Bulut Bilişim ( Cloud Computing ) Nedir?

Bulut Bilişim ( Cloud Computing ) Nedir? Merhaba arkadaşlar, Son yıllarda adını yoğun olarak duymuş olabileceğiniz bir sistemden bahsetmek istiyorum. Bahsedeceğim sistem bulut bilişimdir. Bulut Bilişim ve ya işlevsel anlamıyla çevrim içi bilgi dağıtımı; bilişim aygıtları bünyesinde müşterek bilgi paylaşımını verici hizmetlere verilen genel ad. Bulut bilişim bu yönüyle bir ürün değil, hizmettir; temel kaynaktaki yazılım ve bilgilerin paylaşımı sağlanarak, var bilişim hizmetinin; bilgisayarlar ve öbür aygıtlardan elektrik dağıtıcılarına aynı bir olarak bilişim ağı üstünden kullanılmasıdır. Bulut sözcüğü dosyaların sağlandığı konumu işaret etmektedir. Klasik bir algı şekilde işlemleme ve gizleme konumlarının tıpkı aygıtta bulunması durumu klişeleşmiştir. Ancak gizleme boyutu bulutlara yani gizleme ve altyapı hizmeti barındıran hizmetlere doğru kaymaktadır. Bu gidişin ilk öncü uygulamaları, İnternet sağlayıcıları tarafından, yedekleme amacıyla sunulan bulutlardır. Örneğin, Türkiye’de hizmet verici bir İnternet sağlayıcısı olan TTNET; TTNET Bulutu adlı hizmetle Türkiye piyasasına girmiştir. Google bunun gibi uluslararası bilişim şirketleri ise; Google Docs benzeri çevrim içi bilgi işleme niteliği sunan uygulamalar geliştirmiştir. Ayrıca; Microsoft ve Intel bunun gibi büyük teknoloji firmaları da; bu teknolojiyi bilişim tüketicisine sunmuştur. Bilgisayar kuramcıları sebebiyle İnternet’in geleceğinin bulut bilişimden geçtiği iddia edilmektedir. Buna göre gelecekte, bilgisayar hard disklerinin yerine çevrim içi bulutların kullanılacağı ön görüsü hakimdir. Bu bilişim aygıtlarında herhangi bir altyapı hazırlamadan, tamamıyla çevrim içi file vasıtası ile işlevsel uygulamalara ulaşmak anlamına gelmektedir. Bu bu sahanın gelişmesiyle, bilhassa bilişim teknolojisi tüketen toplumlarda çok sayıda bilgi dağıtımı verici firmanın önemli bir konuma geleceği, hatta sektördeki rekabetin hukuksal sorunlara neden olabildiği tartışılmaktadır. Çünkü bütün bilgi-işlem uygulamalarının çevrim içi altyapıya kaydırılmasına giden yol; şahsi bilgilere istenilmeyen erişimleri doğurabilme tehlikesini taşımaktadır. Bulut bilişim, satın alanların yerel konumlarında; herhangi bir işlem, yazılım, veri erişimi ve ya servis altyapısı gerekmeksizin; alınacak hizmetin sağlanabilmesini konu sektör bilişim servisidir. Bu hizmetin kullanım kuramlaması elektrik dağıtıcılarıyla paralellik göstermekte, böylece kullanıcılar diledikleri hizmetten kendi aygıtlarında herhangi bir altyapı oluşturmadan yararlanabilmektedir. Bu kuram bilişim teknolojilerindeki devamlı bir gerekliliğin yerini doldurmuştur. Bilişim ürünlerinin yazılım boyutlarındaki artışlar dikkate alınırsa: yeni altyapı ve yeni personel eğitimleri benzeri faktörlerin ortadan kalkmasını verici bu sistem, abonelik ya da birim başı ödeme mantığıyla; İnternette gerçek zamanlı işlem yapabilme yeteneğinin sınırlarını genişletmiştir. Bulut bilişim, internet teknoloji servisleri için temeli internet protokollerine dayanan; yeni bir tamamlayıcı, hizmet dağıtıcı şekilde tanımlanmaktadır. Bu sistem yardımı ile programlarla yapılan çok sayıda bilişimsel işlem; bundan sonra internet üstünden sanal şekilde yapılabilmektedir. Bu İnternet’le birikte irak bilgisayarlara erişebilmek ve bu bilgisayarlar üstünden veri işleyebilme tekniğinin bir getirisidir. Çevrim içi şekilde yapılandırılan file tabanlı araçlar ve uygulamalar sayesinde, file tarayıcıları çok sayıda programın bir araya toplandığı ve bilgisayarlar arası işlem yapılabilen bir alana dönüşmüştür. Bulut bilişim, file tarayıcılarıyla erişilen siteler yardımı ile uygulamaların İnternet üstünden kullanılmasını sağlar. Bu yazılımlar ve verilerin irak bir konumda bulunan sunucularda erişime açılmasıyla mümkündür olur. Bu kullanım iki genel çerçeveye sahiptir. Bunlardan ilki sıkça rastlanan şekilde uygulanan programlarla oluşturulan dosyaların herhangi bir konumda görüntülenebilmesini veren çevrim içi uygulamalardır. sorun Microsoft Ofis ile yazılan bir içerik belgesinin bu yazılımın kurulu bulunmadığı bir konumda, internet üstünden ön izlemeye alınabilmesi bu tür bir gelişimdir. Sistemin ikinci boyutu ise çevrim içi işlevsel yaratımların oluşturulabilmesidir. Bunun için sayfa yinelemesi gerektirmeyen ve konum dinamikliğini verici bir sistem olan AJAX geliştirilmiştir. Böylece işlevsel etkinin izdüşümü anında sayfaya yansıtılabilmiş, internet üstünden program kullanımının önü açılmıştır. Günümüzde çok sayıda bulut bilişim sağlayıcısı; çok sayıda sistem için lüzumlu altyapıyı temel bir veri sisteminden aktarmakta, satın alanların bilişim aygıtlarında bu programların yüklü olması ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Bununla birlikte, gelişen bu yeni sektörde ticari hakların korunumu önemli bir vaziyet şekilde belirmektedir, bunun için hizmet derecelendirme anlaşmaları olsa da; küçük kurumlar patentli özel adalandırmalardan kaçınarak, sektörde yer almaktadır.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar