Bağkur Terk Kodları Listesi

Bağkur terk kodları listesine göz atarak Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu hesabınızda yer piyasa başlangıç ve bitiş kodlarının ne anlama geldiğinş öğrenebilirsiniz. Bağkura başladığınızda ya da herhangi 1 sebep ile bağkuru terk ettiğinizde Sosyal Güvenlik Kurumu 4b Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu hizmet cetvelinde bu giriş ve çıkışlar terk kodları ile belirtilir. Tabi terk diyince bırakma şekilde anlaşılabiliyor lakin bütün başlangıç ve bitişler SGK mevzuatına göre terk kodu şekilde adlandırılmaktadır.

Bağkurlu okuyucularımız Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu sorgulaması yapınca giriş ve çıkışa ilişkili olarak terkleri hesaplarında görülmekte ve nedenini bilemediğinden bize konu alanında sorular iletmekte. Biz de Sosyal Güvenlik mevzuatına göre #13-ek-63 terki ne demek, #01-işi bırakma ne demek,  #06-yeniden sigortalı ne demek benzeri bağkurda hangi terk kodunun ne anlama geldiği konusu için bu yazısı sizlerle paylaşmak istedik.

Bağkur sanal terk nedir ?

Yukarıda terk kodları altında belirttiğim üzere 2008/Nisan bundan öncesi 60 aydan fazla borcunuz var ise ya da 2015/04 dönemi evveli 12 aydan fazla borcunuz var ise ve ya 2018/Haziran ayı bundan öncesi ödenmemiş prim borçlarınız var ise bu dönemlere ilişkili olarak borçlarınız otomatik siliniyor ve sistem otomatik şekilde sanal terk giriyor. Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu sanal terk kodu da gerçek terke dönmeden herhangi 1 işlem yapamıyorsunuz. İşte bunun düzeltilmesi için SGK’ya müracaat yapmanız gerekiyor.

Eğer e devlet sorgulaması sonucunda sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekebilir uyarısı alıyorsanız yapmanız gerekenler ile ilgili hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bağkur terk etmiş sigortalı ne demek ?

4b terk etmiş sigortalı ne demek ? Şayet sorgulama sonucunda bu İkaz ile karşılaşıyorsanız ticari/zirai faaliyetinize son verdiğiniz ya da sigortalı işe girdiğiniz için Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu durdurulmuş manasına gelir. Ticari/zirai etkinlik devam ediyor ve sigortalı da çalışmıyorsanız, buna karşın hesabınız terkli görünüyorsa düzeltmek için zaman kaybetmeden Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu dosyanızın bulunduğu SGK’ya müracaat yapın.

Bağkur kodu nedir ?

Yukarıda da belirttiğim üzere bağkurda her başlangıç ve bağkurdan ayrılışın 1 terk kodu bulunmaktadır. Şimdi bu kodları ve ne anlama geldiğini açıklamaları ile belirtelim.

#01-işi bırakma

Bu kod bağkurlu olmanızı gerektiren çiftçilik, esnaflık, vergi kaydı, firma ortaklığı v.s. kaydınızı sildirdiğinizde/sonlandırdığınızda sildirme/sonlandırma itibarı ile uygulanan koddur. Şayet 01(53.madde) biçiminde ise bu kod bağkurlu iken sigortalı çalışmaya başladığınızdan ötürü bağkurun durdurulduğunu anlamanız gerekiyor. Şayet 01 (65 yaş) yazıyorsa 65 ıslak muafiyetinden yararlanarak bağkuru durdurduğunuz manasına gelir.

#02-Ölümden terk 

Bağkurlu iken vefat eden bir tanesi için ölüm tarihsel sebebiyle girilen terk kodudur. Bu kodun girildiği tarihten sonraki süreler için prim borcu işlemez. Adalet sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ölüm terkinin girildiği tarihe kadar olan kısımlarda var ise cari  ve ya geçmiş bütün borçların ödenmesi gerekmektedir.

#03-Resen terk

Terk işleminin mevzuata aykırı 1 vaziyet v.s. sebebi ile Sosyal Güvenlik Kurumu nedeniyle yapıldığında uygulanan koddur.Bu işlem sigortalının alakayı olmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile yapılıyor. Sigortası yapılmış kişinin girilen bu koda itiraz hakkı her süreç için bulunmaktadır.

#04-Bildirge iptal

Bağkurunuz açılmaması gerektiği durumda açıldıysa, sigortalı çalışıyor olmanıza karşın açıldıysa, yanlışlıkla açıldıysa v.s. benzeri pozisyonlarda dosyanın iptali biçiminde uygulanan koddur. Bununla beraber yurtdışında sigortalı çalışıyor olmasına karşın ya da emekli aylığı almaktadır olmasına karşın sonradan hizmet cetveli vererek iptal alakayı arzu edenler için de bu kodla iptal işlemi yapılmaktadır.

#05-İsteğe bağlı sigortalı

başlangıcı için talepte bulunduğunuzda isteğe bağlı sigortanın başlangıç zamanını belirten koddur. İsteğe bağlı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu rica zamanını takip eden günden başlatılır. E-devletten ya da isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi ile yapmış olduğunuz başvurulara istinaden yine sigortalılık bu kodla başlatılır.

06 yine sigortalı ne demek

Bu kod ise kayıt silinmeden ya da sigortalı işe başlamadan ötürü 01-Terk kodu girilen bağkurun gene tıpkı numara üstünden tekrardan açılmasında uygulanan koddur. Yani tekrardan prim ödenmeye başlanan tarihsel gösterir.

#07-Yaşlılık aylığı talebi

Emeklilik talebinde bulunduğunuzda emeklilik rica tarihsel sebebiyle bağkurun kapatılması ve emeklilik işlemlerinin başlamasına ilişkili olarak koddur. Bu kodun girilmesinden sonrasında bundan sonra prim borcu işlemez. Aylık bağlanabilmesi için bu kodun girildiği tarihe kadar olan bütün prim borçlarının sıfırlanması gerekir.

#09-Yaşlılık toptan ödemesi

Malumunuz üzere işe başlama tarihine göre ıslak şartını sağlamış lakin primi yeterli olmayanlar talepte bulunmaları şeklinde sgk toptan ödeme hakkından yararlanabilmekte. Toptan ödeme talebinde bulunulduğunda bu kod kullanılmaktadır.

#12-Malulluk aylığı talebi

talebinde bulunduğunuzda uygulanan terk kodudur. Malulen emekliliğe müracaat aşamasında değil heyet anlamında meslek gücü kaybının en az %60 ya da üstünde kaybedildiği anlaşıldığında yani son aşamada dosya emeklilik servisine gönderilmeden önceki süreçte bu kod girilir. Emekli maaşının bağlanabilmesi için bu kodun girildiği tarihe kadar olan prim borçlarının ödenmesi gerekir.

#14-İş Kazası talebi

Bağkurlu iken meslek kazası geçirmeniz ve meslek kazası neticesi meslek gücünüzdeki kayıp oranınız en az %10 üstünde olması biçiminde meslek kazası maaşı talebinde bulunulduğunda uygulanan terk kodudur.

#15-Ölüm aylığı talebi

Ölen bağkurlu için ölüm maaşı talebinde bulunulması biçiminde uygulanan koddur. Çoğunlukla işlenmez ancak hizmet cetvelinde yazıyorsa ne anlama geldiğini bilmekte tabi ki yarar vardır.

#17-Ölüm toptan ödemesi

Ölen sigortalının prim günü yeterli değilse ve adalet sahiplerine emekli maaşı bağlanamıyorsa ödenen primlerin adalet sahiplerine iadesi yapılabiliyor. İşte bu halde bu kod kullanılıyor.

Bağkur ek 19 nedir ?

19 ek 19 terki nedir ? Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu prim borcu 2008/Nisan ayından evvelinde 60 aydan fazla olanların prim borçları silinmiş ve prim ödemesinin yettiği son ay nedeniyle de Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu tescilleri durdurulmuştu. İşte bu durdurmada uygulanan kod Ek-19 terk kodu. Bu halde 06-Yeniden Sigortalı kodu ile Ek-19 terki arasındaki süreyi ihya yani canlandırma yolu ile borçlanabilir ve hizmete ekletebilirsiniz.

13 ek 63 terki ne demek

2015/04 dönemi evveli prim borcu 12 aydan fazla olanların prim borçları çıkarılan torba hukuk ile silinmiş ve prim ödemelerinin yettiği son ay sebebiyle hizmetleri askıya alınmıştı. İşte prim ödemesinin yettiği son tarihe 63 terk kodu giriliyor. 06-Yeniden sigortalı başlangıç kodu ile Ek-63 terk tarihsel arasındaki süreleri dilerseniz talepte bulunarak ihya edebilir ve hizmetten saydırabilirsiniz.

#Ek-76 terk kodu

En son çıkartılan hukuk ile bağkurluların 2018/Haziran ayı evveli prim borçları silinmiş ve hizmetler de prim ödemesinin yettiği son ay sebebi ile askıya alınmıştı. 1479-76 terk kodu ile durdurulan vakit daha sonrasında sigortalının kendisi ya da adalet malikleri nedeni ile müracaat yapılarak borçlanılabilecektir.

1479-63 terk kodu ne demek ?

Esnaf/Şirket bağkurlular 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlülük tarihsel olan 01.10.2008 zamanından evvelinde 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalı sayılmaktaydılar. Yani 1479 demek tabi olunan kanun anlamına geliyor. Bu kısımda gene en çok aşırı sorulan soru 13 ek 63 terk ne demek sorusu oluyor. #13-ek-63 terki şu anlama gelir.

2015 yılında çıkan torba kanunla 5510 Sayılı Kanuna geçici 63. madde eklenmişti. Bu madde ile 2015/04 dönemi önce 12 aydan fazla borcu olanların borçları silinerek hizmet donduruldu. Hizmet dondurulurken son prim ödemesinin yettiği ay sonu nedeni ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 13 ek 63 terki girildi. Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 63 terk kodu ile girilen 1479-63 terk koduyla durdurulan sürelerini bağkurlunun kendisi ya da adalet malikleri dilediği süreç ihya ederek yani canlandırarak tekrardan hizmetten saydırma hakkına sahiptir.

2926-63 terk koduyla durdurulan vakit ne demek ?

Tarım bağkurlular 2008 önce 2926 sayılı Kanun kapsam gereğinde sigortalı sayılmaktaydı. Bu kapsamda prim ödemesi yapanlardan 2015/04. ay ve önce prim borcu olanların prim borçları silinerek borçlu olunan sürelere ilişkili olarak hizmetler askıya alınmıştı. Bu kanunla dondurulan ve sonradan borçlanılacak vakit manasına gelmektedir.

Terk etmiş sigortalı emekli olabilmekte mi ?

Emekli maaşının bağlanması için aktif sigortalı ya da bağkurlu olma şartı aranmamaktadır. Terkli olsa dahi Şayet emeklilik için lüzumlu olan prim gün sayısı, sigortalılık zamanı ve ıslak şartı benzeri koşullar sağlanıyorsa emeklilik talebinde bulunabilirsiniz.

Bağkur terk kodları ile ilgili kafanıza takılan bütün soruları yazının sonundaki yorum kısmından sorabilirsiniz. 

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar