AutoCAD Hakkında Genel Bilgiler

AutoCAD Hakkında Genel Bilgiler Merhaba sevgili okurlarım bugün ki makalemde AutoCAD dersi ile başlayacağım yalnız temelden gitmek için evvela AutoCAD meselesinde genel bilgilerden bahsetmek istiyorum. Bilgisayar teknolojisinin hızlı bir biçimde geliştiği günümüzde, ürün dizaynı ve üretimindeki klasik gönderir bundan sonra yerini bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli üretime (CAM) bırakmaktadır. bu gelişme yanında üstün kalite, yüksek verimlilik, optimum üretim ve mükemmellik getirmiştir. CAD  CAD bilgisayar destekli tasarım (İng. Computer Aided Design) dizaynın yapılmasında modifikasyonunda, analizinde yada optimizasyonunda desteklemek için bilgisayar sistemlerinin kullanılması şekilde tarif edilir. Bilgisayar sistemleri özel kullanıcı firmalar anlamında dilek edilen özel çizim fonksiyonlarını yerine getirmek için hardware (Donanım) ve softwareden (Yazılım) meydana gelmiştir. CAD donanımları bilgisayar, bir yada daha fazla grafik ekran klavye ve öbür donanımlardan oluşur. CAD yazılımları sistem üstünde bilgisayar grafiği geliştirmek için bilgisayar programları ve kullanıcı firmanın mühendislik fonksiyonlarını kolaylaştırmak için uygulama programları, uygulama programlarının örnekleri, parçaların gerilme-uzama analizleri, mekanizmaların dinamik karşılık, ısı transfer hesaplamaları ve nümerik kontrol meslek programlamasıdır. Uygulama programları, bir kullanıcı firmadan öbür bir kullanıcı firmaya göre değişiklik gösterebilir. Çünkü müstahsil şirketlerin üretim hataları, üretim prosesleri, pazarları farklıdır. Bu etken CAD sistemlerindeki muhtelif yapıların artmasına neden olur. (15) CAM Bilgisayar Destekli Üretim (İng. Computer Aided Manufacturing-CAM), kısaca bir işletmedeki üretim sistemlerini planlamada, yönetmede ve denetlemede bilgisayar sistemlerinin, işletmenin üretim kaynaklarıyla (makina ya da işgücü) direk ya da dolaylı bir iletişim biçiminde kullanımıdır. Üretimde sayısal denetimli (NC) tezgahların kullanılması ve programlanması, sabit ve hareketli robotlar, otomatik depo sistemleri, atölye denetim sistemleri (İng. shop floor control), hızlı prototip üreten sistemler (İng.rapid prototyping – stereolitography) türlü CAD uygulamalarını oluşturur. Bugün, tasarım, modelleme, analiz, NC programlama bu gibi ana evrelerden oluşan bütünleşik sistemlere, bilgisayar donanımları ile yanında ‘Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim. CAD/CAM sistemleri ismi verilir. (NOT: Konumuz AutoCAD olduğuna göre burada yalnızca CAD ile ilgili bilgiler verilecektir. CAM ile ilgilenen kardeşler e-mail atabilirler.) Günümüzde tasarım işleminin büyük bir bölümü CAD ile yapılabilmektedir. Bilgisayarların ürün dizaynı ve dökümantasyonu için kullanması 4 ana alanda guruplanabilir. Bunlar : 1. Geometrik Modelleme, 2. Mühendislik Analizi, 3. Tasarımın Geliştirilmesi, 4. Dokümantasyon. Bu dört alan, tasarım işleminin son dört adımıyla eşleştirilebilir. Güçlü CAD/CAM sistemleri bu son dört adımda uygulanan geleneksel vasıtaların yerine kullanılabilir. CAD çizimlerinin kusursuz hatta mükemmel olduğu, elle çizimin ve tasarımın bundan sonra tarihe karıştığı yönündeki inanışların, daha doğrusu ön yargıların ciddiye alınmaması gerekir. Tasarımcının şahsi yeteneğinin ötesinde bazı artılar aramak yersizdir. CAD becerisizlikten, bilgisizlikten, umursamazlıktan ve dikkatsizlikten oluşacak hataları düzeltmek benzeri bir misyon yüklenemez. Bilgisayar Destekli Tasarım T.cetvelinin, gönyenin, çizim masasının, kâğıdın ve kurşun kalemin yerine bilgisayar ekranını, mouse’u, çiziciyi koymakla kısıtlı bir eylem olsaydı; tasarımcının da metamorfoza uğrayarak bilgisayarın merkezi işlem birimi (CPU) ile kamera alaşımı bir sayısallaştırıcı biçimini alması gerekirdi. Tasarım, bünyesi içerisinde çizim yapma eyleminin sırf kısıtlı bir bölümünü oluşturduğu, aşırı muhtelif girdilerin düğümlendiği bir birliktelikler yumağıdır. Çizim ise bir haberleşme aracıdır. Doğru çizim doğru bilgiyi iletir; bilgi yanlışsa bilgisayarda çizilmesinin hiç bir manası yoktur. CAD sırf yalnızca bir çizim vasıtası değildir. Ne süre ki tasarımcı çizim sürecinde kazandıklarını, tasarımını geliştirmek için yararlı girdilere çevirebilse ve bilgisayarın veri biriktirme/sıralama, hesaplama, programlanabilme, görselleştirme yeteneklerinden yeterince yararlanabilse, işte o süre bilgisayar ortamında çalışmak onun için gerçek açıdan üretken olacaktır. Tasarımının bittiği süre nasıl bir ürün ortaya çıkaracağını, belki de ürünün nasıl çalışacağını önceden görebilir ona göre tasarımını geliştirebilen şahıs CAD ‘den yararlanabilecektir. O, bilgisayardan gerçek desteği alabilecek, özetle Bilgisayar Destekli Tasarım eylemini yapabilecektir. (14) CAD çizimlerinin kusursuz hatta mükemmel olduğu, elle çizimin ve tasarımın bundan sonra tarihe karıştığı yönündeki inanışların, daha doğrusu ön yargıların ciddiye alınmaması gerekir. CAD Programlarının Yapıları:  Burada CAD programlarının yapılarını özetlemeye çalışacağız: İşletim Sistemi: Programları işletmek, makine ile ilişkisini kurmak ve hardware organizasyonu için işletim sistemleri kullanılır. AIX, UNIX, DOS, RSX.IIM, WINDOWS işletim sistemlerinden bazılarıdır. Grafik Sistemi: Grafik sistem CAD programı olup türlü uygulamalara uyacak bir grafik sistem şekilde düşünülür. Bu grafik sistemlerin müşterek olan yanları vardır. Bunlar : a. Katman ( Overlay ) Sistemi: Bir grafik sistemdeki bir dosyanın içerisinde türlü alt dosyalar bulunur. Bu dosyalar yardımı ile grafik çizim üstünde hızla bazı işlemleri yapmak, dışarıdan ana dosya içine öbür dosya aktarmak, başka programların içine geçişler sağlamak olanağı vardır. Genellikle grafik yazılımlarla çalışabilmek için çok fazla geniş bir bellek gerekir. Bir grafik çizimin bu biçimde çok sayıda alt dosyadan oluşmasının nedeni de bu sınırlamadan kaynaklanır. Grafik sistemin içindeki bu alt dosyalar fakat gerektiği süre açılıp kapanarak, grafik sistemin makineye ve hafızaya çok fazla fazla yüklemeden çalıştırılmasına İmkan sağlar. Bu alt dosyaların her birinin birer kitaplığı ve bunlarla ilişkili şekilde çalışan bir veri tabanı sistemi bulunur. b. Grafik Veri Tabanı Yapısı: Grafik bir çizim ile beraberinde bilgisayar tıpkı dosya içerisinde bir veri tabanını otomatik şekilde oluşturur. Bu taban içerisinde her “obje” için standart bir kayıt yaratılır. Bu kayıtlarda programların müşterek şekilde paylaştıkları alanlar ve sistem değişkenlerinin değerleri saklanır. Aşağıda bir grafik elemanında bulunabilecek sahaların birileri sıralanmıştır: Veri Kayıtları: Koordinatlar, çizgi tipi, çizgi uzunluğu, çizgi açısı, çizgi rengi vs. bulunur. Dolgu Sistemi: Hızlı çalışma için bir dosya, dosyalara ayrılabilir. Bu dosyalar, yarı kalıcı dosyalar ( bloklar ), kalıcı dosyalar ( bloklar, katmanlar ) şekilde sıralanabilir. c. İşletme İlkeleri: Sisteme giriş şifre vb. ile olur. Bunu takiben dosya açılır yahut dosya çağrılır. Bu dosya içerisinde ekranın kullanım alanları vardır. Ekran kullanım sahası Çizim Alanı ve Menü Alanı olmak üzere iki bölümdür. Ekranda görülen görüntünün art planında komutları bekleyen bir piyasa vardır. Arka proje ile grafik ekran arasında kolay geçiş imkanları sağlanmıştır. Grafik ekrandaki menüler ve çizim alanları aynen sayısallaştırıcı üstünde de yer alır ve oradan ekranın üstündeki her noktaya giriş sağlanır. d. Semboller ve Kitaplıklar: Geometrik çizimler bir kitaplıkta saklanır. Bunlar bazan ayrı çizim dosyaları olabildiği benzeri bir çizim dosyasına alt dosyalar şekilde da bulunabilir. e. Makrolar: Tekrarlanan işlemler için program içi programlara makro denir. AUTOCAD’de AutoLİSP, Pascal, Basıc, C ve Script şekilde yazılan programlar ve hatta menü içinden çalıştırılan tüm programlar makrolar dır. Her çizim paketinde özel ve genel makro yazma dilleri vardır. f. Düzeltme: Her tür çizim ekleme, silme düzeltme işlemlerinin düzeltme alt programı olup, tüm programlarda her zaman vardır. Programın niteliğine göre düzeltme programları kolaylıklar sağlar. g. Grafik Standartları: Grafik yazılımların standardı olması gerekmektedir. Grafik standartları grafik sistemlerini modülleri arasında bilgi akışını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Standartların kullanılışı programların portatifliğini, daha uzun vakit kullanılabilirliğini, genişletilebilirliğini ve araçtan müstakil olmasını sağlar. Bu sayede, bilgisayar değiştirildiğinde programın yeni bilgisayara uyması ve yapılan çalışmaların devamlılığını sağlar. Programların portatifliği yani bir grafiğin bir sistemden diğerine aktarılması standartlar yardımı ile kolaylaşır. Aynı sürede bir grafik programı öğrenen bir şahıs öbür bir programa kolayca adapte olabilir. (Gelelim AutoCAD mevzusuna)  AutoCAD, tasarım ve çizimlerinizi bilgisayarda yapabilmenizi veren Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim yazılımıdır. Halen tüm dünyada satılmakta olan AutoCAD Türkçe dahil çok sayıda dilde versiyonları vardır. AutoCAD ile çizim yapmak, yapılanları daha sonra revizyona sokmak, tasarımınızı gerçeğe dönüştürmeden evvela ekranda görmek, dilediğiniz ölçekte çıktı almak, çizdiğiniz nesnelere renk atamak, türlü çizgi tipleri kullanmak, muhtelif desenlerde taramalar gerçekleştirmek, nesneleri içerdikleri ayrıntı ve konuya göre ayrıcalıklı adreslere yerleştirerek, dilediğiniz nesne ya da nesneler grubunu ekranda görüntülemek, çizimin bir parçasının ya da tümünün yazıcı ya da çiziciden çıktısını almak, görüntülemek benzeri klasik çizim tarzlarını daha iyi bir biçimde bilgisayar ortamına aktaran bir CAD programıdır. AutoCAD, Autodesk firması sebebi ile üretilip geliştirilen bir, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim ve Tasarım (Computer Aided Drafting and Desing) paketidir. Bilgisayar kullanarak çizim yapmanızı, bu çizimi düzenlemenizi, çizdirmenizi vs. sağlayan, elle çizime göre size aşırı daha üstün imkânlar sunan bir çizim paketidir. Bu programı kullanarak: ‘ Mimari ‘ Teknik Resim ‘ İnşaat ‘ Harita ‘ Peyzaj ‘ Makina ‘ Elektrik – Elektronik ‘ İç Mimari ve adını sayamadığımız her muhtelif disiplin ve uygulamada, dilediğiniz çizimleri üretebilirsiniz. AutoCAD ile yapılacak çizimlerde hiç bir hudut yoktur. Yani bir çizim elle yapılabiliyorsa AutoCAD ile de yapılabilir. AutoCAD çizimleri matematik hesaplara dayanır. Çizim içindeki Bir objenin konumu ve özellikleri, yazılımın o çizim için oluşturmuş bulunduğu veri tabanında sayısal değerler şekilde saklanır. Ekrandaki görüntüsü değiştirildiğinde veri tabanı içindeki bu değerlerin hepsi tek tek hesaplanır. Görüntü değişikliği gerçekte bu hesaplamaların sonuçlarına göre gerçekleşir. AutoCAD, AutoLISP ve VisualLISP dilleri yardımı ile standart resimlerin çizim programları yapılabilir. Ayrıca yazılıma yeni komutlar eklemek ya da var komutları otomatik şekilde çalıştırmak mümkündür. AutoCAD ‘in Tarihçesi :  İlk versiyonu 1982 yılının sonunda çıkmış olan AUTOCAD aradan geçen vakit zarfında yazılımlardaki gelişmelere enlem şekilde kendini yenileyerek günümüze kadar gelebilmiştir. AutoCAD ‘in yaratıcısı olan Autodesk Firması versiyon 2.6 dan sonra, versiyon yerine sürüm (release) numarası vermeye başlamıştır. AutoCAD ‘in 8.ana sürümü olan versiyon 2.6 dan sonra, AutoCAD versiyon numarası yerine sürüm numarası ile anılmaya başlanmıştır. AutoCAD ‘in 12. ana sürümü olan Release 12 hem DOS tabanlı hem de WINDOWS tabanlı şekilde çıkmaya başlamıştır. Daha sonra Windows’ ta oluşan gelişmeler doğrultusunda Autodesk Firması da sürümlerde değişiklik yapmaya başlamıştır. Bunu sonucunda da Release 13 ‘ten sonra DOS tabanlı AutoCAD sürümü kullanıcılara sunulmamıştır. 2000 yılının gelmesiyle yanında yazılımlardaki “2000” furyası AutoCAD üreticilerine de cazip istikbal ki Release 14’ cilt sonra sürüm numarasıyla anılan AutoCAD yazılımı AutoCAD 2000 şekilde anılmaya başlanmıştır. Halen çağımızda AutoCAD’in AutoCAD 2007 sürümü ile çıkışını devam ettirmektedir. Bunun beraberinde AutoCAD bir temel kabul edilmiş ve AutoCAD tabanlı hemen hemen her sektöre hitap eden bir sıra destekçi program geliştirilmiştir. (AutoCAD Mechanical Desktop, AutoCAD MAP, Architectural Desktop vb.) Arama Terimleri: autocad konusu için bilgi

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar