Formlar ve Form Nesneleri…

Formlar ve Form Nesneleri… Sevgili Okurlarım, İnternet kullanımının hızla yaygınlaşması, web sayfalarının ve dolayısıyla sayfa tasarımının öneminin artmasına sebep olmuştur.  İnternet ortamında gezinirken ziyaret etmiş olduğunuz bütün sayfalar web tasarım editörleri kullanılarak hazırlanmaktadır. Bu makalemde sizlere web sayfaları içerisinde sıkça rastlanılan formlar ve form nesnelerini anlatacağım. Stil şablonlarının kullanımını ve bunların sağlamış bulunduğu kolaylıklardan da sizlere bahsetmek istiyorum.   FORMLAR Formlar, web sayfası tasarlayan şahıs ya da şirketlerle internet kullanıcıları arasındaki veri alışverişini sağlamak için Ülkü bir araçtır. Formlar iki yönlü şekilde çalışır; web tarayıcı anlamında ekranda oluşturulan görüntü, kullanıcı sebebiyle doldurulduktan sonra gönderilir ve web tarayıcı bu ayrıntıları alarak sunucuda çalıştırılan bir programa iletir. Program ayrıntıları değerlendirdikten sonra gerekli işlemleri yapar.   <form> Bir form oluşturmak için <form> … </form> etiketleri arasına arzulanan kontroller input etiketi yardımı ile belirtilir. Kontrollerden toplanan bilgilerin nasıl değerlendirileceği form etiketinin içerisinde gösterilir.   Genel Kullanımı: <form action = url method = get- post target = pencere> ….. </form>   Action Formdan girilecek bilgilerin değerlendirileceği dosyanın tam alternatifini gösterir.   Method Formdan girilecek bilgilerin değerlendirici dosyaya gönderilme şeklini belirtir. GET kıymeti verildiğinde kontrollere girilen metin o anda bulunulan adrese eklenip değerlendiriciye gönderilir. POST kıymeti ise form içeriğini doğrudan şekilde değerlendiriciye yönlendirir.   Target Form değerlendirici nedeniyle kullanıcıya arka gönderilen yanıtın hangi pencerede belireceğini gösterir.   <input> Genel amaçlı bir form etiketidir. Sonlandırıcı etiketi yoktur. Girdi şekli type öğesinde belirtilerek muhtelif girdilerin alınmasını sağlar.   Genel Kullanımı: <input align = tip [checked] maxlength = uzunluk mektup = isim size = ebat src =adres type = tip value = değer>   align: Elemanın form üstünde nasıl konumlanacağını belirtmek için kullanılır (left, center, right). Eğer type kıymeti bir resim şekilde atanırsa bir sonraki satırın resme göre nasıl yerleştirileceğini belirler. Top, middle ve ya bottom değerlerinden birtanesini alabilir. checked:  Kontrol şekilde bir işaretleme ve ya seçim kutusu kullanıldığında CHECKED kıymeti bu kutuların işaretlenmiş olarak karşımıza gelmesini sağlar. maxlength: “text” ve “password” elemanlarında girilebilecek en çok karakter sayısını belirtmek için kullanılır. Öntanımlı kıymeti sınırsızdır. name: Girilen verinin hangi değişken adı altında değerlendirileceğini belirtmek için kullanılır. Mutlaka belirtilmelidir. size: “text” ve “password” elemanlarında ira sayısını, diğerlerinde ise piksel cinsinden genişliği belirtmek için kullanılır. src: “image” elemanında resim dosyasını belirtmek için kullanılır. type: Eleman çeşidi belirtilir. text, password, checkbox, radio, submit, reset, file, hidden, image, button değerlerinden biri kullanılır.     FORM NESNELERİ   CheckBox Formumuza onay kutuları eklemek için kullanılır.   Radio Kullanıcının çok sayıda alternatif içerisinden bir tanesini seçebilmesine İmkan tanır. Grup içindeki radio kontrolleri her süre tıpkı adı taşımalı, değerleri ise value değerine atanmalıdır.   Text Kullanıcıdan tek satırlık veri alınmasına İmkan tanır. Size ve maxlength takıları, bu kontrolle yanında kullanılabilir.   Image Bir resmi anlatım eder ve üzerine tıklandığında form değerlerini sunucuya yollar. Genellikle bu amaçla kullanılsa da istenilirse kullanıcının resmin hangi x ve y noktalarına dokunduğu öğrenilebilir. Bu tag src ile beraberinde kullanılır ve src komutu resmin bulunduğu URL’yi göstermelidir.   Password Formumuza parola yazılabilecek saha eklemek için kullanılır. “text” elemanından farklı şekilde bu alana girilen ira aşağıdaki bu gibi gösterilir. Bu “*” göstergesi de olabilir.   Textarea Metin sektörü anlamına gelen bu sözcük formunuza ova yazılabilecek piyasa eklemek için kullanılır. Yardımcı öğeler şekilde rows ve cols kullanılır.   Reset Tıklandığında form içeriğini temizler. Kullanıcının formu yeniden doldurmasını sağlar.   Submit Form içeriğini sunucuya yollar. Value kıymeti kullanılarak üstündeki yazı değiştirilebilir.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar