Bilgisayar Ağı Çeşitleri Nelerdir?

Bilgisayar Ağı Çeşitleri Nelerdir? Sevgili arkadaşlar, Bilgisayar ağları, bilgi alışverişinin çok fazla hızlı bir biçimde gerçekleştiği ve bilgiye kolay ulaşım verici bir bilgi havuzudur. Bu ortamı yapan ve ayakta durmasını veren file teknolojilerinin önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde her alanda uygulanan ve bilgiye erişim hızını büyük bir oranda arttıran internet, vazgeçilmez dev bir kütüphanedir. Her eve ve her meslek yerine giren internet, bilgisayarların bir ağa bağlaması zorunluluğunu ortaya koymuştur. 1 – Yerel Alan Ağları Yerel sektör ağları (LAN – Local Area Network) adından da anlaşılabileceği benzeri bir yerleşke yada bir kurum arasında oluşturulan, dışa kapalı ağlardır. Bilgisayarlar arası uzaklık birkaç kilometreden fazla değildir. İstasyonlar küçük bir coğrafi piyasa içerisindedir. Yerel ağlar diğerlerine göre daha hızlı çalışırlarken megabit benzeri hızlara erişirler. misal olarak, evlerde yahut işyerlerinde oluşturulan ağlar yerel saha ağlarına girer. Genellikle internet paylaşımının gerçekleştirilmesi, aşırı kullanıcılı basit programların kullanılması yada aşırı kullanıcılı oyunların oynandığı ağlardır. 2 – Geniş Alan Ağları Birbirlerine aşırı irak yerel ağların bir araya gelerek oluşturduğu geniş ağlardır. (WAN – Wide Area Network ) Ağlar arası bağlantı fiber optik bir kablo ile olabildiği benzeri uydular üstünden de sağlanabilir. Bu ağlarda uygulanan teknolojiler LAN’lardan farklıdır. Yönlendirici (router) ve çoklayıcı (repeater) benzeri file elemanlarının kullanılması gerekir. İstasyonlar aşırı geniş bir coğrafi alana yayılmıştır. üç – Metropol – Alan Ağları (MAN) Metropolitan ağlar (MAN – Metropolitan Area Network ) yerel saha ağlarından biraz daha büyük ağlardır. Üniversitelerde, büyük meslek yerlerinde oluşturulan ağlar bu kategoriye girer. Ülke çapına yayılmış organizasyonların belirli birimleri arasında sağlanan veri iletişimi ile oluşan ağlardır. 4 – Depolama – Alan Ağları (SAN) Sunucular, gizleme ortamı şekilde üzerlerine düşüş gösteren görevi yapmasına karşılık, kapasiteleri sınırlıdır ve tıpkı bilgiye çok sayıda şahıs erişmeye çalıştığında darboğaz oluşabilir. Bu nedenden dolayı çok sayıda kuruluşta teyp üniteleri, RAID diskler ve optik gizleme sistemleri benzeri çevrebirimi gizleme aygıtları kullanılmaktadır. Bu tür aygıtlar verinin çevrimiçi yedeklenmesinde ve büyük miktarlarda bilginin saklanmasında Öğe rol oynarlar. Sunucu boyutları ve çok uygulamalar arttıkça yukarıda sözü edilen geleneksel gizleme ortamı stratejileri iflas etmektedir. Çünkü bu çevrebirimi aygıtlarına erişim yavaştır ve her kullanıcının bu gizleme aygıtlarına saydam bir biçimde erişimi olasıdır olamayabilir. SAN (Storage Area Network)’lar verilere daha hızlı erişim ve daha fazla alternatif sunmaktadır. Veri depolama ağları, her bir sunucunun veri depolama sistemi ile bir teyp yedekleme kütüphanesi bünyesinde yüksek hızlı ve direkt fiber kanal bağlantısı sağlayabilir. Bunun anlamı, yerel ağın, bundan böyle yedekleme ve arka yükleme sürecinde verileri taşımak için kullanılmayacağı, böylece yerel file üstündeki hizmetler ve kullanıcılar için performansın arttırılmasıdır. Bu tür teyp depolama uygulaması, yerel ağdan müstakil (LANfree) yedekleme çözümü şekilde anılmaktadır. Kısa sürede fazla veri depolanmasını oluşturmakta ve merkezi bir yönetime İmkan vermektedir. 5 – hususi Sanal Ağlar (VPN) Sanal ve özel ağlar (VPN – Virtual Private Network), yerel internet servis sağlayıcı ve kurumsal yerel ağlar arasında güvenli bir tünel üstünden veri iletimi gerçekleştirerek çalışır. Bir aşırı file donanımı müstahsil internet gibi, paylaşılmış veri ağları üstünden tünelleme ve şifreleme yapabilme yeteneğine sahip donanımları piyasaya sunmaktadır. Kurumsal ağlarını daha önceden bir takım güvenleri nedeni ile internete bağlamayan şirketleri yeni VPN teknolojileri ile güvenli bağlantılar sağlayabilecekler. Arama Terimleri: Bilgisayar aglari cesitlerini nelerdir, bilgisayar ağları türleri nelerdir kısaca, bilgisiyar ağları çeşitlerini araştır, internet ağı modelleri file modelleri

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar