Asp Kodlarını Kullanarak Rss Nasıl Oluşturulur?

Asp Kodlarını Kullanarak Rss Nasıl Oluşturulur? Merhaba arkadaşlar, Asp.NET fazla geldiğinden .NET’i çıkarıp sade ASP ile ilgili muhteşem bir ders ifade etmek istiyorum. Çoğu sitede RSS sayfaları görmekteyiz. RSS, XML ismiyle de bilinmektedir. RSS genelde haber ve download siteleri benzeri devamlı güncellenen sitelerde kullanılmaktadır. RSS ile sitemizde ki içeriğin, ziyaretçilerimiz anlamında destekçi bir program kullanılarak sitemize girmesine gerek kalmadan okuyabilmelerini sağlayabiliriz. RSS sayfalarını okutmak için SharpReader adlı programı kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, öbür bir sitede yer sektör RSS sayfasından ASP ile veri alıp sitemiz arasında yayınlayabiliriz.   Aşağıda görmüş olduğunuz kodlarda ki ilgili bölgeleri kendi sitenize göre düzenleyerek RSS sayfanızı oluşturabilirsiniz. RSS sayfası içerisinde, veritabanından gelen Türkçe harflerde yer sektör noktaları replace yöntemi ile kaldırmaktayız onuda unutmadan söyleyelim ve kodlarımıza geçelim;   1 <% 2 Set baglanti = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”) üç baglanti.Open “DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=” & Server.MapPath(“database/db.mdb”) 4 5 Response.Buffer = True altı Response.ContentType = “text/xml” 7 8 Function Temizle(strInput) 9 strInput = Replace(strInput,”&”, “&”) on strInput = Replace(strInput,”’”, “’”) 11 strInput = Replace(strInput,””””, “””) 12 strInput = Replace(strInput,”>”, “>”) 13 strInput = Replace(strInput,”<”,”<”) 14 strInput = Replace(strInput,”İ”,”I”) 15 strInput = Replace(strInput,”Ş”,”S”) 16 strInput = Replace(strInput,”Ü”,”U”) 17 strInput = Replace(strInput,”Ö”,”O”) 18 strInput = Replace(strInput,”Ç”,”C”) 19 strInput = Replace(strInput,”Ã�”,”G”) 20 strInput = Replace(strInput,”ğ”,”g”) 21 strInput = Replace(strInput,”ı”,”i”) 22 strInput = Replace(strInput,”ş”,”s”) 23 strInput = Replace(strInput,”ü”,”u”) 24 strInput = Replace(strInput,”ö”,”o”) 25 strInput = Replace(strInput,”ç”,”c”) 26 27 Temizle = strInput 28 End Function 29 %> 30 31 <rss version=”2.0”> 32 <channel> 33 <title>SİTENİZİN ADI</title> 34 <link>http://www.sitenizinadresi.com</link> 35 <description>En Son Eklenen 20 İçerik</description> 36 <language>tr</language> 37 <% 38 Set rs = Server.CreateObject(“ADODB.Recordset”) 39 SQL = “Select * from tablo_adi order by tarih desc” 40 rs.Open SQL,baglanti,1,3 41 42 i = 0 43 Do While i =< 19 And Not rs.Eof 44 Response.Write “<item>” 45 Response.Write “<title>” & Temizle(rs(“icerik_adi”)) & “</title>” 46 Response.Write “<link>http://www.sitenizinadresi.com/icerik.asp?id= “& Temizle(rs(“id”)) &“</link>” 47 Response.Write “<description>İcerik Aciklamasi : “ & Temizle(rs(“icerik_aciklamasi”)) & “</description>” 48 Response.Write “</item>” 49 50 i = i + 1 51 rs.MoveNext 52 Loop 53 54 rs.Close 55 %></channel></rss>

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar