Flash Animasyon Bileşenleri Nelerdir?

Flash Animasyon Bileşenleri Nelerdir? Merhaba arkadaşlar, Bileşen, belirgin bir hedefe hizmet etmek için imal edilmiş ve kullanıma hazır nesnelerdir. Bileşenler yardımı ile formlar oluşturup, üstünde tasarım yapabilir ve kullanıcıları yönlendirebilirsiniz. Actionscript ile yazacağınız aşırı uzun kodların yerine, bileşenlerin parametre değerlerinde birkaç değişiklik yaparak bu bileşenleri SWF dosyalarına ekleyebilirsiniz. Bu bize çalışmalarımızda süre ve sürat kazandırarak, oluşturacağımız swf dosyasında daha az actionscript yazmayı ve karmaşıklığı önlemiş olur. Bileşen dosyalarının uzantısı SWC’dir. Bu bileşenleri internet üstünden indirebilir ve kendi animasyon programınıza yükleyebilirsiniz. Bir bileşen çalışma alanınıza sürükleyerek bıraktığınızda SWF dosyanızda yaklaşık şekilde 25Kb’lık bir gelişim meydana gelir. Animasyon programı ile yanında temel bileşenler aşağıda verilmiştir. Bu bileşenlere Components panel User İnterface (Kullanıcı Arabirimi bileşenleri) altından erişebilirsiniz. Eğer Components panel açık değilse Window menüsünden component (Ctrl+F7) tıklayarak açabilirsiniz. Aşağıda verilen tabloda aşırı yoğun kullanacağınız ve bilmeniz gereken Kullanıcı Arayüz Bileşenleri (UI components) verilmiştir. Eğer animasyon programı uzman (profesional) kullanıyorsanız Datagrid, Datechooser, Datefield, Menu, Menubar ve Tree bunun gibi çok sayıda bileşenleri de ek şekilde içermektedir. Button (Düğme) Bu bileşen yardımı ile form üzerine butonlar yerleştirebilir ve SWF dosyanızın çalışması esnasında basıldığı süre gerçekleşmesini dilediğiniz işlemleri bağlayabilirsiniz. Bir web sayfasında gördüğünüz onayla, kaydet, sil bu gibi button tipi girdiler bu bileşenden oluşturulmuştur. sorun bir button bileşenine ilgili actionscript yazıldığında ve çalışma sırasında bu bileşene tıklama ile arzulanan bir web sitesinin açılması sağlanabilir. Bu bileşen gene görsel şekilde rollover ( ) (Üzerine gelme) ve click() (tıklama) efektlerine sahiptir. Her bileşenin parametreleri vardır. Bu parametreler bileşenlerin kullanılmasını ve bazı ayarların yapılmasını sağlar. Bu parametrelerden en önemlileri şunlardır. Icon: Button bileşeni üzerine icon yerleştirmek için kütüphanede (Library) kullanılacak olan iconun adı yazılır. Label: Buton bileşeninin üstünde yazacak etiket adı yazılır. LabelPlacement: Label ile yazdığımız etiket isminin sağda mı (right), solda mı (left), iconun üzerinde mi (top) ve iconun altında mı (bottom) ayarı yapılır. Enable: Bu parametre false seçilirse button bileşeni etkinliğini kaybeder. Eğer bu parametre true seçilirse yine button bileşeni etkinleşir. Visible: Bu bileşenin ekranda görünüp görünmemesini sağlar. Eğer bu parametre false ise ekranda görünmez, true yapıldığında ise yine ekranda görünür. Label (Etiket) Bu bileşen ile form üzerine statik yazılar yazılır. Form üstünde İzah bilgilerini bu bileşen kullanarak yapacaksınız. Bu bileşenin en önemli parametreleri şunlardır: Autosize: Label (Etiket) içerisine yazılan metnin bileşen arasında sağa, sola yada ortalı biçimde mi yazılacağı belirlenir. Bu parametrede None seçildiğinde normal ayarı, Left seçildiğinde sola dayalı, Right seçildiğinde sağa dayalı ve center seçildiğinde metnin ortalı yazılmasını sağlar. Text: Label (Etiket) içerisine yazılacak içerik bu parametre içerisine yazılır. Checkbox (Onay Kutusu) Bu bileşen satın alanların alternatif grubu içerisinden bir yada birkaçını seçip kullanmasını sağlamaktadır. sorun bir web sitesine Üye olurken size hobileriniz yahut talep alanlarınız sorulduğunda ilgili alternatifleri seçmeniz için onay kutusu kullanılır. Bu bileşenin en önemli parametreleri şunlardır: Label: Checkbox bileşeninin üstünde yazacak etiket adı yazılır. LabelPlacement: Label ile yazdığımız etiket isminin sağda mı (right), solda mı (left), onay kutusunun üzerinde mi (top) ve onay kutusunun altında mı (bottom) olacağının ayarı yapılır. Selected: Checkbox’ın (onay kutusu) seçili olup bulunmadığı belirlenir. Eğer bu parametre true değerini alırsa onay kutusu seçili bir duruma gelir yani onay kutusuna çeltik konur. False değerini alırsa onay kutusundaki çeltik göstergesi kalkar. Combobox (Açılır Menü Kutusu) Bu bileşen kullanıcıya açılır biçimde bir menü sunar ve bu menüde seçim yapılmasını sağlar. sorun kullanıcının öğrenim durumunu (ilköğretim, ortaöğretim, lise, üniversite) benzeri alternatifleri bu açılır menüye yazarak kullanıcının bunlardan birisini seçmesi sağlanabilir. Bu bileşenin en önemli parametreleri şunlardır: Data: Bu parametre label (etiket) de yazdığımız ve seçeceğimiz eylemin ne olacağını bildirir. sorun combobox’ımızın label’a( etiket) yazdığımız “google’a git” yazısı seçildiğinde yapacağı eylemi, data parametresinin ilgili ederine “http://www.google.com.tr” yazarak sayfanın açılmasını sağlarız. Editable: Bu parametre combobox bileşeninin içerisine bilgi girişi yapabilmek için düzenleme işlemi yapar. Label: Combobox (açılır menü kutusu) bileşenine bilgi girişi yapılarak. Çalışma anında ekranda yönlendirecek ayrıntıları göstermek için kullanılır. Açılır menüde görmek dilediğiniz bilgiler ekranda görmek dilediğiniz sıraya göre yazılmalıdır. Rowcount: Combobox (açılır menü kutusu) bileşenin içindeki bilgilerin tıpkı anda kaç tane gösterileceği belirlenir. Yani combobox bileşeni açıldığında ekranda 2 adet bilgi göstermek istiyorsanız bu niteliği 2 şekilde değiştirin. Eğer bu halde 2’den fazla bilgi varsa aşağı yukarı kaydırma çubuğu ile devinim sağlayabilirsiniz. List (Liste) Bu bileşen combobox bileşenine benzer. Farkı aniden fazla veri satırını belirli bir satır sayısından sonra kaydırılabilir hâle gelen bir açılır listede görüntülemek yerine, hepsini tıpkı anda görüntülemesidir. Diğer bir farkı istenirse birden bire fazla ögenin tıpkı anda seçilmesini sağlar. Bu bileşenin en önemli parametreleri şunlardır: Data: Combobox bileşende bulunan parametrenin görevi ile tıpkı işlevi yapar. Label: Combobox bileşende bulunan parametrenin görevi ile tıpkı işlevi yapar. MultipleSelection: Bu parametre list bileşenini anlatırken söylendiği benzeri aniden fazla seçime İmkan sağlar. Bu niteliği aktif etmek için True değerini seçmek gerekir. RowHeight: Bu parametre ise list bileşeni içerisinde yazılacak metinlerin satır yüksekliğini ayarlamamızı sağlar. Textinput (Metin Girdisi) Bu bileşen kullanıcının dışardan tek satırlık içerik girişi yapmasını sağlar. sorun kullanıcıya adını ve soyadını girdirmek için, bir email adresi girdirmek için ve ya bir şifre girdirmek için bu bileşen kullanılır. Bu bileşene girilen içerik actionscript kodlarıyla toplanarak bir belgede kullanılır üzere sunucuya gönderilebilir. Bu bileşenin en önemli parametreleri şunlardır: Editable: Bu parametre true Textinput (Metin girdisi) bileşenine dışardan içerik girişi yapılmasını saplar. Eğer false kıymeti seçilirse dışardan içerik girişi iptal edilmiş olur. Password: Kullanıcının dışardan girdiği verilerin nokta nokta şifreli görüntülenmesi için uygulanan parametredir. Özellikle şifre girişlerinde kullanılır. Eğer true kıymeti seçilirse girilen içerik şifrelenir. Text: Metin verilerinin girildiği parametredir. Actionscript ile bu kıymet değiştirilebilir ya da kullanıcı girdiği içerik verilerini bu parametrede saklar. Bu parametreyi çalışma sırasında değiştirebilirsiniz. MaxChars: Bu parametrede girilen metnin maximum kaç karakterden olabileceği sınırlandırılabilir. Yani bu parametreye 15 kıymeti girdiğimizde kullanıcı dışardan maximum 15 karakterlik veri girebilir. TextArea (Metin Alanı) Bu bileşen de textinput (Metin girdisi) bunun gibi bir bileşendir. Metin girdisinden farkı, aşırı satırlı olmasıdır. Kaydırma çubukları ile görüntülenecek alana sığmayan metinlerin görüntülenmesi sağlanır. Böylece kullanıcıdan bilgi toplamak amacı ve bilgi görüntülemek amacıyla kullanılabilir. Özellikler uzun metinler için çok fazla kullanılır. Bu bileşenin en önemli parametreleri şunlardır: Editable: Textinput (Metin Girdisi) niteliği ile tıpkı işlevi yapmaktadır. Text: Bu bileşende görüntülenecek metinlerin ya da kullanıcının metinlerinin tutulduğu parametredir. Wordwarp: Bu parametre true seçildiğinde yazılan içerik belirlenen sınırlar içerisinde çok fazla satırlı şekilde enter tuşuna basılmadan otomatik şekilde yazılır. Eğer false kıymeti seçilirse yazılan metinde alt satıra geçmek için enter tuşuna basılması gerekir. Password: Textinput (Metin Girdisi) bileşeninde bulunduğu benzeri metinin şifreli yazılmasını sağlar. NumericStepper (Nümerik Adımlayıcı) Bu bileşen yalnızca sayısal veri girişi ve ya seçimi için kullanılır. Maximum ve Mininum değerleri belirleyebilir ve arzulanan sayıda artış yaptırabilirsiniz. Bu bileşenin en önemli parametreleri şunlardır: Maximum: Bu parametre ile maximum girilecek ve ya seçilecek sayı girilir. sorun on kıymeti girilmişse kullanıcı dışarıda maximum on değerini girebilir ya da seçebilir. Minimum: Bu parametre ile minimum girilecek yada seçilecek sayı girilir. sorun 0 kıymeti girilmişse kullanıcı dışarıda minimum 0 değerini girebilir ve ya seçebilir. StepSize: Bu parametre ise minimum ve maximum değerler arasıda artış miktarını belirler. sorun bu parametre 2 seçilirse sayılar 2’nin katları halinde artar. Value: Kullanıcının seçtiği ya da girdiği sayısal değerlerin tutulduğu parametredir. Actionscript’de bu parametre ile kullanıcının girmiş bulunduğu kıymeti okuyabiliriz. Radio Buton (Radyo Düğmesi) Bu bileşen satın alanların birden bire fazla seçenekten yalnızca bir tanesini seçmeleri gerektiğinde kullanılır. sorun formunuzda kullanıcının cinsiyetini sorduğunuzda, kullanıcı ya erkek ya da hanım seneklerinden birisini seçmek zorundadır. Bu tür durumlarda radiobutton(radio düğmeleri) bileşeni kullanılır. Bu bileşenin en önemli parametreleri şunlardır: GroupName: Bu parametre ile aniden fazla radiobutton kullandığınızda bunların yanı küme arasında bir tanesini seçebilmek için bu parametreye tıpkı isimleri vermek gerekir. Farklı bir İsim verdiğinizde öbür radiobutton grubundan çıkar. sorun Cinsiyet seçiminde “Erkek” ve “Bayan” alternatiflerinden birisini seçebilmek için bu radiobuttonların tıpkı group içerisinde olması gerekir. Label: Bu parametre ile radiobutton’un etiket adı yazılır. Yani radiobutton’un Erkek ve ya Bayan olduğunu buraya yazarak kullanıcıyı bilgilendiririz. LabelPlacement: Label ile yazdığımız etiket isminin sağda mı (right), solda mı (left), Radyobuttonun üzerinde mi (Top) ve Radyobuttonun altında mı (Bottom) olacağının ayarı yapılır. Selected: Bu parametre true olursa radiobutton işaretlenmiş olur. Progress Bar (İlerleme Çubuğu) Bu bileşen, SWF dosyanızı web üstünde iken ya da bilgisayarınıza içeriği yüklerken çıkan önyükleme çubuğudur. Yani SWF dosyanızı yükleme eylemini gösterir. Bu bileşenin en önemli parametreleri şunlardır: Source: Bu alana loader componentinin adı yazılır. Çünkü resmin yükleneceği kaynak saha burasıdır. Mode: Event(olay), polled ve manuel olmak üzere üç mod vardır. Bara içeriğin yüklenme modunu gösterir. Varsayılan kıymet event`tır. Barı elle ayarlamak isterseniz manuel modu seçmelisiniz. LabelPlacement: Yükleniyor metninin barın neresinde bulunmasını istiyorsanız bu alandan ayarlayabilirsiniz. LabelPlacement yazan alana bir kez tıklayın ve sütunun hemen sağındaki açılır menüden değişikliği uygulayın. Label: Bu alandaki verileri değiştirmeyin. Gördüğünüz %3%% bu kıymet yüklenen veri ile yüklenecek veri arasındaki oranın güncellenen yüzdesini gösterir. Aslında bu string’in gerçek yazılımı %3%2%1 şeklindedir.%3 sahası yüklenen veri ile yüklenecek verinin güncel yüzde oranını gösterir. %2 sektörü yüklenecek verinin ( yani resim dosyasının ) yekün miktarını gösterir. %1 sektörü ise o lahza yüklenen güncel byte miktarını gösterir. Eğer bu alana %3%2%1 yazarsanız barda sol tarafta yüklenen güncel yüzde oranını, ortada sabit duran dosya boyutunun byte değerini ve sağda daimi güncellenen o anlık yüklenen byte miktarını görürsünüz.1,2 ve üç rakamlarından hangisini yazmaz ve piyasası % halinde bırakırsanız bunun temsil ettiği değerler gözükmez. Direction: Bu parametre right seçilirse bar soldan sağa doğru ilerler. Eğer Left(Sol) seçer iseniz bar sağdan sola doğru devinim eder. Conversion: Bu rakam var ve yüklenecek byte oranını ayarlayan bir dönüşüm değeridir. Kilobyte üstünden byte değerini 1024 şekilde da düzenleyebilmek için bu parametreye 1024 değerini yazmalısınız. Scroll Pane (Kayar Panel) Küçük bir alana ya da bir pencereye fazla bir metin yerleştirmek isteniyorsa bu bileşen kullanılarak yatay, düşey ve ya yatay-düşey kaydırma çubuğu eklemenizi sağlar. ContentPath (içerik yolu): Bu alana harici şekilde yüklenecek swf ve ya jpg bunun gibi dosyanın şeklini yazmalısınız. hLineScrollSize (yatay kaydırma çubuğu boyutu): Horizontal (yatay) kaydırma çubuğu butonlarına tıklandığında hareketin kaç piksel olabileceği ayarlanır. hScrollPolicy: Horizontal(yatay) kaydırma çubuğunun bulunma alternatifini ayarlar. Auto seçeneği ile lüzumlu olduğunda horizontal (yatay) kaydırma çubuğunun görülmesini sağlar. On seçildiğinde çalışmanın her anında görünür. Off seçilirse çalışmanın hiç bir anında görüntülenmez. scrollDrag: Bu seçeneği true yaparsanız panel içindeki resmi fare ile sürükleyerek devinim ettirebilirsiniz. vLineScrollSize (yatay kaydırma çubuğu boyutu): Vertical (Dikey) kaydırma çubuğu butonlarına tıklandığında hareketin kaç piksel olacağını ayarlanır. vScrollPolicy: Vertical (dikey) kaydırma çuğunun bulunma alternatifini ayarlar. Auto seçeneği ile lüzumlu olduğunda Vertical (dikey) kaydırma çubuğunun görülmesini sağlar. On seçildiğinde çalışmanın her anında görünür. Off seçilirse çalışmanın hiç bir anında görüntülenmez. Window (Pencere) Bu bileşen, sürüklenebilir ve kayar bir penceredir. Windows penceresine aynı kontrollerle, bir Html açılır penceresi bu gibi çalışacak biçimde tasarlanmıştır. Dış ortamdan (kütüphaneden değil) dilediğiniz bir resim ve ya bir çalışır durumdaki bir animasyon dosyanızı çalıştırılmasını sağlar. Close Button: Bu parametre true seçildiğinde, window (pencere) bileşeninde windows işletim sisteminde bulunduğu benzeri kapatma butonu belirir. False mecburiyetinde ise bu button gösterilmez. ContentPath (içerik yolu): Dış ortamdan çalıştıracağınız resim yada çalışabilir animasyon dosyalarınızın yolunu, adını yahut url adresini yazabilirsiniz. Bu dosyanın window bileşenin içerisinde çalışmasını sağlar. Title (başlık): Window (Pencere) bileşenin başlık adını girebilirsiniz. sorun bir word belgesini açtığınızda word penceresinin üst kısmında dosyanın adı (Title) başlık çubuğunda yazmadı benzeri işlem yapar. Loader (Yükleyici) Loader (yükleyici) bileşeni çalışma anında görünmez ve hariç ortamdan SWF benzeri çalışabilir animasyon dosyaları JPEG, GIF ya da PNG bunun gibi resim dosyalarını animasyon dosyanıza eklemeden çalıştırmanızı sağlar. Autoload: Bu bileşen çalıştığında içeriğin otomatik şekilde yüklenmesi için true kıymeti seçilir. Eğer false değerini seçersek dosyanız çalışmayacaktır. Çalıştırabilmek için actionscript ile kod yazmanız gerekmektedir. ContentPath (içerik yolu): Dış ortamdan çalıştıracağınız resim yahut çalışabilir animasyon dosyalarınızın yolunu, adını yada url adresini yazabilirsiniz. ScaleContent (içerik ölçeği): Bu parametrenin kıymeti true seçilirse animasyonunuzda ayarladığınız boyutlara göre kalmasını sağlar. False kıymeti seçilirse çalışma anında yükleyeceğiniz dosyanın boyutlarına göre yine yapılandırılır.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar