Asp.NET – Kontroller…

Asp.NET – Kontroller… Merhaba arkadaşlar, Sıradaki dersimize geçmiş bulunmaktayız, Bundan herşeyden önce anlatmış olduğum Visual Basic’te Kontroller ve kullanımını umarım güzelce aktarabilmişimdir. Şimdi ise sizlere Asp.NET’te Kontrollerin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını anlatacağım;     Link Button Link Button, Neredeyse Button ile aynıdır. Tek farkı üstünde link verilebilmesidir. Click niteliğine kodumuza yazarak yönlendirme yapabiliriz.   Image Button Link Button ile arasında tek fark, Image Button’da Link yerine Resim olmasıdır. Oldukça kullanım kolaylıklı bir kontroldür. Resim seçebilmek için Properties penceresinden ImageURL özelliğini denemeniz gerekiyor.   DropDownList Bu kontrolümüz modern web sitelerinin çoğunda kullanılmaktadır. Genellikle şehir, ıslak aralığı, cinsiyet, kategori ve türlü listelemeler yapmak için kullanılır. Veritabanından verilerin çekilip listelenebileceği gibi, manüel şekilde da veriler girilip listene bilir.   misal 1: • DropDownList’e manuel şekilde veri girişi yapalım. • Enable AutoPostBack özelliğini check ediyoruz. Nedeni ise DropDownList’ten seçmiş olduğumuz veriyi Literal kontrolümüzde göstereceğiz. • DropDownList kontrolümüze çift tıklayalım ve DropDownList1_SelectedIndexChanged içerisine aşağıdaki bu gibi kodlarımızı yazalım.   protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)          {                      Literal1.Text = DropDownList1.SelectedItem.ToString();          } misal 2: • DropDownList ile arasındaki tek fark, Listbox’un açık durumda gözükmesidir. DropDownList’teki çoğu özellik Listbox’ta da aynıdır. • Sayfamızın içerisine bir adet Listbox, bir adet de Literal kontrolü ekleyelim. • Verilerimizi Edit Item kısmından manuel şekilde girelim ve Enable AutoPostBack seçeneğini check edelim. • Listbox’ımızdan seçilen verinin value’sini Literal kontrolümüzün Text niteliğine aktaralım. • Listbox kontrolümüze çift tıklayalım ve ListBox1_SelectedIndexChanged içerisine aşağıdaki benzeri kodlarımızı yazalım.   protected void ListBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)                  {                       Literal1.Text = ListBox1.SelectedItem.ToString();                  } misal 3: Checkbox, kullanıcıdan bilgi almak için uygulanan bir kontroldür. Formlarda ekseriyetle birden bire fazla seçim yapmak için kullanılır. Örneğin: Kullanıcının hangi elektronik malzemelere sahip olduğunu öğrenmek istediğimizde Checkbox ile bunu çözebiliriz.     protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) {          if (Convert.ToInt32(DropDownList1.SelectedItem.Value) == 0) {          CheckBox1.Checked = true; }                 else     {          CheckBox2.Checked = true;     } } CheckBoxList Checkbox’tan tek farkı, manüel şekilde aniden fazla giriş yapılabilir ve giriş yapılan verileri liste biçiminde gösterir. Manüel şekilde giriş yapılabildiği benzeri veritabanından da kayıtlar çekilerek listelenebilir.   Radiobutton Checkbox’tan tek farkı, birden bire fazla seçilememesidir. Genellikle kullanıcıdan cinsiyet, medeni vaziyet vb. ayrıntıları almak için kullanılır. Özellikleri Checkbox ile aynıdır. Bir web uygulaması oluşturalım ve sayfamızın içerisine iki adet Radiobutton, bir adet Literal ve birde Button kontrolü ekleyelim.   misal 4: protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { if (RadioButton1.Checked==true) { Literal1.Text = “Sayın kullanıcı Cinsiyetiniz= “ + RadioButton1.Text.ToString(); } else if (RadioButton2.Checked==true) { Literal1.Text = “Sayın kullanıcı Cinsiyetiniz= “ + RadioButton2.Text.ToString(); } RadioButton1.Checked = false; RadioButton2.Checked = false; }

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar