Aynı Gün Sgk Girişi Yapılır mı ? ( İşe Girişte Tüm İstisnalar)

Aynı gün sosyal güvenlik kurumu girişi  ve SGK işe giriş beyanname sürelerinde bütün istisnai durumlar dalında paylaşımımızda bilgi bulabilirsiniz. İşe başlayan her 1 sigortalı için işverenin Kanuna göre belirlenen sürelerden evvelinde işe giriş bildirgesini elektronik ortamda vermeleri zorunludur.

İşe giriş bildirgesinin kanunen veriliş süreleri bazı işyerleri için istisnadır. Bu paylaşımımızda işe giriş bildirgesi veriliş süreleri meselesi için bilgi bulabilir bununla beraber çok sorulan tıpkı gün sigorta girişi organize edilmektedir mı, pazartesi işe giriş tıpkı gün olur mu, sigorta girişi tıpkı gün olur mu, pazar günü Sosyal güvenlik kurumu girişi organize edilmektedir mı bu gibi konu dalında sorulan bütün soruların yanıtını bulabilirsiniz.

Sgk işe giriş bildirgesi nedir ?

İşe giriş bildirgesi işe başlayan 1 sigortalı için işveren anlamında elektronik ortamda verilmesi mecbur olan belgedir. Bildirgede sigortalının işe başlayacağı tarih, kimlik bilgileri, uğraş kodu, çalışma kodu, sigorta kapsamı ve işveren teferruatları yer almaktadır.

SGK işe giriş bildirgesi ne süreç verilmektedir ?

İşe giriş bildirgesinin Kanunlara göre en geç sigortalının işe başlama zamanından bir gün evvelinde elektronik ortamda verilmesi gerekebilir. Fakat bu durumun bazı istisnaları vardır.

 • Tarım, yapı ve balıkçılık işyerlerinde tıpkı gün verilebilir.
 • İşe başlama zamanından önceki gün resmi tatil, bayram tatili ya da mali tatile denk geliyorsa takip eden ilk meslek gününde verilebilir.
 • Pazartesi günü işe başlayan sigortalı için Pazar günü resmi tatil olduğundan tıpkı gün verilebilir.
 • Bunun dışında geriye dönük işe giriş yapılıyor mı ya da cezası var mı benzeri konulara alt taraftaki alt başlıklarda yanıt verilmiştir.

Aynı gün işe giriş yapılabilir mi ?

Gelelim işe girişler meselesinde yoğun sorulan ve bizim de asıl konumuz olan Sosyal güvenlik kurumu girişi tıpkı gün yapılıyor mı sorusunun cevabına. İşe girişin üst kısımda da belirttiğimiz benzeri normalde en geç bir gün bundan önce verilmesi gerekiyor. Ancak  tıpkı gün verilebilecek ve cezai işlem uygulanmayacak bazı istisnai durumlar vardır.

 • Aynı gün işe giriş yapılan sektörlerde yani tarım, yapı ve balıkçılık nace kodlu işyerlerinde işe alınacak çalışanlar için tıpkı gün verilebilir.
 • Pazartesi işe başlayacak çalışan için tıpkı gün verilebilir.
 • Resmi tatil ya da bayram tatili sonrasındaki gün işe başlayacaklar için tıpkı gün verilebilir.

Aynı gün işe giriş yapılan meslek kolları hangileridir ?

Aynı gün sosyal güvenlik kurumu girişi yapılan meslek kolları tarım işleri, yapı işyerleri ve balıkçılık işleridir. Bu etkinlik kodu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nda tescilli işyerlerinde tıpkı gün yapılacak işe girişler için idari nakit cezası uygulanmamaktadır.

SGK pazartesi tıpkı gün işe giriş düzenlenmektedir mı ?

Pazartesi günü işe giriş yapılabilir. Şayet sigortalı pazartesi günü itibarıyla işe başlayacaksa gene pazartesi tıpkı gün elektronik ortamda beyanname verilebilir ve pazartesi günü işe giriş tıpkı gün verildiğinde herhangi 1 cezai işlem uygulanmaz.

Pazartesi günü pazar gününe işe giriş organize edilmektedir mı ?

4857 Sayılı İş Kanununa göre Cumartesi günü de meslek günü sayılmakta ve hafta tatilinden sayılmamaktadır. Böyle bulunduğu için Pazar günü işe başlayacak 1 çalışan için Şayet işletme tarım, yapı ya da balıkçılık sektöründe değilse en geç Cumartesi gece 23.59’a kadar elektronik ortamda bildiri verilmesi gerekebilir. Pazar başlayan 1 çalışan için pazar işe giriş yapılırsa işe giriş cezası uygulanacaktır.

Aynı gün işe giriş cezası ne kadar ?

Yukarıda belirtilen istisnai durumlar haricinde sigorta girişinin geç yapılması durumunda;

 • Aynı gün verildiyse sigortalı başına brüt asgari ücret tutarında ceza uygulanır. Tebliğden sonrasında 15 gün arasında ödenirse 3/4’ünün 1/4’ü ödenir.
 • İşe girişin yapılması gereken tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde verilmesi zorunda da işçi başına brüt asgari ücret tutarında ceza uygulanır. Tebliğ zamanından itibaren 15 gün bünyesinde ödenirse 3/4’ünün 1/4’ü ödenir.
 • İşe giriş verilmesi gereken tarihten 30 gün geçtikten sonrasında verilirse gene işçi başına brüt asgari ücret tutarında ceza uygulanır. Fakat burada uygulanacak indirim tebliğden sonrasında 15 gün içerisinde ödenirse sadece %25 olur.
 • Güncel idari nakit cezası ve indirim tutarlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Pazar günü sigorta girişi yapılıyor mı ?

Pazar günü sigorta girişi yapılmasında kanuni 1 sakınca ya da mani bulunmamakta. Haftanın yedi günü ve 24 saat Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş uygulaması üstünden giriş işlemleri yapılabilir.

Cumartesi sigorta girişi düzenlenmektedir mı ?

Peki cumartesi işe giriş yapılıyor mı ? İşveren anlamında yoğun sorulan sorulardan biri de cumartesi Sosyal güvenlik kurumu girişi organize edilmektedir mı olabilir. İşverenler cumartesi günleri SGK işe giriş ve çıkış uygulaması üstünden işe girişi yapabilir. Kanuni veriliş süreleri içerisinde verilmesi kaydı ile Cumartesi günü işe giriş verilmesinde 1 sakınca bulunmamaktadır.

Aynı gün işe giriş çıkış yapılıyor mı ?

İşe giriş sırf istisna kapsam gereğinde olan ve Sosyal güvenlik kurumu tıpkı gün işe giriş yapılıyor mı alt başlığında üst kısımda belirtilen işyerlerinde ya da tarihlerde tıpkı gün verilebilir. Bunun haricinde tıpkı gün giriş yapılmamaktadır. Lakin işten çıkışın işten çıkılan gün verilmesinde 1 sakınca yoktur.

Eğer işçi bir gün çalıştıysa tıpkı gün giriş ve çıkış olabilmektedir. Fakat işe giriş yapıldı fakat işçi hiç çalışmadıysa bu halde çıkış verilmemesi gerekiyor. Tıpkı gün işe giriş ve çıkış konusu için işverenlerin en aşırı hatalı yaptıkları konu bu oluyor. Şayet işçi hiç işe gelmediyse bu halde işe giriş zamanını takip eden gün saat 23.59’a kadar işe giriş ve çıkış uygulamasından işe giriş bildirgesinin iptal edilmesi gerekiyor.

Geriye dönük Sosyal güvenlik kurumu girişi yapılabilir mi, cezası var mı ?

Geriye dönük sigorta girişi yapılabilir mi ? İşe giriş bildirgesi geriye dönük şekilde verilebilir. Fakat bu halde idari nakit cezası uygulanır. Uygulanacak ceza tutarları dalında bilgi üst kısımda verilmiştir. Şayet amacınız geriye dönük hizmet kazandırmak ise bu durumdasayfamızı ziyaret etmelisiniz.

Sgk girişi kaç gün geriye dönük düzenlenmektedir ?

İşe giriş bildirgesinin geriye dönük verilmesinde 1 vakit şartı yoktur. Lakin geriye dönük verilecek olan beyannamede vakit üç aydan fazla geriye dönük olacaksa SGK anlamında hizmet işlenmez ve denetmene gönderilir. Fiili çalışma olup olmadığı, hizmetin işleme alınıp alınmayacağı denetmen raporuna göre belirlenir.

Geriye dönük işe giriş bildirgesi nasıl verilmekte ?

Geriye dönük verilecek olan bildirgeler SGK işe giriş uygulaması üstünden yapılıyor. Şayet e bildiri şifreleri olmadan bu halde giriş manuel şekilde işe giriş formu ile yapılıyor. Şayet elden verecekseniz başlıklı paylaşımımızdan boş form ve doldurulmuş örnek indirebilirsiniz. Elektronik ortamda işe giriş ve çıkış uygulaması üstünden beyanname verecekseniz o süreç na giriş yapabilir ve buradan verebilirsiniz.

İleri tarihli işe giriş yapılıyor mı ?

İleri tarihli verilecek olan bildirgelerde giriş en fazla bir ay sonrasına yapılabilir. 30 günü yani 1 ayı geçen süreler için ileriye dönük giriş yapılamaz.

Sgk işletme tescil tıpkı gün olur mu ?

SGK işletme tescil için başvurular işletme tescil uygulaması üstünden en geç işçi işe başlama tarihine kadar verilebilir. Yani tıpkı gün SGK işletme tescil başvurusu yapılabilir. SGK işletme tescil başvurusu nasıl yapılıyor sayfamızdan işletme tescil uygulamasından adım adım nasıl başvurabileceğiniz konusu için bilgi alabilirsiniz.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar