Fiber Optik Ek Pano Elemanları?

Fiber Optik Ek Pano Elemanları? Merhaba arkadaşlar, Bilgi taşıyıcısı şekilde ıĢığın kullanıldığı iletişim sistemleri, son senelerde epey bir talep görmektedir. Işık dalgalarını yeryüzü atmosferinde yaymak zor ve elverişsizdir. Dolayısıyla, günümüzün önde gelen türlü geliştirme laboratuvarlarında, bir fer dalgasını “içermek” ve bu dalgayı bir kaynaktan bir varış yerine göndermek üzere cam ya da plastik fiber kabloların kullanıldığı sistemlerle ilgili araştırmalar yapılmaktadır.     Güdümlü bir fiber optik vasıtasıyla bilgi taşıyan iletişim sistemlerine fiber optik sistemler denmektedir.   Optik Bağlaçlar (Joints) Eksiksiz bir komünikasyon linkinde optik fiberlerin birleştirilmesi için eklere (splice) ve sistem giriş ve çıkışlarında konektörlere İhtiyaç olmaktadır. Konnektörün nitelikleri arasında; düşük transmisyon kayıpları, montaj kolaylığı, stabil konstrüksiyon, takma/çıkartma ömürleri ve uç yüzeylerinin hasara ve toza karşı mukavemetleri sayılabilmektedir. 40 μm çapındaki bir optik fiber çekirdeğinde var 5 μm’lik bir toz zerreciği dahi yaklaşık şekilde 0.1 dB’lik bir saçılma kaybına neden olmaktadır. Optik konnektörlerdeki ve ek yerlerindeki kayıpların öbür nedenleri arasında aşağıdakiler sayılabilmektedir:   * Eklenecek optik fıberlerin farkL karekteristiklere sahip olmaları (kırılma indisi profıUeri, çekirdek ve örtü (cladding) yarıçapları, “numerical aperture” leri) * Konnektör ve ek yerlerindeki mekanik hatalar * Ek yerlerindeki yansımalar ve saçılmalar Pratik koşullarda her 3 kayıp faktörü beraberinde oluşmakta ve yekün kayıp bu faktörlerin toplamı olmaktadır.   Işık Kaynakları ve Dedektörler Optik dalga kılavuzları ile işaretlerin transmisyonu, sistem gereksinimleri doğrultusunda (esas itibarı ile regenerator mesafeleri ve transmisyon hızı) empoze edilen özelliklerde opto elektronik dönüştürücüleri (ışık kaynakları ve fer dedektörleri) gerektirmektedir. Dolayısı ile fer kaynakları aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:   * Işık darbeleri optik fiberde en az absorbsiyonun ve/veya dispersiyonun söz konusu bulunduğu spektral alanlarda yayınlanmalıdır. * Optik fibere aktarılacak radyasyon gücü mümkün olduğunca yüksek olmalıdır. Yani elektrik-optik güç dönüşümü ve fibere bu gücün aktarımı yüksek verimlilik ile gerçekleştirilmelidir. * Transmisyon göstergesi optik göstergesi kolayca modüle edebilmelidir. Benzeri gereksinimler dedektörler için de aşağıda belirtildiği benzeri geçerlidir: * Alıcının duyarlılığı (sensitivity) mümkündür olduğunca yüksek olmalı ve tıpkı sürede iyi bir gürültü karakteristiği temin etmelidir. Bu vaziyet düşük güçlerin bile önceden tanımlanmış bit hatası oranları arasında algılanmasını sağlayacaktır. * Söz konusu transmisyon hızına yeterli olacak olarak hızlı tepki (response) niteliği olmalıdır. Bu gereksinimler LED’ler ve lazer diyotları (ışık kaynakları) ile foto diyotlar (dedektör) sebebi ile sağlanmakta olup, söz konusu dönüştürücülerin imalatın III – V tipi yarı iletkenler ile bazı sınırlamalarla yanında silisyum ve germanyum kullanılmaktadır. * Optik fiber mesafe bağlantı kabloları (pigtail – patchchord)   Fiber damardaki optik sinyalin sisteme ve ya sistemden fiber damara geçiş yapabilmesi için uygulanan ve bir ucunda birleştirici (konnektör) bulunan sıkı tüplü şekilde imal edilmiş içerisinde yalnız tek fiber damar bulunan özel kablolardır. üç -10 m uzunluğunda üretilmektedir.   Pigtail, bir tarafı konnektörlü öbür tarafı açık olan ve fiber optik kablonun ODF’de sonlandırılmasında uygulanan kablodur. Patchchord, çift tarafı konnektörlü olup ODF ile O/I kartlarının irtibatlanmasında kullanılmaktadır. Test ve kontrol amaçlı şekilde optik ölçü aletlerinin kart yada ODF irtibatı içerisinde kullanılır.   Konnektör Sistemden alınan optik sinyalin en az kayıpla fiber damara geçmesini (vida yahut geçme yöntemiyle tutturularak) verici malzemedir. Optik fiber mesafe bağlantı kablolarının bir ucunda bulunur.   Çıplak Fiber Adaptörü Optik fiber mesafe bağlantı kablosu bağlantısı yapılmadığı durumlarda (geçici olarak)optik sinyalin geçişini sağlamak için kullanılır. Çıplak fiber adaptörünün vidalı ve ya geçme bölümü sistem ve ya U linke bağlanırken öbür bölümü düz olarak kesilmiş çıplak fiber damarı gerip sıkıştırarak ileri arka hareketini engelleyecek biçimde yapılmıştır. Birleştiriciden (konnektörden) türlü kaynak yapma ve kısıtlı esneklik benzeri olumsuz yönü olmayıp istenildi lahza fiber damardan ayrılabilir.   U link Konnektörleri (birleştiricileri) yada çıplak fiber adaptörlerini (fiziksel olarak) karşı karşıya getirerek ışıksal sinyalin bir noktadan öbür bir noktaya geçişini verici malzemedir. Bu geçiş bir damardan öbür bir damara, damar ile sistem arasına yahut sistemler olabilir. Sabit (yüzeye tutturulan) ve esnek şekilde kullanılabilen ayrıcalıklı yapıda olanları bulunmaktadır.   Fiber Optik Kablonun Sistem ODF’de Sonlandırılması DSS dolabının ODF çekmecesine kadar getirilen fiber optik kablo; ek yapabilmek ve sabitleyebilmek için fiber optik buffer tüp ve lif seviyesine kadar ayrı ayrı soyulur. Her lif standart şekilde numaralanır be PIGTAIL ek yapılır. Fiber optik buffer tüplerden giriĢ noktasına sabitlemek ve lif ile PIGTAIL’in ek noktayı tutucuya yerleştirilerek lifin tamamı kasete sarılarak kaset çıkışında PIGTAIL’de sabitlenerek kaset yerleştirilir. PIGTAIL’in öbür ucu adaptörlerin olduğu ODF terminasyon levhasının sol (kaset tarafı) kısmına vidalanarak sabitlenir. Bu işlem sonucu fiber optik kablo ODF’de sonlandırılmış olur. SMA Çekmecelerinde üstünde lazer göstergesi olan kartlar O/E ve E/O (elektriksel optik) dönüşümünü veren kartlardır. Konfigürasyon çekmecede bulunduğu benzeri kart korumalı oluşturulmuş ise ODF sonlandırma levhasının sağ kısmına bağlantısı yapılan PATCHCHORD PROTECTION mecburiyetinde olan karta değil WORKING mecburiyetinde olan karta takılır. Konfigürasyon kart korumalı değil de hat korumalı biçimde oluşmuş ise her iki kartında ODF bağlantısı per dağılım şemasına uygun şekilde yapılır. Arama Terimleri: fiber optik ek nedir

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar