C++ 'da Class Kullanımı Nasıldır?

C++ ‘da Class Kullanımı Nasıldır? Tekrardan selam arkadaşlar, C++ ‘a kaldığımız yerden devam edelim. Bu yazımda sizlerde sınıf(class) yapısından bahsedeceğim. C++’ta nesne yönelimine başlıyoruz. C++’ta yapacağımız nesneler,yapısal programlamanın bir parçası şekilde yorumlanacaktır. C’de ve öbür yordamsal programlama dillerinde programlama,olay yönelimli olmak eğilimindeyken C++’ta programlama Ülkü şekilde nesne yönelimlidir. C’de programlamanın bina taşı fonksiyondur.  C++’ta ise nesnelerin yaratıldığı sınıflardır.     Bir sınıfın veri bileşenlerine veri üyeleri, fonksiyon bileşenlerine ise üye fonksiyonlar adı verilir. int benzeri natürel bir veri tipinin kopyasına değişken denirken,kullanıcı tanımlamalı tiplerin kopyaları da nesne şekilde adlandırılır.     Veri üyeleri ve Üye fonksiyonları olan tipler,C++’ta class anahtar kelimesi kullanılarak tanımlanır.   • public: ve private: etiketleri Üye erişim belirteçleri şekilde adlandırılırlar. Public Üye erişim belirtecinden sonra bildirilen herhangi bir Üye fonksiyona yada veri üyesine,program süre sınıfının br nesnesine eriştiği süre erişilebilir. Private Üye erişim belirtecinden sonra bildirilen herhangi bir veri üyesine yada Üye fonksiyona yalnızca o sınıfın üyeleri erişebilir.     • Sınıfla tıpkı isimde olan Üye fonksiyona dikkat ediniz.Bu fonksiyona sınıfın yapıcı fonksiyonu(constructor) adı verilir.Bir yapıcı;sınıf nesnesinin veri üyelerine ilk değerleri atayan özel bir fonksiyondur.     1 #include <iostream> 2 #include <conio.h> üç using namespace std; 4 5 class sinif altı { 7 private: 8 int veri; 9 on public: 11 void veriyaz(int data) 12 { veri=data; } 13 void veriyioku() 14 { cout<<“Veri:”<<veri<<endl; } 15 16 int main() 17 18 { 19 20 sinif s1,s2; 21 s1.veriyaz(100); 22 s2.veriyaz(200); 23 s1.veriyioku(); 24 s2.veriyioku(); 25 26 getch(); 27 28 } Arama Terimleri: c sinif olusturma

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar