Constraint (Kısıtlayıcı) ve Constraint Türleri Nelerdir?

Constraint (Kısıtlayıcı) ve Constraint Türleri Nelerdir? Merhaba Okurlar,  Son dönemlerde yapılan çok sayıda proje, çok fazla sayıda bilgisayar anlamında kullanılabilecek şekilde tasarlanmaktadır. Bu yüzden, file ortamında aniden fazla kullanıcı tıpkı plan üzerinde çalışabilmektedir. Bu işlemleri çok fazla yoğun kullandığınız veri tabanı programıyla da yapabilmenize karşın file ortamında güvenlik ve hızlı erişim açısından en iyi sonucu veren SQL Server veri tabanıyla da yapabilirsiniz. Bu programla, milyonlarca kaydın olduğu tablolar üstünde işlem yaparken bütün kullanıcılara hitap edebilmektedir. İstenilen sorgu sonuçlarını da en hızlı biçimde elde edebilmenizi sağlar. Bu makalemde SQL Server’da veri bütünlüğünü yahut kısıtlamaları sağlayarak oluşturulan bu kısıtlamaları yönetmeyi ayrıca, gizli prosedür tanımlamayı ve sorgu içerisinde kullanabilmeyi anlatacağım, yalnız öncelikli konu şekilde constraint’den bahsedeceğim. Constraint (Kısıtlayıcı) Veri üstündeki mantıksal sınırlamalara kısıt ismi verilir. Kısıtların genel olması tercih edilen bir durumdur. Kısıtlar, veri modellerinde bütünlük sağlamak için kullanılır. Kısıtlamalar, tabloların tanımlanmasıyla beraber oluşan öğelerdir. Kısıtlamalar ile Rule (kural) ve Default’ların (varsayılan) yapabileceği işler yapılabilir. Constraintler tablo oluştururken yani CREATE TABLE komutuyla tanımlanabilir. Tablo oluşturulmuşsa ALTER TABLE komutuyla bu işlem gerçekleşir. ALTER TABLE komutuyla uygulandığında sütunlara girilen bilgilerin dikkate alınması gerekir. Constraint (Kısıtlayıcı)Türleri 1-) Primary Key Constraint Birincil anahtar kısıtlayıcı anlamındadır. Aynı olmayan değerler girilmesini sağlar. Bu da her kaydın türlü olması demektir. Her tablonun en fazla 1 adet Primary Key Constraint’i olabilir. 2-) Unique Constraint Tekil piyasa kısıtlayıcı anlamındadır. Birincil anahtar olan ve tablodaki öbür alanlar içinde tıpkı içeriğe sahip verilerin olmaması için Unique Constraint tanımlanır. T.C.Kimlik Nu. primary key ve Okul Nu. Unique halinde bir tanımlama Unique Constraint’e bir örnektir. 3-) Foreign Key Constraint Yabancıl anahtar kısıtlayıcı anlamındadır. Bir tablodaki bir sütuna ait verilerin başka bir tablonun belirli bir sütunundan gelmesini denetler. 4-) Default Constraint Varsayılan kısıtlayıcı anlamındadır. Tablodaki herhangi bir sektör için girilmesi gereken bir değerin atanmasıdır. INSERT komutu için geçerlidir. Örneğin, şahıs bilgilerinin alındığı bir tabloda insanın uyruğunun girilmesi işleminde varsayılan kıymet şekilde “T.C.” atanabilir. 5-) Check Constraint Kontrol kısıtlayıcı anlamındadır. Belirtilen formata göre verilerin girilmesini sağlar. Örneğin, T.C.Kimlik Nu. alanına 11 karakterin girilmesi Check Constraint ile sağlanabilir. Arama Terimleri: kisitlayici nedir veritabani

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar