FTP Nedir? Ne İşe Yarar? FTP Komutları Nelerdir?

FTP Nedir? Ne İşe Yarar? FTP Komutları Nelerdir? İyi akşamlar arkadaşlar. FTP’yi çoğunuz duymuşsunuzdur belki, File Transfer Protocol yani dosya transfer protokolü. Şimdi bu protokol ne diye soracak olursanız, FTP (File Transfer Protocol) Internete bağlı bir bilgisayardan diğerine (her iki yönde de) dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi oluşturan uygulama programlarına verilen genel addır. İlk geliştirilen internet protokollerinden biridir. FTP protokolü ile bir başka bilgisayardan bir başka bilgisayara dosya aktarımı yapılırken, o bilgisayar ile etkileşimli-aynı anda (on-line) bağlantı kurulmakta ve protokol ile sağlanan bir sıra komutlar sayesinde iki bilgisayar bünyesinde dosya alma/gönderme işlemleri yapılır. FTP yapmak için neler gerekir? FTP yapmak, bir bilgisayara FTP protokolü ile bağlanmak eylemini söz eden yarı Türkçe yarı İngilizce bir deyimdir. FTP yapmak için, bağlanacağımız bilgisayarın internet adresi (nümerik ya da sembolik formatta) bağlanacağımız bilgisayarda dosyalarına ulaşmak istediğimiz hesapla ilgili kullanıcı numarası ve varsa şifresi Internet erişimi olan, üstünde FTP yazılımı bulunan bir bilgisayar bağlanacağımız bilgisayarda, FTP protokol komutlarını yorumlayacak çalışır halde bir FTP Servis programı (FTP Sitesi) gereklidir. FTP ile nasıl bağlantı sağlanır? Bağlantı, tanıtıcı ismi (host name) ve ya internet numarası kullanılarak iki olarak yapılabilmektedir. Ancak uygulamada daha yoğun şekilde tanıtıcı ismi kullanılmaktadır. Bağlantının yapılabilmesi için; ftp bağlanılmak istenen tanıtıcı isim formatı kullanılmaktadır. Bir makinayla olan bağlantıyı kapatıp öbür bir makinaya bağlanmak için herşeyden önce close ile bağlantı kesilip, open makina adı ile yeni bağlantı kurulur. FTP ile bağlantı kurulduktan sonra temel Unix komutları kullanılarak işl emler yapılmaktadır. FTP nasıl yapılır? Temel FTP komutları nelerdir? Genel kullanım:  ftp <ftp yapılacak makinanın adresi> şeklindedir. Bundan sonra, ilgili bilgisayara bağlanıldığında, kullanıcı numarası ve parola (password) sorulur. Daha sonra da, o kullanıcının makinasına baglanılmış olur. Bu şekilde, etkileşimli bir ortamda, (genellikle ftp> ile gösterilir) bazı komutlar verilerek iki makina arasında dosya işlemleri, bununla birlikte bağlanılan makinada bazı temel dosya/disk işlemleri (dizin açma, dosya silme vb) yapılabilir. Bazı temel FTP komutları ve kısa tanımları aşağıda listelenmiştir: Standart FTP komutları : cd : Dizin değiştirme (cd <dizin adı>) (cd .. : bulunulan dizinden bir öndekine geçme) pwd : Bulunulan dizinin ismini verir dir : Bulunulan dizindeki dosyaları listeleme ls : Bulunulan dizindeki dosyaları kisa şekilde listeleme (Örnek kullanımlar : ls -lr : ayrıntılı, tersten alfabetik listeleme; ls -lr |more : sayfa sayfa listeleme (dizin içerisinde cok fazla sayıda dosya varsa bu kullanım epey bir yararlıdır)) get : Dosya alma (get <dosya_adı> (<alındıktan_sonraki_adı>). (<alındıktan_sonraki_adı> seçimliktir, kullanılmayabilir. Bu halde dosya_adı aynen kullanılacaktır. put : Dosya gönderme (put <dosya_adı> (<göndereceğimiz_yerdeki_adı>) mget : Birden fazla dosya almak istendiğinde kullanılır. misal kullanımlar: mget .zip, mget a.* vb.. mput : Birden fazla dosya göndermek istendiğinde kullanılır. ascii : Dosya aktarımlarında aktarım modu şekilde ASCII kullanılacağını belirtme. binary : Dosya aktarımlarında aktarım modu şekilde BINARY kullanılacağını belirtme. Arşiv dosyaları (zip, arj, z, zoo, hqx vb), calıştırılabilir programlar (.exe, .com), resim formatlı programlar (gif, jpeg vb) FTP ile alınmadan/ya da gönderilmeden herşeyden önce her zaman bu emir verilmelidir. delete : FTP yapılan yerde bir dosyayı silme (delete <dosya adı>, Şayet yetkiniz varsa kullanabileceğiniz bir komuttur) mkdir : FTP yapilan yerde yeni bir dizin oluşturma (mkdir <dizin adı>, Şayet yetkiniz varsa kullanabileceğiniz bir komuttur) rmdir : FTP yapılan yerde boş bir dizini silme (rmdir <dizin adı>, Şayet yetkiniz varsa kullanabileceğiniz bir komuttur) help : Kullanılabilecek komutlar ile ilgili bir yardım ekranı çıkarır. lcd : FTP ortamından çıkmadan, kendi makinanızda dizin değiştirmenizi olanaklı kılar. close : FTP ortamından çıkmadan, yalnızca ilgili bağlantıyı kapatmak için kullanılır. quit : FTP ortamından çıkmak ve bağlantıyı kapatmak için kullanılır (bye komutu da tıpkı işi görür). Bazı FTP merkezleri, bütün bir dizini sıkıştırarak gönderme kabiliyetine sahiptir. Söz gelimi, linux isimli bir alt dizini, GET linux linux.zip biçiminde sıkıştırılmış şekilde alabiliriz. Ancak, bu özellik her FTP merkezinde olmayabilir.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar