Char(13) Komutu ve String Birleştirme…

Char(13) Komutu ve String Birleştirme… Merhaba Arkadaşlar, Bu akşam yazacağım makalemde Visual Basic’te Char(13) Komutu ve String Birleştirmeyi sizlere ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar ders anlatımında fazla örneklere değinemiyorum, Kısa örnekler ile dersi bitiriyorum.   Visual Basic ders konularımızı bitirdikten sonra sırasıyla açıklayıcı örneklere ve program yazımına değineceğim. Önceliğimizin temel kavramları ve neyin nasıl kullanıldığını öğrenmek.   Char(13) Komutu ve String Birleştirme • Chr(13) komutu alt satıra inmeyi sağlar. • String birleştirme: & yada + karakterleriyle olur.   Dim a, b, c, d, f, x As String a = “Bu” b = “gördüğünüz” c = “yazı” d = “alt alta” f = “listelenmiştir.” x = a + Chr(13) + b + Chr(13) + c + Chr(13) + d + Chr(13) + f + Chr(13) MsgBox(x)   InputBox Kullanımı-1 • Inputbox: Kullanıcının veri girdiği bilgi pencereleridir. • Inputbox(” Soru “, ” Pencere Başlığı ” , , x ve y koordinatı) • Inputbox -> Veri -> Kontrol(İsnumeric) -> Sayısal -> True • Inputbox -> Veri -> Kontrol(İsnumeric) -> SayısalDeğil -> False Dim a, b a = InputBox(“Veri girin”, “Pencere”, , 30, 40) b = IsNumeric(a) MsgBox(b)   InputBox Kullanımı-2 • Val() fonksiyonu string’i sayısala dönüştürür. Dim a, b, c As Integer a = Val(InputBox(“Birinci sayıyı yazın”, “Pencere”, , 30, 40)) b = Val(InputBox(“İkinci sayıyı yazın”, “Pencere”, , 30, 40)) c = (a + b) * on MsgBox(“İşlem Sonucu= ” & c)   InputBox Kullanımı misal Dim nott As Integer nott = Val(InputBox(“Notunuzu Yazın”, “Not Hesaplama”, , 30, 40)) If (nott > 0) And (nott <= 59) Then MsgBox(“Kaldınız”) ElseIf (nott >= 60) And (nott <= 100) Then MsgBox(“Geçtiniz”) ElseIf (nott > 100) Then MsgBox(“Sınırı Aştınız”) End If   Modüller • Add New Item bölümünden yeni modül eklenir. Module xyz  -> ‘Modül adı Sub visual_basic()  -> ‘Metod adı MsgBox(“Visual Basic Dersleri Çok Keyifli :)”) End Sub End Module • Daha sonra modülden metot çağırılır. xyz.visual_basic()   Console Console.WriteLine(“Merhaba”) Console.WriteLine(“Nasılsın”) Console.ReadKey()   Dinamik ve Statik Değişken • Dinamik Değişken: Son kıymeti saklamaz. • Statik Değişken: Son kıymeti saklar. • Dinamik -> Dim • Statik -> static   Dizilere Giriş • Dizi: Aynı tipteki değişkenleri bir arada tutar. • Diziler sıfırdan başlar. Dim adres1 As String Dim adres1 As String Dim adres1 As String ————————– Dim adres100 As String   Dizi Tanımlama Dizi adres(99) As String Dim dizi(4) As String Dim dizi(0 to 4) As String Dim dizi() As String = New String(4) {} —————————————————————————– Dim il(3) As String il(0) = “Ankara” il(1) = “Samsun” il(2) = “Çorum” il(3) = “İstanbul” MsgBox(“ilimiz–> ” + il(2)) Arama Terimleri: vba string birleştirme

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar