C++'da Basit Matematiksel İşlemlerin Yapımı!

C++’da Basit Matematiksel İşlemlerin Yapımı! Merhaba arkadaşlar, Bugün sizlere yazacağım makalemde C++ ile matematiksel işlemleri anlatacağım. Anlatacağım matematiksel işlemleri zorlaştırmadan, basit 4 işlemin bulunduğu matematiksel işlemler sizlerin yapacağı bazı ödev planlarında yararlı olabilir. Arkadaşlar bu dersi fazla da uzatmayacağım malum müfredata göre ders işlemiyoruz 🙂 Standart şekilde tercih ettiğimiz c++ programı olan Dev-C++ programını açarak yeni c++ projesi oluşturalım ve açılan ekrana ise şu kodları yazalım;       1 #include<stdio.h> 2 #include<math.h> // !! bu komutla tercih ettiğimiz matematiksel işlemlerin olduğu kütüphaneyi çağırıyoruz! üç #include<conio.h> 4 5 main () // programa başlıyoruz .. altı 7 { 8 int a,b,toplam; // int komutuyla fonksiyonumuza a,b ve yekün bu gibi 3 kıymet atadık. 9 printf(“toplamak istediginiz iki sayiyi giriniz \n”); // kullanıcıdan iki deger girmesini istedik ama nasıl ? on scanf(“%d%d”,&a,&b); // bu buyruk yardımı ile klavyeden iki deger alınabilecek . birinci deger “a” ya ikinci deger ise “b” ye atanacak. 11 yekün = a + b ; // böylece ilk başta programa tanıtmış olduğumuz yekün degerinin neye göre hesaplanacağı belirlendi. 12 printf(“girdiginiz sayilarin toplami = %d”,toplam); 13 14 getch (); // programımızın ekranda kalmasını saglayan emir .. 15 }     Şimdi biz toplama işlemi oluşturan bir program yaptık da nasıl yaptık? Tekrar mantığını düşünerek adım adım inceleyelim bakalım…   • İlk başta programımızda kullanacağımız kütüphaneleri çağırdık. Programı ve fonksiyonu başlattık.   • “int” komutuyla fonksiyonumuza 3 kıymet atadık. (Birinci sayı , ikinci sayı ve yekün olmak üzere )   • “printf” komutuyla ekrana iki deger girilmesi istedigini yazdık.   •”scanf ” komutuyla kullanıcının klavyeden girdi girebilmesini sagladık. (Programımızda iki deger girilmesi istendiği için iki adet “%d” kullandık, birinci %d yi (C++ dilinde %d tamsayı degeri demektir) “a” ya ikincisini ise “b” ye atadık. bundan sonra klavyeden girilen birinci kıymet a ikinci kıymet b şekilde görülecek)   • “toplam = a + b ;” Bu komutta ise biraz herşeyden önce atadığımız yani kullanıcı nedeniyle girilen iki değerin toplamını bilgisayara hesaplattırdı (eğer çarpma yapacaksak a x b , bölme yapacaksak a / b vb. kullanabiliriz. Bu işlemleri en başta çağırdığımız matematik kütüphanesine borçluyuz.)   • Biz yekün adlı değerle iki sayının toplamını bilgisayara hesaplattık ama henüz kullanıcıya göstermedik ? bunu ise yeniden “printf” komutuyla yapacağız.     • Buradaki %d değerini tırnağı kapattıktan sonra virgül ile yekün adlı değere atadık. Yani yekün ne ise ekranda %d yerine o gözükecek. Arama Terimleri: toplama programi dev c

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar