Bilgisayar Sisteminin Genel Açılışı ve Özel Bir Takım Dosyaları?

Bilgisayar Sisteminin Genel Açılışı ve Özel Bir Takım Dosyaları? Bilgisayar açıldığı anda çalışmaya başlar. İlk yaptığı işlem POST programını çalıştırıp genel bir Sistem kontrolü yapar. Daha sonra sistem disket ve ya disk üstünde bir işletim sistemi arar. Bu işletim sistemi tamamen farklı bir şey olabilir. Ancak biz şu lahza DOS ile ilgileniyoruz. DOS lüzumlu bir takım komutları açılış diskinin ilk sektörüne yazmış olacaktır. Burada okuduğu bilgiler ışığında bilgisayar işletim sisteminin dosyalarını yükler DOS ortamında bu dosyalar IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM’dur bu dosyalar her zaman sistem diski üstünde bulunmalıdır. Aksi durumda sistem açılamayacaktır. Ancak bunlar haricinde de olmasa da olur cinsinden sistem dosyası diyebileceğiz, bilgisayardan bilgisayara değişen bir takım ayar dosyası (CONFIG.SYS) ile ilk açılışta otomatik şekilde çalıştırılmasını istediğimiz komutları içerisinde tutan toplu işlem dosyasını (AUTOEXEC.BAT) çalıştıracaktır. CONFIG.SYS Dosyası Bu dosya arasında sistem ile ilgili bazı ayarların tutulduğu ve çalıştırıldığı dosyadır. Sistem dosyalarının yüklenmesinden hemen sonra çalıştırılır. Bu dosya içerisinde CD sürücü tanıtımı, Ses kartı tanıtımı, SCSI HDD tanıtımı, Türkçe ira kümesi tanıtımı,Yüksek hafıza kullanımı, Genişletilmiş ve ya yayılmış hafıza kullanımı gibi ayarlar bulunmaktadır. Bu tanıtımların çoğu CONFIG.SYS dosyası arasında ve DEVICE tanıtımları ile yapılır. AUTOEXEC.BAT Dosyası CONFIG.SYS dosyasının çalıştırılmasından hemen sonra bu toplu işlem dosyası çalıştırılır. Bu dosya içerisinde Dahili yada Harici komutları arzulanan bir sırada yerleştirilir. Bu dosya ilk açılışta otomatik olarak çalıştırılır. Genellikle CONFIG.SYS’de yapılan tanıtımları tamamlayan komutlar da bu dosya içerisinde yer alır. Genel şekilde bu dosya herhangi bir Toplu İşlem Dosyası ile yapılabilecek bütün işlemleri yapar. Tek fark olarak bu dosya açılışta otomatik şekilde çalıştırılır. Toplu İşlem Dosyaları (BAT dosyaları) BAT dosyaları direkt çalışabilen kütüklerdendir. EXE ve COM uzantılı dosyalarda bulunduğu benzeri bu dosya da yalnızca ismi yazılarak ve ENTER tuşuna basılarak çalıştırılabilir. Ancak EXE ve COM dosyaları bir derleyici tarafından oluşturulur ve insanlar anlamında okunamaz fakat BAT dosyaları şahıslar aracılığıyla editörler aracılığı ile oluşturulur ve şahıslar anlamında rahatlıkla okunup anlaşılabilir. Bu dosyaların içerisine bu bölümde karşılaştığınız bütün komutları dilediğiniz dizi ile yazabilirsiniz. Örneğin şöyle bir BAT dosyası yazılmış olsun. CLS MD BETIM CD BETIM COPY \AUTOEXEC.BAT Bu BAT dosyasını DENE.BAT adıyla kaydetmiş olalım. Kullanıcı DENE yazıp ENTER tuşuna basar ise önce ekran temizlenir, sonra BETIM adında bir klasör açılır, bu BETIM klasörüne girilir ve son şekilde ta kök klasör içerisindeki AUTOEXEC.BAT adındaki dosya aktif klasör içerisine (BETIM) kopyalanır. Anlaşıldığı üzere dosyayı hangi sıradaki komutlardan oluşturmuşsanız o işlemler o sırada yapılır. Bu anlamda genel şekilde bahsedilen bütün komutları kullanabilirsiniz. Ayrıca fazlalık şekilde aşağıdaki komutlardan da BAT dosyaları içerisine koymanız mümkün. ECHO Komutu ECHO ON ECHO OFF ECHO MESAJ Şekillerinden bir tanesi ile kullanılır. Bu komutların önüne bununla birlikte @ işaretini de koyabilirsiniz. Bu komutlardan ECHO ON komutu BAT dosyalarının içerisindeki komutları işletirken ekrana yalnızca komutun sonucunu değil işletilecek komutun kendini de gösterir. ECHO OFF komutu ise BAT dosyalarının içerisindeki komutları işletirken ekrana yalnızca komutun çıktısı görünür. ECHO MESAJ ile MESAJ ile belirtilen anlatım ekrana yazılır. Eğer Bu komutlardan herhangi birinin ve ya hepsinin önüne @ göstergesi konursa o emir satırı ekranda görünmez (Çalışma Anında) yalnızca o komutun çıktısı görünür. (Bir bakıma ECHO OFF gibi. Ama ECHO OFF daha sonraki bütün satırlar için etkili iken, @ göstergesi .sadece o satır için geçerlidir.)

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar