C# Dosya Kopyalama İşlemi?

C# Dosya Kopyalama İşlemi? Merhaba arkadaşlar, Bu makalemde C#’ta System.IO sınıfını, openFileDialog, folderBrowserDialog ve form nesnelerini kullanarak istediğimiz dosyayı, istediğimiz klasöre kopyalayan programı yapacağız. Bu sistem kullanarak veritabanı yedekleme işlemlerini bile yapabiliriz. İlk evvela formumuzun dizaynını oluşturalım,daha sonra System.IO sınıfını çekelim.   1 using System.IO;   Daha sonra Form load kısmında textBoxlarımızı edilgen yapalım.   1 textBox1.Enabled = false; 2 textBox2.Enabled = false;   Daha sonra değişkenlerimizi oluşturalım.   1 string kopyalanacakDosya = “”, kopyalanacakDosyaIsmi = “”, dosyanınKopyanacagiKlasor = “”;   Daha sonra button1’in click olayına kodlarımızı yazalım.   1 openFileDialog1.Title = “Kopyalanacak Dosyayı Seçiniz…”; 2 openFileDialog1.FileName = “”; üç if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 4 { 5 kopyalanacakDosyaIsmi = openFileDialog1.SafeFileName.ToString(); altı kopyalanacakDosya = openFileDialog1.FileName.ToString(); 7 textBox1.Text = kopyalanacakDosya; 8 } 9 else on { 11 MessageBox.Show(“Dosya Seçmediniz…”, “Uyarı..!”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 12 }   Daha sonra button2’nin click olayına kodlarımızı yazalım.   1 if (folderBrowserDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 2 { üç dosyanınKopyanacagiKlasor = folderBrowserDialog1.SelectedPath.ToString(); 4 textBox2.Text = dosyanınKopyanacagiKlasor; 5 } altı else 7 { 8 MessageBox.Show(“Dosyanın Kopyalanacağı Klasörü Seçmediniz…”, “Uyarı..!”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 9 }   Ve son şekilde button3’ün click olayına kodlarımızı yazalım.   1 if (dosyanınKopyanacagiKlasor != “” && kopyalanacakDosya != “”) 2 { üç if (File.Exists(dosyanınKopyanacagiKlasor + “" + kopyalanacakDosyaIsmi)) 4 { 5 MessageBox.Show(“Belirtilen klasörde “ + kopyalanacakDosyaIsmi + “ isimli dosya zaten mevcut…”, “Uyarı..!”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); altı } 7 else 8 { 9 File.Copy(kopyalanacakDosya, dosyanınKopyanacagiKlasor + “" + kopyalanacakDosyaIsmi); on MessageBox.Show(“Dosya Kopyalama İşlemi Başarılı”, “Dosya Kopyalandı…”); 11 } 12 } 13 else if (dosyanınKopyanacagiKlasor == “”) 14 { 15 MessageBox.Show(“Dosyanın Kopyalanacağı Klasörü Seçiniz…”, “Uyarı..!”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 16 } 17 else if (kopyalanacakDosya == “”) 18 { 19 MessageBox.Show(“Dosya Seçiniz…”, “Uyarı..!”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 20 }

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar