Flash’la Metin İşlemleri Nasıl Yapılır?

Flash’la Metin İşlemleri Nasıl Yapılır? Merhaba arkadaşlar, 1989 senesinde bir belge paylaşım formatı olan HTML dili duyurulduğunda epey bir basit yapıdaydı ve sadece belge içerisindeki yazıları düzenleme nitelikleri (yazı tipi, paragraf biçimleri, vb.) içermekteydi. HTML dili internet üstünden belge paylaşım dili şekilde geliştirilmiş dolayısıyla da web sayfalarının aslını oluşturmuştur. İlerleyen yıllarla beraberinde web sayfaları da görsel yönden zenginleşmeye ve sadece içerik tabanlı uygulamaları barındıran bir ortam olmaktan çıkmıştır. 1990’lı yılların ortalarına doğru kullanıcıdan bilgi piyasa ve temel düzeyde kullanıcıyla etkileşime giren CGI (Common Gateway Interface – Ortak Giriş Arayüzü-) uygulamaları geliştirildi. İlerleyen dönemlerde daha çağdaş kullanıcı sorgulama teknikleri geliştirildi (ASP, PHP, vb.). Ancak web gene de pek çok fazla kullanıcı için hala aşırı sıkıcıydı. 1- Araç kutusundan içerik aracını (Text Tool) seçiniz. 2- Metin aracını seçince çalışma sahasının altında yer piyasa Properties panelinde içerik aracıyla ilgili nitelikler gözükecektir. Metin çeşidi şekilde Static Text seçiniz. Çalışma alanına biçimde gösterildiği benzeri klavyeden bir içerik yazınız. Metnin etrafında çerçeve oluştuğunu göreceksiniz. 3- Aşağıdaki biçimde görüldüğü bu gibi metne hyperlink bağlantısı eklemek için ilgili alana bir internet adresi giriniz. Hyperlink hakkında: Durağan metinlere hyperlink bağlantısı ekleyebilirsiniz. Böylece Flash filminizi oynatıp fare imlecini bağlantı eklediğiniz içerik üzerine getirdiğinizde imleç el alternatifini alır. Metin üzerine tıkladığınızda ilgili adrese gidilir. Bağlantı eklenmiş metnin altında kesikli çizgi oluşur. Ancak bu çizgi, filminizi oynattığınızda gözükmez. 4- Metni kaplayan kutunun dışına tıkladığınızda içerik kutusu kaybolur. Ancak içerik bir bütündür ve seçildiğinde içerik kutusu gözükür. Metnin özelliklerini değişim yapmak için metni seçili bir hale getirmeniz gerekir. Metin Niteliklerini Ayarlamak Metin nitelikleri, metnin ova tipi (Font), boyutu (Size), ova türü (Style), hizalanması (Align) ve harfleri arasındaki ara (Letter Spacing) şekilde sıralanabilir. Bu niteliklerin dışında Static Text, Dynamic Text ve Input Text olmak üzere 3 muhtelif içerik çeşidi vardır. Static Text çeşidi durağan metinler yazmak için kullanılır ve kontrol edilemez. Dynamic Text ise bir değişken ismi olan ve kendisine kıymet gönderilebilen içerik türüdür. Input Text ise daha aşırı elektronik form hazırlanmasında uygulanan ve veri girişi için kullanılan, dolayısıyla bir değişken adına sahip olan içerik türüdür. Flash’ın dâhili ActionScript dili ve değişkenlerle veri türleri anlatılırken Dynamic Text ve Input Text içerik türleriyle ilgili uygulamalar yapılacaktır. Dinamik Metinlerle Çalışmak Dinamik metinler, kendilerine kıymet gönderilebilen içerik kutularıdır. Çalışma sahasının herhangi bir noktasına dinamik içerik türünde içerik kutusu eklediğinizde ve içine hiç bir şey yazmadığınızda içerik kutusu kesik çizgilerle gösterilir. İçine öbür bir yerden kıymet gönderebilirsiniz ya da kendisine daha önceden gönderilmiş kıymeti okuyabilirsiniz. Dinamik içerik kutularıyla çalışmanın yolu değişken şekilde adlandırılan, türlü türden verileri tutmayı veren değerleri kullanmaktır. misal vermek gerekirse bir nüfus kimliğini ele alalım: Nüfus kimlğinde; Kimlik Nu, Soyadı, Adı vb. başlıklar vardır. Bu başlıkları değişken şekilde adlandırırsak bu değişkenlere girilen bilgiler de veri olur. Zaten değişken kelimesi bir hale göre sakladığı veri değişen anlamına gelmektedir. Dinamik içerik kutularının bir değişken ismi olmalıdır ki, bu değişken adına atıfta bulunarak kıymet gönderebilelim.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar