Asgari Geçim İndirimi (Agi) Tablosu 2021

AGİ tablosu sigortalı çalışanlar açısından ciddiyet arz etmektedir. Asgari geçim indirimi 2021 tutarları brüt asgari ücretin göze çarpan olması ile yanında dikkat çekici oldu. Malumunuz AGİ yani asgari geçim indirimi çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre gelir vergisi matrahından yapılan indirimdir. Yıl arasında yapılacak asgari geçim indirimi tutarları takvim yılı başında geçerli olan brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor.

Buna göre asgari geçim indirimi 2021 tablosu alt taraftaki bu gibi olacaktır. 2021 yılında asgari ücret bekar ve çocuksuz çalışan için net 2.825,90 TL olacaktır. Belirlenen bu miktar bekar ve çocuksuz işçi için agi dahil tutardır. Medeni durumunuz ve çocuk sayınıza göre yararlanabileceğiniz AGİ oranları alt taraftaki gibidir. AGİ dış net asgari ücret 2021yılında 2.557,59 olacaktır.

2021 yılı agi tablosu

Çalışanların yararlanacakları asgari geçim indirimi tutarları her yıl takvim başında geçerli olan brüt asgari ücret esas alınarak hesap ediliyor. Buna göre 01 Ocak 2021 zamanından itibaren agi çizelgesi alt taraftaki bunun gibi olacaktır;

Bekar₺268,31
Evli eşi çalışmayan₺321,98
Evli eşi çalışmayan bir çocuklu₺362,22
Evli eşi çalışmayan iki çocuklu₺415,88
Evli eşi çalışmayan üç çocuklu₺442,72
Evli eşi çalışmayan dört çocuklu₺456,13
Evli eşi çalışmayan beş çocuklu₺456,13
Evli eşi çalışan₺268,31
Evli eşi çalışan bir çocuklu₺308,56
Evli eşi çalışan iki çocuklu₺362,22
Evli eşi çalışan üç çocuklu₺389,05
Evli eşi çalışan dört çocuklu₺415,88
Evli eşi çalışan beş çocuklu₺442,72

2021 agi dahil net asgari ücret tablosu

Asgari geçim indirimi dahil net asgari ücret alt taraftaki benzeri oluşmuştur. Brütten nete asgari ücret hesaplaması için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bekar₺2.825,90
Evli eşi çalışmayan₺2.879,57
Evli eşi çalışmayan bir çocuklu₺2.919,81
Evli eşi çalışmayan iki çocuklu₺2.973,47
Evli eşi çalışmayan üç çocuklu₺3.000,31
Evli eşi çalışmayan dört çocuklu₺3.013,72
Evli eşi çalışmayan beş çocuklu₺3.013,72
Evli eşi çalışan₺2.825,90
Evli eşi çalışan bir çocuklu₺2.866,15
Evli eşi çalışan iki çocuklu₺2.919,81
Evli eşi çalışan üç çocuklu₺2.946,64
Evli eşi çalışan dört çocuklu₺2.973,47
Evli eşi çalışan beş çocuklu₺3.000,31

Asgari geçim indirimi nedir ?

Gelir vergisinden medeni vaziyet ve çocuk sayısı da esas alınarak kaynakta yapılan indirim asgari geçim indirimi şekilde adlandırılır. Hesaplamanın nasıl yapıldığı ve diğeri ayrıntılar paylaşımımızın devamındadır.

2021 agi hesaplaması nasıl organize edilmektedir ?

Çalışan için asgari geçim indirimi hesaplaması takvim yılı başında geçerli olan brüt asgari ücret tutarları esas alınarak düzenlenmektedir. Ücretiniz asgari ücret üstünde olsa dahi yararlanabileceğiniz asgari geçim indirimi değişmez. Yukarıdaki tablolarda belirlenen oranlarda yararlanırsınız. Asgari geçim indiriminden yararlanma oranı ise bireyin medeni durumuna, eşinin çalışıp çalışmadığına ve çocuk sayısına göre farklılık göstermektedir.

Asgari geçim indirimi 2021 oranları

 • Çalışanın kendisi için %50,
 • Çalışmayan eş için ilave %10,
 • Birinci çocuk için ilave %7,5
 • İkinci çocuk için ilave %10,
 • Üçüncü ve sonrası her çocuk için ise %5’tir.
 • Asgari geçim indiriminden yararlanma oranı toplamda %85’i geçemez.

AGİ örnek hesaplama 2021

2021 yılı için AGİ hesaplaması yapalım ve asgari geçim indiriminin nasıl hesaplandığını özetleyecek şekilde anlatalım. 2021 yılında brüt asgari ücret 3.577,50  TL. Hesaplama yaparken;

 • Öncelikle brüt asgari ücretin 12 yıllık tutarını alıyoruz. Yani 12*3577,5= 42.930,00 TL .
 • Çalışanın kendisi için AGİ’den yararlanma oranı %50 bulunduğu için bu tutarın %50’sini yani yarısını alıyoruz. 42.930,00/2= 21465,00 TL .
 • Sonra %15’lik gelir vergisi dilimini esas alarak gelir vergisi tutarını da indiririyoruz. 21.465,00 TL*%15= 3219,75 TL.
 • Bu miktar bekar 1 çalışanın yıllık şekilde yararlanabileceği asgari geçim indirimi tutarıdır. Aylık ise 3219,75/12= 268,31 TL olacaktır.

Eksik günde agi hesaplama 2021

Eksik gün agi hesaplaması aylık agi tutarının 30 ile bölünmesi ve ay içerisindeki yekün çalışma gün sayısı ile çarpılması akibeti bulunmakta. Yani 2021 yılında bekar işçi için aylık agi tutarı 268,31 TL diyelim. Bu halde gündelik agi hesaplamasına göre günlük olarak agi tutarı 268,31/30= 9,94 TL olacaktır. Bu bireyin ay arasında 10 gün çalıştığını varsayarsak aylık agi tutarı da 8,94*10= 89,40 TL olacaktır.

Asgari geçim indirimi asgari ücretin içerisinde mi ?

2021 yılı için hesaplanan net asgari ücret bekar ve çocuksuz işçi için agi dahil hesaplanan ücrettir. Yani agi asgari ücretin içindedir. Bekar ve çocuksuz çalışan için asgari geçim indirimi dahil net asgari ücret 2.825,90 lira şekilde belirlenmiştir.

Agi formu örneği ve doldurma 2021

Yeni 1 yavrunuz olduğunda, evlendiğinizde, eşiniz işten ayrıldığında v.s. bu gibi medeni durumunuzda, çocuk sayınızda, eşinizin meslek zorunda v.s. meydana gelen değişiklikleri agi bildirim formu 2021 ile işyerinize bildirmeniz gerekiyor. Asgari geçim indirimi bildirim formunu Öbür ismi ile aile vaziyet bildirim formunu buradan indirebilirsiniz ⇒ 

Asgari geçim indirimi formunu doldurmak çalışanlar açısından biraz zor oluyor. Biz nasıl doldurulacağını ve doldururken nelere dikkat etmeniz gerektiğini adım adım anlattık. Hemen sayfamızı ziyaret ederek formun nasıl doldurulacağını öğrenebilirsiniz.

Asgari geçim indirimi nereden alınır ?

Asgari geçim indirimi çalışanın gelir vergisinden kaynakta yapılan indirimdir. İşveren bu indirimi gelir verginizi öderken alır. Dolayısıyla indirilen bu tutarı size maaşla beraberinde ödemesi gerekir. Çalışanlar çağa çağa bize agiyi işveren mi ödüyor yok ise devlet mi sorusunu yöneltiyor. Devletin sağladığı 1 indirim ve devlet işverene gelir vergisinde indirim sağlamaktadır. Sağlanan bu indirimin de işveren kanalı ile ödenmesini istiyor ve bu mecbur. Bu sebepten dolayı asgari geçim indirimi şekilde adlandırılıyor.

Daha teferruatlı bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yıllara göre asgari geçim indirimi tablosu

01 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arası: 

Bekar₺268,31
Evli eşi çalışmayan₺321,98
Evli eşi çalışmayan bir çocuklu₺362,22
Evli eşi çalışmayan iki çocuklu₺415,88
Evli eşi çalışmayan üç çocuklu₺442,72
Evli eşi çalışmayan dört çocuklu₺456,13
Evli eşi çalışmayan beş çocuklu₺456,13
Evli eşi çalışan₺268,31
Evli eşi çalışan bir çocuklu₺308,56
Evli eşi çalışan iki çocuklu₺362,22
Evli eşi çalışan üç çocuklu₺389,05
Evli eşi çalışan dört çocuklu₺415,88
Evli eşi çalışan beş çocuklu₺442,72

 

01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 arası;

 • Bekar: 191,85 TL,
 • Evli eşi çalışmayan:230,22 TL,
 • Evli eşi çalışmayan bir çocuklu: 259,00 TL,
 • Evli eşi çalışmayan iki çocuklu: 287,78TL,
 • Evli eşi çalışmayan üç çocuklu: 326,15 TL ,
 • Evli eşi çalışmayan dört çocuklu: 326,15 TL,
 • Evli eşi çalışmayan beş çocuklu: 326,15  TL ,
 • Evli eşi çalışan: 191,85 TL ,
 • Evli eşi çalışan bir çocuklu: 220,63 TL,
 • Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 249,41 TL,
 • Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 287,78 TL ,
 • Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 306,96 TL,
 • Evli eşi çalışan beş çocuklu: 326,15 TL .

01 Ocak 2018 tarihsel ile 31 Aralık 2018 tarihleri arası asgari geçim indirimi tablosu alt taraftaki gibidir;

 • Bekar:152,21 TL,
 • Evli eşi çalışmayan:182,66 TL,
 • Evli eşi çalışmayan bir çocuklu: 205,49 TL,
 • Evli eşi çalışmayan iki çocuklu: 228,32 TL,
 • Evli eşi çalışmayan üç çocuklu: 258,76 TL ,
 • Evli eşi çalışmayan dört çocuklu: 258,76 TL,
 • Evli eşi çalışmayan beş çocuklu: 258,76 TL ,
 • Evli eşi çalışan: 152,21 TL,
 • Evli eşi çalışan bir çocuklu: 175,04 TL,
 • Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 197,88 TL,
 • Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 228,32 TL ,
 • Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 243,54 TL,
 • Evli eşi çalışan beş çocuklu: 258,76 TL .

2022 asgari geçim indirimi ne kadar oldu, olacak ?

2022 yılında uygulanacak olan agi tutarları 2022 brüt asgari ücretin dikkat çekici olması ile yanında netleşmiş olacaktır. Asgari ücret açıklandığında bu sayfada güncel agi tutarlarını bulabilirsiniz.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar