Döngü Deyimleri Nelerdir?

Döngü Deyimleri Nelerdir? İyi Akşamlar Arkadaşlar, Gündelik yaşantımızda eylemlerimizi/davranışlarımızı belirli şartlar gerçekleşene kadar yahut daha önceden belirlediğimiz sayı kadar tekrarladığımız olur. Örneğin, sıhhatli bir yaşam için sabahları egzersiz oluşturan kişi, her sabah bu egzersizi tekrarlar. Egzersizde belirlediği hareketleri belirli sürede/sayıda yineler. Mesela, her gün on dakikalık ısınma hareketlerinden sonra 20’şer kere öbür hareketleri yapar.   Şimdi kardeşler siz diyeceksiniz ki bu anlattıklarınla döngünün ne alakası var? Hemen kısa bir Örnek ile açıklayım ve konumuza geçelim. Örneğin; Halk oyunları kursuna giden bir kişi, bir hareketi istediği biçimde yapana kadar aralıklarla tekrarlar. Vücut geliştirme çalışması oluşturan bir şahıs belirli kilo ve kas yoğunluğa gelene kadar düzenli egzersizlerine devam eder. Yaşamımızda bir Şart gerçekleşene kadar bir işlemi tekrarlamamıza programcılıkta döngü ismi verilir.     Döngü Deyimleri Programlama dünyasında da bir işlemin belirli sayıda yada bir Şart gerçekleşene kadar tekrarlanmasını gerektiren durumlar vardır. Böyle durumlarda döngü deyimlerini kullanırız. VB.NET’te döngü komutları aşağıda gösterilmiştir.     • For..next • For each..next • While..end whil • Do while…loop • Do until…loop   >> For..Next Deyimi   İşlemin kaç kere tekrarlanacağının bilindiği durumlarda bu deyim kullanılır. For deyimin kullanım biçimi aşağıdaki gibidir: For değişken = başlangıç kıymeti to bitiş kıymeti [step step değeri] Çalıştırılacak komutlar Next   Bu komutun çalışma alternatifini şu biçimde anlatım edebiliriz. Değişkenin tuttuğu başlangıç değerinden bitiş ederine kadar belirtilen komutları tekrarla.     >> For Each Deyimi   Eğer değişen sayıda kıymet sektör diziler yada içindeki kayıt sayısı devamlı değişen veritabanı nesnelerindeki değerlerle ilgili işlemler yapılacaksa For each deyimi kullanılabilir. Bu deyimin çalışma mantığını tam şekilde anlayabilmek için aşağıda belirttiğim örneği inceleyiniz.   1   <script language=”VB” runat=”server”> 2         dim ad(4) as string üç         dim yazdir as string 4  sub Page_Load(sender as object, e as eventargs) 5          ad(0) = “Emre” altı          ad(1) = “Efe” 7         ad(2) = “Kübra” 8          ad(3) = “Elif” 9          ad(4) = “Merve” on                         for each yazdir in isim 11                               response.write(yazdir & “<br>”) 12                next 13          end sub 14    </script>     >> While..End While Deyimi Döngünün kaç kere gerçekleşeceği bilinmediğinde for…next deyimi kullanılamaz. Böylesi durumlarda öbür döngü komutları tercih edilir. Bu komutlardan olan While…End While deyimi bir Şart doğru bulunduğu sürece bir işlemi gerçekleştirmeyi sağlar.   Kullanım şekli: While Şart koşul doğru bulunduğu sürece çalıştırılacak komutlar End while   • While…End While deyiminin çalışma mantığı aşağıdaki resimde belirtilmiştir.   Bu komutun çalışmasını şu biçimde anlatım edebiliriz: Belirtilen Şart gerçekleştiği sürece (doğru bulunduğu sürece) Şart ifadesi ile end while arasındaki komutları çalıştırılır, şart gerçekleşmediği anda end while’dan sonraki komutlar çalıştırılır.   >> Do While..Loop Deyimi Do While..Loop deyiminin 2 tür kullanması vardır. • 1. tür kullanım   Do while Şart Kodlar Loop • 2. tür kullanım   Do Kodlar Loop while Şart     Birinci tür kullanımda Şart kontrol edilir, Şart doğruysa kodlar çalıştırılır, Şart yanlışsa kodlar çalıştırılmadan program devam eder. İkinci tür kullanımda kodlar bir defa çalıştırıldıktan sonra Şart kontrol edilir, Şart gerçekleştiği sürece kodların çalıştırılmasına devam edilir. İkinci tür kullanımda Şart yanlışsa dahi kodlar bir defa çalıştırılır.   • 1. Tür Kullanım Örneği;   1    <script language=”VB” runat=”server”> 2            dim ad(4) as string üç            dim i as integer = 0 4      sub Page_Load(sender as object, e as eventargs) 5              ad(0) = “Emre” altı               ad(1) = “Efe” 7               ad(2) = “Kübra” 8               ad(3) = “Elif” 9               ad(4) = “Merve” on     do while i<=4 11       response.write(ad(i) & “<br>”) 12                 i = i + 1 13                 loop 14            end sub 15     </script>   • 2. Tür Kullanım Örneği;   1        <script language=”VB” runat=”server”> 2                   dim ad(4) as string üç                   dim i as integer = 0 4       sub Page_Load(sender as object, e as eventargs) 5               ad(0) = “Emre” altı                ad(1) = “Efe” 7                ad(2) = “Kübra” 8                 ad(3) = “Elif” 9                 ad(4) = “Merve” on      do 11       response.write(ad(i) & “<br>”) 12                    i = i + 1 13                loop while i<=4 14            end sub 15     </script>     >> Do Until..Loop Deyimi Do Until..Loop deyiminin 2 tür kullanması vardır.   • 1. tür kullanım   Do until Şart Kodlar Loop   • 2. tür kullanım   Do Kodlar Loop until Şart 1.kullanımda Şart kontrol edilir, Şart doğru olana kadar kodlar çalıştırılır, Şart doğruysa kodlar çalıştırılmadan program devam eder. 2.kullanımda kodlar bir kere çalıştırıldıktan sonra Şart kontrol edilir, Şart doğru olana kadar kodların çalıştırılması tekrarlanır. Yani, 2.kullanımda Şart doğruysa dahi kodlar bir defa çalıştırılır.   • 1. Tür Kullanım Örneği;   1     <script language=”VB” runat=”server”> 2           dim ad(4) as string üç           dim i as integer = 0 4      sub Page_Load(sender as object, e as eventargs) 5             ad(0) = “Emre” altı              ad(1) = “Efe” 7              ad(2) = “Kübra” 8              ad(3) = “Elif” 9              ad(4) = “Merve” on     do until i>4 11     response.write(ad(i) & “<br>”) 12               i=i+1 13           loop 14        end sub 15    </script> • 2. Tür Kullanım Örneği;   1         <script language=”VB” runat=”server”> 2                 dim ad(4) as string üç                 dim i as integer = 0 4      sub Page_Load(sender as object, e as eventargs) 5             ad(0) = “Emre” altı              ad(1) = “Efe” 7              ad(2) = “Kübra” 8              ad(3) = “Elif” 9              ad(4) = “Merve” on    do 11      response.write(ad(i) & “<br>”) 12            i=i+1 13            loop until i>4 14        end sub 15    </script>

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar