Genç Girişimci Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Genç girişimci başvurusu yapacaksanız tam 1 kılavuz özelliği taşıyan bu paylaşımızı dikkatli okumalısınız. Malumunuz üzere 2018 senesi itibarıyla 7143 Sayılı Kanunla belirli kuralları veren genç girişimcilerin bir yıl boyunca Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu primlerinin devlet aracılığı ile ödenmesi düzenlemesi getirilmiştir.

Genç girişimci Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu desteği ile ilgili uygulama ve genç girişimci desteği müracaat hükümleri Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2018/28 Sayılı genelgesi ile belirlenmiştir. Biz de bu paylaşımımızda Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu genç girişimci desteğinden yararlanmak isteyenlerin izlemeleri gereken yol, genç girişimci istisnası dilekçe örneği ve  genç girişimci başvurusu nasıl yapılıyor meselesinde sizlere destekçi olmak üzere bu yazıyı yazmaya karar verdik.

Genç girişimci Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu desteği müracaat kuralları nelerdir ?

Destekten yararlanabilmeniz için aranan genç girişimci desteği kuralları şu şekildedir;

 • 18-29 ıslak arası olmanız,
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20’inci maddesi kapsam gereğinde genç girişimdi yatırım istisnasından yararlanıyor olmanız,
 • İşe başlamayı zamanında Vergi Dairesine bildirmeniz gerekiyor.
 • Destekten yararlanabilmek için bireyin kendi işinin başında olması gerekiyor.

Aylık şekilde ödenen güncel esnaf/şirket ortağı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu prim tutarlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Genç girişimci Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu desteğinden kimler yararlanabilir ?

Bağkur genç atılım desteğinden yararlanabilmeniz için müracaat tarihsel anlamında 18 yaşını doldurmuş olmanız ve 29 yaşını tamamlamamış olmanız gerekiyor. Bununla beraber Gelir Vergisi Kanununa göre genç girişimci yatırım istisnasından yararlanıyor olmanız gerekiyor.

Girişim desteğinden yararlanabilmeniz için aktif mükellefiyet kaydınızın da 01 Haziran 2018 tarihsel ve sonra başlamış olması gerekiyor. Genç girişimci desteğinden yararlanabilecek olanlar vergi kaydı açtıran gerçek kişilerdir. Bayağı ortaklıklarda ve Şahıs ortaklıklarında ise yalnızca ortaklardan biri bu destekten yararlanabileceklerdir.

Genç girişimci Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu desteği başvurusu nasıl organize edilmektedir ?

Yukarıdaki şartların tamamını sağlıyorsanız herşeyden önce destekten yararlanabilmeniz için herşeyden önce Gelir İdaresi Başkanlığından yani bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden ova almanız gerekiyor. Yazıda 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 20’inci maddesi kapsam gereğinde genç girişimci yatırım istisnasından yararlandığınız ibaresinin geçmesi gerekebilir. Bu yazıyı aldıktan sonrasında genç girişimci Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu desteği müracaat formu ve kimlik fotokopisi ile beraberinde 4b Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu dosyanızın olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne müracaat yapmanız gerekiyor.

Genç girişimci Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu desteği müracaat formu

Genç girişimci Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu desteği müracaat dilekçesini buradan indirebilirsiniz ⇒Genç girişimci müracaat dilekçesi örneği alt taraftaki gibidir. SGK’ya vereceğiniz genç girişimci Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu dilekçesinin aşağıda örneği verilen genç girişimci dilekçe örneği bunun gibi olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.

19.07.2018 tarih ve 2018/28 nolu genelge gereği 4b-Bağkur  kapsam gereğinde genç girişimci desteğinden yararlanmak istiyorum. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan almış olduğum ova ve kimlik fotokopim SGK genç girişimci dilekçesi ekindedir. Gereğinin yapılmasını arz ederim

Genç girişimci desteği dilekçesi ile başvurunuza istinaden SGK desteği sisteme tanımlar ve bir yıl vakit ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu primlerinizin tümü devlet nedeniyle karşılanır. Destekten yararlandığınız vakit içerisinde işyerinizi kapatmanız ve sonra tekrardan açmanız biçiminde kalan vakit kadar destekten yararlanmanız olasıdır yoktur. Lakin destekten yararlanırken başka 1 işyerinde Sosyal Sigortalar Kurumu kapsam gereğinde işe girmeniz ve ayrılmanız şeklinde destek süreniz devam ediyorsa kalan vakit kadar destekten yararlanmaya  devam edebilirsiniz.

Genç girişimci başvurusu E-devletten yapılıyor mı ?

Başvuruların online şekilde E-devlet ya da diğeri 1 platform üstünden yapılması olasıdır bulunmaz. Başvurunun genç girişimcilik dilekçesi, vergi levhası ve Vergi Dairesinden alınan ova ile bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezi’ne yapılması gerekebilir. Genç girişimci Sosyal güvenlik kurumu dilekçesi ve lüzumlu ekler elden verilebileceği benzeri posta ya da kargo ile de gönderilebilmektedir.

Genç girişimcilerin vergi teşviki kuralları nelerdir ?

Genç girişimci vergi desteği uygulaması ilk defa 10.02.2016 tarihinde başlamıştır. Ticari, zirai ya da mesleki faaliyetiniz itibarıyla ilk kere gelir vergisi mükellefi olduysanız faaliyete başladığınız takvim yılından itibaren üç yıl vakit ile kazancınızın yıllık 75.000 TL’ye kadar olan bölümü gelir vergisinden istisna tutulacak yani bu tutara kadar olan kazançlardan gelir vergisi alınmayacak. diğeri koşulları şu biçimde sıralayabiliriz;

 • Vergi dairesine işe başlamayı süresinde bildirmeniz,
 • Kurduğunuz bu işte fiili şekilde çalışmanız ve işin başında bulunmanız,
 • Eğer etkinlik Şahıs şirketi ya da bayağı ortaklık biçiminde olacaksa bütün ortakların ve ya kuruluş yetkililerinin kuralları taşıması,

Önemli: Genç girişimci vergi desteğinden yararlananlar ticari yatırım elde eden mükelleflere kullanılan 9000 TL tutarındaki yatırım istisnasından yararlanamazlar.

Genç girişimci vergi teşvikinden kimler yararlanır ?

Vergi desteğinden yararlanabilmeniz için;

 • Ticari, zirai ya da mesleki faaliyetten v.s. ötürü daha evvelinde gelir vergisi mükellefiyetizin olmaması, kısa bir şekilde ilk kere gelir vergisi mükellefi olmanız,
 • Vergi mükellefiyet kaydı vasıtasıyla 29 yaşını tamamlamamış gerçek şahıs olmanız gerekiyor. Gerçek insandan kasıt kuruluş ya da başka 1 tüzel benlik olmaması.

Eğer kira geliri, ücret v.s. bunun gibi beyana tabi başka gelirlerinizden ötürü da vergi ödüyorsanız bu gelirler istisna kapsam gereğinde sayılmıyor.Eğer elde ettiğiniz yıllık gelir 75.000 TL üstünde ise yekün gelirden istisna tutarı olan 75.000 TL düşüldükden sonrasında kalan miktar üstünden ödeyeceğiniz vergi hesaplanacaktır.Teşvik kapsam gereğinde iken herhangi 1 yatırım elde edememeniz ya da kazancınızın istisna tutarı olan 75.000 TL altında olması biçiminde de bildiri eda zorunluluğunuz olduğunu unutmayın.

Genç girişimci vergi teşviki kaç yıl vakit ile veriliyor ?

3 yıl boyunca yararlanabiliyorsunuz. üç yıl boyunca belirlenen üst limit kadar gelir vergisinden muaf olmaktasınız. Yıl içerisinde elde edilen net gelir Şayet üst kısımda belirtilen tutarların üstünde olursa vergi ödemeniz gerekir.

Adi ortaklık ve ya Şahıs şirketlerinde genç girişimci vergi desteği nasıl uygulanıyor ?

Eğer büro bayağı ortaklık ya da Şahıs şirketi halinde kurulacaksa bütün ortakların kuralları sağlaması gerekiyor. Bu halde bütün ortaklar ayrı ayrı vergi teşvikinden yararlanabilecekler.

İşletmenin devralınması biçiminde genç girişimci vergi teşviki nasıl uygulanıyor ?

Bir işletmeyi ya da mesleki faaliyeti devralarak ilk defa gelir vergisi mükellefi olmanız ve üst kısımda belirtilen diğeri koşulları da sağlamanız biçiminde gene destekten yararlanabilirsiniz. Fakat işletmeyi ya da mesleki faaliyeti devraldığınız insanın eşiniz ya da üç. dereceye kadar kan ve ya kayın hısımlarından olmaması gerekiyor.

Bu durumun istisnası yalnızca ölümdür. Vefat eden insandan işletmenin devralınması şeklinde devralan şahıs koşulları sağlıyorsa üç çağa boyunca vergi teşvikinden yararlanabilecek.

İşin terk edilmesi ya da meslek değişikliği mecburiyetinde vergi teşviki uygulaması

Destekten yararlanma zamanı içerisinde işletmesini kapatanlar kapattığı tarihe kadar elde etmiş bulunduğu kazançlarından ötürü destekten yararlanabilir. İşletmeyi kapattıktan ve vergi kaydını terk ettikten sonrasında teşvik kapsamındaki faaliyetlere tekrardan başlamanız şeklinde ilk kere gelir vergisi mükellefi olma şartını ihlal etmiş olacağınızdan destekten yeniden yararlanabilmeniz mümkün olmayacaktır.

Teşvik zamanı boyunca faaliyetinizi ticari, zirai ya da mesleki etkinlik şekilde değiştirmeniz ve ya etkinlik bölgesini değiştirmeniz şeklinde de teşvikten kalan vakit kadar yararlanmaya devam edebilirsiniz.

Bağkur prim borcunuzu sorgulamak ve ödeme yapmak için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Genç girişimci desteği sorgulaması nasıl yapılıyor ?

genç girişimci vergi dairesi dilekçesi ile bağlı olduğunuz Vergi Dairesine, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu genç girişimci dilekçesi ile de Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurduktan sonrasında kayıtlar açılır. Genç girişimci vergi desteği üç yıl sürer ve bu vakit zarfında elde edilen gelir istisna tutarının altında olursa gelir vergisi ödemek zorunda kalmazsınız. Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu desteği de bir yıl sürer ve bir yıl vakit ile prim ödemezsiniz.

 • Bağkur desteği sona erdiyse prim borcu işlemeye başlar. sayfasına T.C. numaranız ve E-devlet şifrenizle giriş yaparak güncel borç sorgulaması yapabilirsiniz.
 • Vergi desteği kalan süreyi sorgulayabileceğiniz uygulama bulunmamaktadır. Bağlı olduğunuz Vergi Dairesinden öğrenebilirsiniz.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar