Çift Bükümlü Kablo Nedir? Yapısı ve Çeşitleri?

Çift Bükümlü Kablo Nedir? Yapısı ve Çeşitleri? Merhaba arkadaşlar, Ağ Sistemlerine değinme günümüz geldi geçiyor derken çift bükümlü kablolarda anlatmam gereken önemli bilgiler olduğunu düşündüm. Günümüzde birbiriyle iletişim kurabilen bilgisayarlar ya da öbür elektronik cihazlar bir ihtiyaç durumuna gelmiştir. Tabii, türlü şekillerde veri iletişimi sağlayabilmek için çeşitli veri iletim ortamlarına ihtiyaç vardır.     Veriler elektrik sinyalleri ya da elektromanyetik dalgalar şekilde iletilir. Elektrik sinyallerinin ya da elektromanyetik dalgaların bir noktadan diğerine iletilmesi, bir iletişim ortamı gerektirir.   Çift Bükümlü Kablo Yapısı   Bükümlü çift kablo telefon sistemlerinde de kullanılır. Bu tür kablolarda çıplak kabloların her birisi bir yalıtım materyali (örneğin plastik) ile giydirilir ve kablolar çiftler halinde birbirine bükülür.   Bu şekildeki basit bükümler,   • Çıplak kablonun ürettiği elektromanyetik sahaların etkisini sınırlayıp diğer kablolarda parazit oluşumunu önleyerek,   • Kablo çiftini elektromanyetik alanların etkisine karşı daha az duyarlı yapıp diğer kablolardan kaynaklanan paraziti önleyerek, kabloyu ağda kullanıma uygun duruma getirir.   Bükümlü çift kablonun madeni koruyucu ile sarılmış durumuna Korumalı Bükümlü Çift Kablo denir. İzole edilmiş bükümlü çiftlerin etrafına sarılmış madeni koruyucu ile, kablo elektromanyetik alandan daha iyi korunmakta ve verilerin daha uzun mesafelere iletilmesine olanak sağlamaktadır.   Çift Bükümlü Kablo Çeşitleri   Günümüzde en sıkça rastlanan uygulanan file kablosu tipi birbirine dolanmış çiftler halinde, telefon kablosuna aynı yapıdaki kablodur. İki tip TP (Twisted Pair) kablo mevcuttur.   STP Kablo (Korunmalı Çift Bükümlü Kablo – Shielded Twisted Pair) Bu tip kabloda dolanmış tel çiftleri koaksiyel kabloda bulunduğu benzeri madeni bir zırh (lifler) ile kaplıdır. Dışarıdan gelen her ayrıcalıklı gürültüye karşı korumalı bir kablo çeşididir. Ethernet ağlarında kullanılabilen bu kablo, koaksiyel kablolardan türlü şekilde verinin taşındığı devrenin bir parçası bulunmadığı için her zaman her iki sonda da topraklandırılmalıdır. Aksi durumda iletişime en çok fazla ziyan sağlayan bir etkin olur. Kablo, içindeki yahut çevresindeki sinyalleri toplayan bir anten bunun gibi çalışır ve file ortamındaki veriyi bozar. Etrafı renkli plastik kaplayıcıyla kaplanmış 4 çift tel ve hariç kaptan herşeyden önce korunmayı veren lifler bulunmaktadır. Bu da STP kabloyu daha misli ve ağır yapmaktadır.   Kabloda korumayı verici liflerin kablonun hiç bir noktasında zedelenmemiş olması çok önemlidir. Ayrıca bu liflerle sağlanan topraklamanın verinin geçtiği bütün noktalarda (ağ kartından duvar prizlerine ve hub’a kadar) daimi olması da çok fazla önemlidir. TP kablolar ilk kullanılmaya başlandığı zamanlarda (belki de koaksiyelden geçiş aşamasında) STP kablo aşırı güvenli kabul edilmiştir. En dıştaki madeni zırh’ın elektromanyetik alanlardan geçerken kablo içindeki sinyalin bozulmasına engel olması beklenir. Ancak STP ilk zamanlarda yüksek bedelli olmasıyla yaygınlaşamamıştır. STP kablo Token Ring ağlarında kullanılmıştır ve ethernet ağları için fazla maliyetinden Ötürü geçmişte tercih edilmemiştir, fakat bu zamanlarda maliyetlerin düşmesi STP kabloları yeniden gündeme getirmiştir.   UTP Kablo UTP kablo yalnızca bilgisayar ağlarında kullanılmaz. Oldukça sıkça rastlanan olan bir başka kullanım sektörü daha vardır: Telefon hatları… UTP kablo telefon hatlarında da kullanılır fakat bilgisayar ağlarındaki kullanması bu yerlerin önüne geçmiştir ve UTP kablo bilgisayar ağlarıyla özdeşleşmiştir. Yapısı koaksiyel kabloya göre epey bir basit olan bakır kablo çeşitidir. İçerisinde 4 çift bakır kablo bulunur. Kabloların birbirleri üstündeki elektromanyetik etkisini azaltmak için, bakır kablolar ikişer ikişer sarılı durumdadırlar. Çevresinin küçük olmasından Ötürü kablo kanallarında daha az yer kaplamakta ve büyük file kurulumlarında çok fazla avantaj sağlamaktadır. UTP kablolar, STP kablonun tam aksine çevredeki gürültüden etkilenmektedir. Daha önceden daha yavaş bilgi iletimi yapabilirken yeni geliştirilen teknolojilerle UTP kablo üzerinden Gigabit hızlı iletişim sağlanabilmektedir. Bu da UTP kablonun daha yaygın kullanımını yanında getirmiştir.   Kablo içindeki teller çiftler biçiminde birbirine dolanmıştır. Her çiftin bir ana rengi bir de “beyazlı” olanı vardır. Yukarıdaki resimde de görüldüğü benzeri ana renkler turuncu, mavi, yeşil ve kahverengidir. Bunlara sarılı olan beyaz teller ise, diğerleriyle karışmasın diye, sarılı olduğu renkle tıpkı bir çizgiye sahiptir. Böylece 8 telin de turuncu, turuncu-beyaz, mavi, mavi-beyaz, yeşil, yeşil-beyaz, kahverengi, kahverengi-beyaz olmak üzere 8 muhtelif renkte ama 4 grupta toplanmış olduğunu görüyoruz. Arama Terimleri: çift bükümlü kablo nedir ve çeşitleri, Bükümlü kablo

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar