Fortran Yazılım Programı Ne İşe Yarar?

Fortran Yazılım Programı Ne İşe Yarar?

Merhaba arkadaşlar, 2 gündür bazı planlar ile ilgilenmekten blogum ile ilgilenememiştim ve bugünde sizlere gene muhtelif bir konu anlatmaya karar verdim. Yazılım programlarını yazılımcılık ile uğraşanlar daha iyi ayrıntılı bir biçimde bilir. Şimdi ise sizlere gene yazılım programlarından bir tanesi olan Fortran Yazılım Programını ifade etmek istiyorum.

Kısaca Fortran (önceleri FORTRAN), özellikle sayısal hesaplama ve bilimsel hesaplama için uygun olan genel amaçlı, yordamsal, zorunlu programlama dilidir. Şimdi biraz daya ayrıntılara değinelim ki aklınızda soru göstergesi kalmasın.   1954’de IBM tarafından üretilen IBM 704 için ilk sürümü John Backus ve ekibi vasıtasıyla geliştirilmiştir.

Backus ve ekibi Kasım 1954’de “The IBM Mathematical FORmula TRANslating System: Fortran” isimli raporu yayınlamışlardır. Fortran ilk yüksek düzey programlama dili olmasa da 1950’deki yüksek programlama dilleri derlenmeden, bir yorumlayıcı(interpreter) sayesinde çalıştırılıyordu. Bu da makine koduyla yazılan programlardan en az on kat daha yavaş çalışmalarına sebep oluyordu.

1950’lerdeki bilgisayarlar için sürat çok fazla şey anlatım ettiğinden yazması zor da olsa makine kodu bu sebepten hala populerdi. İşte bu noktada Backus ve ekibi hem yüksek programlama dilleri bu gibi kolay yazılabilen hem de makine kodunda yazılmış bu gibi hızlı çalışan bir programlama dili sözüyle Fortran ‘ı tanıttılar.   Fortran ‘ı öbür yüksek düzey programlama dillerinden ayıran bir çevirici yerine bir derleyici(compiler) kullanmasıydı.

Program yüksek düzey dilde yazıldıktan sonra makine koduna çevriliyor ve böylece sürat kaybı engelleniyordu. Her ne kadar ilk derlenebilir yüksek düzey dilin Fortran olup bulunmadığı hala münakaşa konusu olsa da, Fortran geniş kitleler nedeni ile kullanılmış ilk yüksek düzey derlenebilir dildir. İlk Fortran sürümü Fortran 0 ‘dır.

Pekii Fortran Hangi sürümleri İçermektedir?   Fortran 0 : İlk Fortran sürümünde sürat için esneklikten vazgeçildi. Bu sebepten ilk sürümde program içindeki bütün değişkenlerin önceden tanımlanması gerekiyordu.   Fortran I : Ocak 1955’de başlayan çalışmalar Nisan 1957 bitirilerek Fortran I tanıtıldı. İlk sürümden türlü şekilde değişken isimleri altı karaktere kadar çıkabiliyordu, veri giriş çıkış sisteminin düzeni değiştirilmişti. Ayrıca if ve do ifadeleri içeriyordu. Daha önceleri tekrarlama işlemi için özyineleme(recursion) kullanılırken do ifadesi yardımı ile fonksiyon içerisinde yineleme(iteration) işlemi gerçekleştirildi.

 Fortan I ‘deki değişken isimleri I,J,K,L,M,N ile başlıyordu. Bunun sebebi de o zamanki bilgisayarların bilimsel çalışmalarında kullanıldığından ve İlim insanlarının denklemlerinde değişken şekilde bu harfleri aşırı kullanmalarından kaynaklanıyordu.   Fortran II : 1958 baharında tanıtılan Fortran II, Fortran I ‘deki çok sayıda hatayı düzeltiyordu. Getirdiği en önemli yenilik alt-programların ayrı ayrı derlenebilmesini sağlamaktı.

Böylece alt-programda yapılan küçük bir değişim için bütün programı tekrardan derlemek yerine, yalnızca alt-programın derlenmesi sağlandı. Bu zor olan ve çoğunlukla makine hatası sonucu yarıda kalan derleme işlemine büyük bir kolaylık sağladı.   Fortran III : Fortran III tasarlanmasına karşın asla geniş bir kullanım piyasası bulamadı.   Fortran IV : 1960 ve 1962 yıllarında çağdaş olan Fortran IV zamanın en geniş alanda kullanılmış programlama dili oldu. 1966’da Fortran 66 ismi altında standart durumuna geldi(ANSI, 1966). Fortran IV büyük bakıma Fortran II ‘nin modern haliydi. En önemli değişikliği mantıksal if ifadesi ve fonksiyonlara başka fonksiyonların parametre şekilde aktarılabilmesiydi.   Fortran 77 : Fortran IV ‘e ek olarak string işleme, mantıksal döngüler ve if ifadesine else ifadesi eklenmişti.


Fortran 90 : Fortran 77 ‘den epey muhtelif nitelikleri vardır. En göze çarpan niteliği diziler için dinamik şekilde yer ayrımının yapılabilmesidir. Ayrıca Case, Exit, Cycle, benzeri yeni ifadeler eklenmiştir. Bir modul ünitesi eklenmiştir. Bu moduller Private veya Public ulaşım iznine sahip veri ve fonksiyon saklayabilmektedir. Ayrıca Fortran 77 ‘de olan bazı özellikler de yeni sürümden çıkarılmıştır.Fortran 90 ile birlikte FORTRAN olan imla şekli Fortran olarak değiştirilmiştir.   Fortran 95 : Fortran 95 ile dil hala evrimini devam ettirmektedir… Fortran 2000 Fortran 2003 Fortran 2008

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar