C'de Math.h Kütüphanesi?

C’de Math.h Kütüphanesi? Merhaba arkadaşlar, C / C++ uygulamalarını yaptığımız Dev++ programında yani az evvela ki anlattığım derste Kullanıcının istediği kadar girdiği sayının ortalamasını piyasa programda stdio.h kütüphanesini gördük. C’de önemli hazır kütüphaneler vardır, benzer stdio.h bunun gibi ve bunu programımıza her zaman include etmemiz gerekmektedir.Böylelikle daha önceden tanımlanmış bir çok fazla fonksiyona sahip oluruz mesela printf() scanf() fonksiyonları stdio.h kütüphanesindedir. Stdio.h ın manası {STanDart Input Output . Header}’dır. Yani girdi çıktı almamıza yarayan fonksiyonları içerir. Ben bu makalemde math.h kütüphanesini ve bazı fonksiyonlarından bahsetmek istiyorum.     EXP() Fonksiyonu Matematikten bildiğimiz e sayısının [e=2.71828182845904523536] üssünü almaya yarayan math.h kütüphanesi içerisindeki bir fonksiyondur… Örneğimize dikkat edecek olursak #include<math.h> kısmıyla math.h kütüphanesini entegre etmiş oluyoruz programımıza yok ise fonksiyon çalışmaz..   1 #include<stdio.h> 2 #include<math.h> üç int main() 4 { int sayi; 5 double x; altı printf(“sayi girin”); 7 scanf(“%d”,&sayi); 8 x=exp(sayi); 9 printf(“e uzeri %d= %.2f”,sayi,x); on getchar();getchar(); 11 return 0; 12 }   SQRT() Fonksiyonu Karekök alma işlemini oluşturan fonksiyonumuz sqrt() fonksiyonudur..Burada önemli olan karekök içerisinde negatif sayı olmaması gerektiğidir.Bunun için do while kalıbıyla örneğimizde tedbir aldık…   1 #include<stdio.h> 2 #include<math.h> üç int main() 4 { int sayi; 5 double x; altı do{ 7 printf(“karekokunu almak istediginiz sayiyi girin”); 8 scanf(“%d”,&sayi); 9 }while(sayi<0); on x=sqrt(sayi); 11 printf(“ %d ‘sayisinin karekoku = %.2f “,sayi,x); 12 getchar();getchar(); 13 return 0; 14 }   POW() Fonksiyonu Power yani üs anlamına gelen bu fonksiyon verdiğiniz bir sayının gene verdiğiniz öbür sayı kadar üssünü almaktadır… mesela x ve y sayılarını verip x üzeri y yi hesaplattıran bir c programı yazalım…   1 #include<stdio.h> 2 #include<math.h> üç int main() 4 { int x,y; 5 int sonuc; altı printf(“X uzeri y icin x ve y degerlerini giriniz:”); 7 scanf(“%d%d”,&x,&y); 8 9 sonuc=pow(x,y); on printf(“%d uzeri %d = %d”,x,y,sonuc); 11 12 getchar();getchar(); 13 return 0; 14 }   LOG() Fonksiyonu Bu fonksiyon verdiğiniz sayının natürel logaritmasını döndürür, şöyle ki; verdiğiniz sayıyı ln biçiminde hesaplar örnek olarak e sayısı verirseniz size ln e yi hesaplayıp 1 diyecektir. Örneğimizle devam edelim…   1 #include<stdio.h> 2 #include<math.h> üç int main() 4 { int x; 5 double sonuc; altı printf(“Bir sayi giriniz:”); 7 scanf(“%d”,&x); 8 9 sonuc=log(x); on printf(“logaritma %d = %d”,x,sonuc); 11 12 getchar();getchar(); 13 return 0; 14 }   COS() Fonksiyonu Matematikten bildiğimiz kosinüs ‘ü bu fonksiyon ile rahatlıkla hesaplattırabiliyoruz. Örneğimizle beraberinde daha iyi anlayabileceğiz.   1 #include<stdio.h> 2 #include<math.h> üç int main() 4 { int x; 5 double sonuc; altı printf(“Bir sayi giriniz:”); 7 scanf(“%d”,&x); 8 9 sonuc=cos(x); on printf(“Cosinus%d = %d”,x,sonuc); 11 12 getchar();getchar(); 13 return 0; 14 }   SİN() Fonksiyonu Sinüste gene kosinüs fonksiyonu ile tıpkı biçimde hesaplanmaktadır. Yukarıdaki örneğimizi sinüs halinde değiştirerek yeni bir Örnek elde edebiliriz.   1 #include<stdio.h> 2 #include<math.h> üç int main() 4 { int x; 5 double sonuc; altı printf(“Bir sayi giriniz:”); 7 scanf(“%d”,&x); 8 9 sonuc=sin(x); on printf(“Sinus%d = %d”,x,sonuc); 11 12 getchar();getchar(); 13 return 0; 14 }   CEİL() ve FLOOR() Fonksiyonları Verdiğiniz bir ondalık sayıyı ceil bir üste floor ise bir alta taşır, örneğin 3.4 girdiniz bu ondalık sayıyı ceil 4 e floor ise üç e taşır.   1 #include<stdio.h> 2 #include<math.h> üç int main() 4 { double x; 5 altı printf(“Bir ondalik sayi giriniz (ondalik olmasi icin araya Nokta koyunuz):”); 7 scanf(“%lf”,&x); 8 9 printf(“Floor icin = %f n”,floor(x)); on printf(“Ceil icin = %f”,ceil(x)); 11 getchar();getchar(); getchar();getchar(); 12 return 0; 13 }   FABS() Fonksiyonu Bu fonksiyonda mutlak kıymet anlamına gelir ve negatif aldığı sayıyı pozitif pozitifleri ise gene pozitif döndürür.burada önemli olan alınacak olan sayının double olmasıdır olmadan fonksiyon çalışmaz..   1 #include<stdio.h> 2 #include<math.h> üç int main() 4 { double x; 5 altı printf(“Bir sayi giriniz :”); 7 scanf(“%lf”,&x); 8 9 printf(“mutlak deger icin = %.2f “,fabs(x)); on 11 getchar();getchar(); 12 return 0; 13 }

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar