Engelli Hakları Nelerdir 2021

Engelli hakları geniştir ve her Kanun ile şirket anlamında ayrı ayrı belirlenmiştir. Mevzuatımıza göre en az %40 ve ya üstünde mani raporu olanlar Kanuna göre engelli sayılmakta ve engellilere tanınan bütün haklardan yararlanmaktadır. Bu paylaşımımızda engelli bireylerin çalışma ve sosyal hayatları ile Öbür bütün meslek ve işlemlerde yararlanabilecekleri indirim hakları ve engellilerin haklarını tek başlık altında topladık. Hadi başlayalım.

Engelli çalışan hakları 2021

İster sigortalı olsun ister bağkurlu, isterse de emekli sandığı kapsam gereğinde çalışan memur olsun bütün çalışan engellilere sağlanan çok sayıda adalet bulunmaktadır. Çalışan  engellilerin yararlanabileceği haklar alt taraftaki gibidir.

1- Malulen emeklilik

İlk kere işe girdikten ya da prim ödemeye başladıktan sonrasında çalışma gücündeki kayıp oranını en az %60 ve ya üstünde kaybeden, en az 1800 prim günü olan ve 10 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olan kişiler ıslak beklemeden malulen emekli olabilmekte. Malulen emeklilik başvurusunun nasıl yapılacağı, ayrıntılı koşullar ve alınabilecek ortalama emekli maaşı için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

2- Engelli indirimi ( Vergi İndirimi )

En az %40 ve ya üstünde olan sigortalı çalışanlar ile devlet memurları mani oranına göre gelir vergisinden indirim alırlar ve maaşlarına ilave ödeme alırlar. Sakatlık indirimi şekilde da isimlendirilen bu indirimden yararlanabilmek için yapılması gerekenker, güncel indirim tutarları ve başvuruda izlenecek yol ile bütün ayrıntılar için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

3- Engelli indiriminden emeklilik

En az %40 ve üstünde mani raporu olan ve bu durumu işe girişten evvelinde de var olan bireyler malulen emeklilik hakkından yararlanamıyor ama bu şahıslar de erken emekli olabiliyor. Üstelik Bağ-Kur kapsam gereğinde prim ödemesi yapanlar da bu haktan yararlanabiliyor. Engelli/vergi indiriminden yararlanma kuralları ve daha fazla detay için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

4-Engelli meslek hakları

Bildiğiniz üzere 50 ve üzeri işçi çalıştıran özel saha işyerlerinin çalışan sayısının %3’ü, Halk Kurumları’nın ise %4’ü oranında engelli çalışan istihdam etmeleri zorunludur. Bu sebepten engellilerin meslek bulmaları normal çalışanlara göre daha kolay olmaktadır.

5- Engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik 2021

Engelli çocuğu olanların haklarından en önemlisi erken emekliliktir. Engelli çocuğu olan annelere;

 • 01 Mayıs 2008 tarihsel sonrası çalışmalarının 1/4’ü oranında hizmet Sosyal Güvenlik Kurumu nedeniyle eklenir.
 • Eklenen bu hizmet zamanı tıpkı sürede emeklilik yaşından düşülür ve annenin erken emekli olmasını sağlar.
 • Bu haktan yararlanabilmek için annenin çocuğun mani raporu ile bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurması gerekmektedir.

Engelli sosyal yardım hakları 2021

En az %40 ve üstünde mani raporu olan engellilerin yararlanabileceği oldukça çok Sosyal Yardım bulunmakta. Yararlanılabilecek sosyal yardımları aşağıda ayrı başlıklar şeklinde verdik.

1- Evde bakım maaşı

En az %50 ve ya üstünde raporu olan ve raporunda ağır engelli ibaresi yer alan, aylık geliri net asgari ücretin 2/3’ünün altında olanların yakınlarına evde bakım maaşı bağlanır.

2-Engelli maaşı

En az yüzde 40 ve ya üstünde engelli olan, net geliri şahıs başı net asgari ücretin 1/3’ünün altında olan muhtaç kişilere Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı anlamında engelli maaşı Öbür ismi ile 2022 maaşı bağlanır.

Engelli memur hakları 2021

Engelli memurlar da üst kısımda çalışan kısmında belirtildiği üzere mani oranı ve ilk kere memuriyete başlama tarihsel esas alınarak ıslak beklemeden erken emeklilik hakkına sahiptirler. Erken emeklilik haricinde engelli memurların sahip oldukları haklar şu şekildedir;

1-Tayin hakkı

Engelli memurun hem kendi mani durumu hem de bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerden kimsenin mani durumunu esas alarak tayin isteme hakları bulunmaktadır. 657 Sayılı Kanuna göre bu taleplerin Kurumlarınca ters olmadıkça yerine getirilmesi zorunludur.

2- Engelli memur nöbet ve fazla mesai

Engelli memurlara kendi merakı yapılmaksızın gece nöbeti yazılamaz. Tıpkı biçimde fazla mesai de yaptırılamaz.

3- Engelli memurların izin hakları

657 Sayılı Kanuna göre normalde 10 yıla kadar çalışması olan engelli memurun izin hakkı senelik 20 gün, 10 yıldan fazla hizmeti olanların ise 30 gündür. Buna ilave olarak;

 • 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü idari izinli sayılırlar.
 • 3 Aralık Dünya engelliler gününde de bir gün idari izinli sayılırlar.
 • Kar yağışı, sel, çığ bunun gibi olumsuz hava koşullarından ötürü okulların tatil edilmesi zorunda engelliler de tatil zamanı boyunca idari izinli sayılırlar.

4-Engelli çocuğu olan memurun hakları

Engelli çocuğu olan memurlar gelir vergisi indirimi Öbür ismi ile sakatlık indiriminden yararlanır ve maaşına ilave ödeme alır. Bunun haricinde ise mani durumunu gerekçe göstererek tayin isteyebilir.

Engelli yakını hakları 2021

Sadece engellinin kendisi değil ona bakan yakınları da bir takım haklardan yararlanabilmekte. Engelli yakınlarının yararlanabildikleri bazı haklar şu şekildedir;

 • Evde bakım maaşı bağlanması,
 • Engelli çocuğu olan annenin erken emekli olması,
 • 18 ıslak altında engelli çocuğu olanlara engelli maaşı bağlanması.
 • Engelli çocuğu olan annelere doğum sonrası yarı süreli çalışma hakkının bir yıl şekilde verilmesi.

Engelli çocuğu olan çalışan babanın hakları

Engelli çocuğu olan anaya emeklilik yaşında indirim sağlanmaktadır. Lakin bu vaziyet peder için geçerli değildir. Çalışan ve engelli çocuğu olan babanın yararlanabileceği tek adalet engelli indirimidir. Çocuğunun mani raporunu işyerine ibraz ederek gelir indiriminden yararlanabilirler.

Yukarıda belirtilen hakların haricinde vergisel şekilde da çok sayıda indirim hakkı bulunmakta engellilerin. Buna ilave şekilde elektrik indirimi ve Öbür faturalarında da indirim hakkına sahiptirler. Bunların hepsini burada yazmak sayfalarca ova demek. Bu nedenden dolayı biz bizim alanla ilgili olan yani çoğunlukta emeklilik, çalışma hayatı ve sosyal yardım haklarına söz ettik. Umuyorum yararı olmuştur. Saygılarımızla.

Yüzde 40 engelli hakları 2021

Yukarıda da belirttiğimiz üzere 1 insanın engelli haklarından yararlanabilmesi için en az %40 ve ya üstünde mani raporu olması gerekebilir. Dolayısıyla üst kısımda belirtilen bütün haklar yüzde 40 ve ya üstünde mani raporu olan bütün engelliler için geçerlidir.

Yüzde 50 engelli hakları 2021

Bir bireyin Kanunen engelli sayılabilmesi için en az %40 ya da üzeri engeli olması ve bunu heyet raporu ile belgelemesi gerekebilir. Yüzde 50 ya da üstünde engeli olan kişiler de üst kısımda belirtilen bütün engeli haklarına sahiptir.

Yüzde 20 engelli hakları nelerdir ?

Kanunen engelli sayılabilmek ve engellilere tanınan haklardan yararlanabilmek için üst kısımda da teferruatlı anlattığımız üzere en az %40 mani gerekir. Yüzde 40 altında olan mani raporları için bireyler engelli şekilde kabul edilmezler ve yeni engelli haklarından yararlanamazlar.

Kamuda çalışan engelli işçi hakları nelerdir ?

Kamuda engelli kadrosunda çalışan işçiler üst kısımda engelli çalışan hakları kısmında belirtilen bütün haklardan yararlanırlar. Yani;

 • Vergi indirimi,
 • Öncelikli tayin etme hakkı,
 • Gece mesaisinde çalıştırılamama,
 • Erken emeklilik başlıca hakları şekilde sayılabilir.

Engellilere yapılan yardımlar nelerdir ?

Yukarıdakilerden özetle en az %40 ve ya üzeri engeli olanlar şahıs başı net gelirin de net asgari ücretin 1/3’ü altında olması yani muhtaç sayılmaları durumunda;

 • Engelli maaşı,
 • Kömür yardımı,
 • Kaymakamlık çocuk parası,
 • Pandemi yardımları bu gibi bütün sosyal yardımlardan yararlanabilirler.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar