FAT Dosya Sistemi Nedir?

FAT Dosya Sistemi Nedir? Merhaba arkadaşlar, Dosya Sistemlerinin bir çeşidi olan FAT dosya sistemini görmeyen yoktur. İşin temeli şekilde dosyanın ne olduğunu incelemeye başlayalım. Dosya; disk üstünde depolanmış verilerin bütününe verilen isimlendirmedir. İşletim sistemi tipik şekilde iki çeşit dosya içerir. Birincisi; bir sistem görevi yerine getirirken ya da bir uygulama çalışırken bilgisayarı kontrol eden komutları içeren program dosyasıdır. İkincisi ise bir sözcük işlem bölgesi bunun gibi bir uygulama yardımı ile yaratmış olduğunuz bilgilerinizi içeren veri dosyasıdır.     Dosyanın ne olduğunu kavradık şimdi Dosya Sisteminin ne olduğunu inceleyelim. Dosya sistemi (File system), dosyaların hard disk üstünde nasıl yerleşeceğini ayarlayan bir sistemdir. Diğer bir tanıma göre dosya sistemi, bir dosyanın bir disk üstünde nasıl saklandığı ve bir bilgisayarın dosyaları yönetebilmek için erişimi nasıl sağladığını kontrol eden bir sistemdir.   Asıl konumuza gelelim, FAT dosya sistemi nedir, disk kapasitesi nasıldır? FAT (File Allocation Table; Dosya Yerleşim Tablosu), dosya sistemi’nin orijinali 1970’lerde ve 1980 yılları başında Microsoft MS-DOS işletim sistemi’nin desteklediği dosya sistemi şekilde başlar. Orijinalinde 500 Kbden küçük diskler için uygun şekilde tasarlanmış basit bir dosya sistemidir. Zaman içerisinde çok fazla daha büyük medyaları desteklemek için sonradan geliştirilmeye devam edilmiştir.   Şu lahza için FAT dosya sisteminin FAT12, FAT16, FAT32 olmak üzere 3 tipi bulunmaktadır. Bu FAT tipleri ve isimlendirilmelerindeki farklılıkların sebebi, FAT yapısındaki var girdilerin bit şekilde boyutlarının türlü olmasıdır. Bir FAT12 girdisinde bit sayısı 12, FAT16 girdisinde 16, FAT32 girdisinde 32 bittir. Genel şekilde sabit disk sektörlere bölünmüştür. Sektörler diskinizdeki en küçük fiziksel depolama ünitesidir. Bir bu sahanın bilgi kapasitesi 2’nin kuvvetleridir ki bu genelde 512 bayttır. Dosya Yerleşim Tablosu dosyalama sistemine göre, disk kümelere (cluster) bölünür. Her Öbek de diskin büyüklüğüne göre belirgin sayıda sektörden oluşur. Maksimum 2TB’ a kadar sürücüleri desteklemektedir. (Windows 2000 işletim sisteminde enfazla 32GB’ dır).   FAT32 sürücülerinde uygulanan Öbek kapasiteleri disk sığalarına göre aşağıdaki gibidir:   * 260 MB’den az 512 bayt * 260 MB – 8 GB 4 kilobayt * 8 GB – 16 GB 8 kilobayt * 16 GB – 32 GB 16 kilobayt * 32 GB’den büyük 32 kilobayt   FAT dosya sistemi bu zamanlarda flaş hafıza ünitelerinde kullanılmaya devam etmektedir. Bilgisayarlarda uygulanan yeni işletim sistemleri, daha çağdaş ve türlü dosya sistemleri kullanmaktadır.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar