C# Dosya Taşıma İşlemi?

C# Dosya Taşıma İşlemi? Merhaba arkadaşlar, C# dersimize kaldığımız yerden tam gaz devam deriz ve sıradaki konumuz dosya nakil işlemi. Bu dersimizde C Sharp’ta System.IO sınıfını, openFileDialog, folderBrowserDialog ve form nesnelerini kullanarak istediğimiz dosyayı, istediğimiz klasöre taşıyan programı yapacağız. Dersimize başlayalım ama ilk evvela formumuzun dizaynını oluşturalım, daha sonra System.IO sınıfını çekelim.   1 using System.IO;   Daha sonra Form load kısmında textBoxlarımızı edilgen yapalım.   1 textBox1.Enabled = false; 2 textBox2.Enabled = false;   Daha sonra değişkenlerimizi oluşturalım.   1 string tasinacakDosya = “”, tasinacakDosyaIsmi = “”, dosyaninTasinacagiKlasor = “”;   Daha sonra button1’in click olayına kodlarımızı yazalım.   1 openFileDialog1.Title = “Taşınacak Dosyayı Seçiniz…”; 2 openFileDialog1.FileName = “”; üç if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 4 { 5 tasinacakDosyaIsmi = C1.SafeFileName.ToString(); altı tasinacakDosya = openFileDialog1.FileName.ToString(); 7 textBox1.Text = tasinacakDosya; 8 } 9 else on { 11 MessageBox.Show(“Dosya Seçmediniz…”, “Uyarı..!”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 12 } //Daha sonra button2’nin click olayına kodlarımızı yazalım. 13 if (folderBrowserDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 14 { 15 dosyaninTasinacagiKlasor = folderBrowserDialog1.SelectedPath.ToString(); 16 textBox2.Text = dosyaninTasinacagiKlasor; 17 } 18 else 19 { 20 MessageBox.Show(“Dosyanın Taşınacağı Klasörü Seçmediniz…”, “Uyarı..!”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 21 }   Ve son şekilde button3’ün click olayına kodlarımızı yazalım.   1 if (dosyaninTasinacagiKlasor != “” && tasinacakDosya != “”) 2 { üç if (File.Exists(dosyaninTasinacagiKlasor + “" + tasinacakDosyaIsmi)) 4 { 5 MessageBox.Show(“Belirtilen klasörde “ + tasinacakDosyaIsmi + “ isimli dosya zaten mevcut…”, “Uyarı..!”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); altı } 7 else 8 { 9 File.Move(tasinacakDosya, dosyaninTasinacagiKlasor + “" + tasinacakDosyaIsmi); on MessageBox.Show(“Dosya Taşıma İşlemi Başarılı”, “Dosya Taşındı…”); 11 } 12 } 13 else if (dosyaninTasinacagiKlasor == “”) 14 { 15 MessageBox.Show(“Dosyanın Taşınacağı Klasörü Seçiniz…”, “Uyarı..!”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 16 } 17 else if (tasinacakDosya == “”) 18 { 19 MessageBox.Show(“Dosya Seçiniz…”, “Uyarı..!”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 20 }

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar