için Şayet 1 dilekçe yazacaksanız alt taraftaki bu gibi 1 dilekçe yazabilirsiniz.

  • İşyerinizde ……../…../….  zamanından bu güne …… biriminde çalışmaktayım. ……………………… ( sebep yazılacak ) gerekçesiyle işyerinizdeki yeni birimin …………  ( yeni birim noktayı yazılacak ) şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Görev noktayı değişikliği itiraz dilekçesi örneği

Görev noktayı ya da undan değişikliği bildirimine itirazınız var ise bunu dilekçe ile yapmanız gerekebilir. Ters takdirde yapılan bildirimi peşinen kabul etmiş kalıyorsunuz. Yazmanız gereken dilekçe örneği şu şekildedir;

  • İşyerinde ……….. unvanı ile çalışmaktayım. Tarafıma yapılan bildirimde bundan böyle ……………………………. ‘da ( misyon noktayı yazılacak ) ………………………………………………. ( yeni misyon yazılacak) şekilde görevimi sürdüreceğim bildirilmiştir. Çalışma noktayı ya da vazife yerimin değiştirilmesi her ne kadar İdare hakkı kapsam gereğinde olsa da çalışma koşullarında esaslı değişiklik şekilde kabul edilen bu değişikliğin yapılmamasını ve yeniden gözden geçirilmesini arz ve rica ederim. 

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar